Skrevet af Rasmus Hylleberg


Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, repræsenteret af advokatvirksomheden DLA Piper Denmark, der fører gruppesøgsmålet mod Danmarks Radio og Skatteministe-riet, har i dag sendt en opfordring til Skatteministeriet om at suspendere forældel-sesfristen overfor alle licensbetalere i Danmark. Det skriver DLA Piper i en pressemeddelelse.

Hvis Skatteministeriet giver tilsagn om at suspendere forældelsesfristen, vil alle licensbetalere i Danmark få tilbagebetalt moms, hvis Foreningen vinder sagen.

Advokaterne for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, Claus Holberg og Peter Lunau Larsen udtaler:

”Normalt vil Skatteministeriet ikke give sådanne generelle tilsagn på et så tidligt stadie i en sag, men henset til det helt særlige forhold, at sagen berører alle licens-betalere i Danmark, finder vi, at det politisk vil klæde Skatteministeriet, hvis der allerede nu bliver givet et generelt tilsagn. Så får alle licensbetalere i Danmark en sikkerhed for at få momsen tilbagebetalt, hvis Foreningen vinder sagen. Det fak-tum, at Foreningen på en uge har fået mere end 32.000 tilmeldinger, viser den store opbakning til sagen”.

Det er vigtigt at understrege, at det forsat er af afgørende betydning at tilmelde sig gruppesøgsmålet inden den 13. juni 2018, da det på nuværende tidspunkt er den eneste måde at få sikkerhed for at få momsen tilbage, hvis sagen blive vundet.

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage fik den 2. maj 2018 godkendt sit søgsmål mod Danmarks Radio og Skatteministeriet og fik den 18. maj 2018 fri proces til at føre sagen. Den 23. maj 2018 åbnede Foreningen for tilmelding til gruppesøgsmå-let, og sidenhen har mere end 32.000 licensbetalere tilmeldt sig sagen. Retten har fastsat tilmeldingsfristen til den 13. juni 2018.

Advokaterne for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, Claus Holberg og Peter Lunau Larsen, udtaler:

”Med rettens godkendelse af søgsmålet nåede vi en afgørende milepæl i sagen, idet alle, der tilmelder sig, dermed er sikret deres krav, hvis vi vinder sagen. Når det er sagt, er tilmeldingsfristen den 13. juni 2018 meget kort tid til at sikre alle de danske licensbetalere en mulighed for at blive bekendt med søgsmålet og tilmelde sig det. Vi forsøger derfor at få udsat tilmeldingsfristen og arbejder sideløbende på at sikre de danske licensbetalere deres krav, selvom de ikke når at få tilmeldt sig sagen.”

Tilmeldingen til gruppesøgsmålet kan ske på kraevlicensmomstilbage.dk 

Del

Advokater fra DLA-Piper fører an i gruppesøgsmål mod Danmarks Radio


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak