09. december 2019 - Året der gik og året, der kommer

Året der gik og året, der kommer - Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet


Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet har haft et usædvanligt år, siden han tiltrådte i marts. Den retssikkerhed, tilsynsmyndigheden har værnet om i 100 år, er sat under pres, og det samme er advokatens position i samfundet, mener han.


Hvad var for dig det vigtigste, der er sket i den juridiske verden i 2019?

En af Advokatsamfundets fornemmeste opgaver er at værne om retssikkerheden og herunder advokaters særlige status som uafhængige. Her er vi virkelig kommet på arbejde i 2019, for begge dele er sat under pres. Vi ser, at der stille og roligt bliver skåret skiver af retssikkerheden, særligt i lande som Ungarn og Polen, men også i mindre målestok herhjemme. Vi ser henvisninger af straffesager og sager, der trækker i langdrag på grund af manglende ressourcer. Vi ser politikere kommentere på retssager, før der er faldet dom, og vi ser lovgiverne dømme udenom domstolene, for eksempel i de aktuelle sager om fratagelse af dansk statsborgerskab.

Derudover er der ny lovgivning på vej omkring indberetning på skatteområdet, som kan udfordre advokaters tavshedspligt. Det stramme regelsæt, der er pålagt vore medlemmer for, at de kan kalde sig for ’advokat, er desuden udfordret af revisorernes ønske om at ligestille revisorer og advokater på en måde, der underminerer den beskyttelse, der er i titlen – særligt overfor klienten. Når man hyrer en advokat, har man en garanti for, at advokaten alene arbejder i sin klients interesse og ikke i andres. Advokaten er, i modsætning til revisoren, forpligtet til at sikre vigtige principper om uafhængighed og tavshedspligt.

Internt i Advokatsamfundet har det været en stor begivenhed at kunne fejre 100 års jubilæum. Det blev blandt andet markeret med jubilæumsbogen Lovord, som beskriver ti markante advokaters virke, og deres aftryk på historien. Den giver også et billede af, hvordan vi har opbygget og udviklet det retssamfund, vi kan være stolte af i Danmark, og som vi skal værne om, så vi ikke risikerer en afvikling i de kommende år.

Vi har i år omlagt vores tilsyn som følge af de nye regler i retsplejeloven, der trådte i kraft 1. juli. Der bliver tilført flere ressourcer, så vi er skiftet fra et tilsyn baseret på et tilfældighedsprincip til et risikobaseret tilsyn. Det har krævet en ændring af organisationen, og vi har nu to afdelinger til at håndtere et stærkere tilsyn.

 

Hvad tror du kommer til at præge den juridiske branche 2020?

Digitalisering og Legal Tech kommer til at fylde mere på alle juridiske arbejdspladser, også her i Advokatsamfundet. Vi er i gang med en proces, hvor hovedparten af vores sagsbehandling kommer til at foregå digitalt. Det er en omfattende proces, men når den er fuldført, er tilsynet styrket yderligere med en mere effektiv indsamling af statistik og data, der letter overblikket, og hjælper os med at sætte ind der, hvor det giver mest mening.

Udover tilsynsopgaven vil der i Advokatsamfundet fortsat være fokus på at få sat retssikkerhed på dagsorden, og vi har en mission om, at flere almindelige borgere, skal få øjnene op for, at vi ikke kan tage retssikkerheden for givet. Det tænker man måske ikke over i det daglige, hvis man ikke selv har haft en sag i retssystemet, men man kan jo prøve at forestille sig, hvordan samfundet ville se ud, hvis vi ikke havde advokater og domstole der var uafhængige.

Del

Året der gik og året, der kommer - Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder