Alle vores podcasts

I Magtens Tredeling tager vi med solide juridiske gæster aktuelle og evigtgyldige historier under behandling. Det har vi gjort siden 2017. Også vores tematiske miniserier om pressede domstole og retsstaten, der fik corona, samt vores serier, der er målrettet fremtidens talenter, Legalt og Jurister in spe, finder du her under.

Klik på ikonerne og du får en oplistning af hver enkelt serie. Alle vores podcast finder du selvfølgelig i din foretrukne podcastplayer.

 

10/02/2023
10/02/2023

Episode 8 - Forskellene mellem forfatningsretlig litteratur

I sidste afsnit gives en introduktion til forskellene mellem Henrik Zahles litteratur på den ene side og Jørgen Albæk Jensen, Jens Peter Christensen og Michael Hansen Jensens på den anden.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 7 - Domstolene og den dømmende magt

Introduktion til domstolene og den dømmende magt, herunder gennemgang af regulering af domstolene og domstolenes uafhængighed.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 6 - Udenrigskompetencen og suverænitetsoverladelse

Introduktion til regulering af udenrigsforhold, regeringens evne til at handle på rigets vegne uden for landets grænser. Herefter blandt andet en gennemgang af rammerne for det Udenrigspolitiske Nævn.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 4 - Ministre og regering

I fjerde afsnit giver Jens Kjærgaard en introduktion til ministre og regering i relation til den danske grundlov, herunder hvad der ligger i det parlamentariske princip og gennemgå reglerne for regeringsdannelse.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 5 - Statens budget og regnskab

Introduktion til statens budget og regnskab, herunder hvad der er formålet med den finansretlige regulering, samt regelgrundlaget for landets finanser.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 3 - Lovgivningsprocessen- og kompetencen

Tredje afsnit kommer omkring grundlovens indhold, lovgivningsproceduren og lovgivningskompetencen.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 2 - Introduktion til Folketinget i en statsretlig belysning

I andet afsnit sætter vi spot på reglerne for valgbarhed, parlamentarisk immunitet, fordeling mellem statsinstitutioner og Folketingets immunitet.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 1 - Introduktion til forfatningsrettens genstand og kilder

Her i første afsnit bliver I introduceret til forfatningsrettens genstand og betydning samt forfatningsrettens emne og kilder.