Skrevet af Sarah Cathrine Slott - Foto: PR / Advokatsamfundet


I medierne har der i den seneste tid været stor kritik af Advokatrådets tilsyn med advokater. Kritikken kommer på baggrund af den EY-rapport, som Justitsministeriet udkom med tilbage i juli, hvor de tager temperaturen på tilsynet med forsvarsadvokater. Hos Advokatrådet er man tilfreds med rapporten men knap så tilfreds med udlægningen af den. Formanden for Advokatrådet, Peter Fogh, har kommenteret på mediedækningen til K-News:

Jeg ærgrer mig over, at noget vi ser som en afbalanceret rapport pludselig bliver lagt ud som en negativ historie, og det er noget, som vi har svært ved at genkende hos os

”Jeg ærgrer mig over, at noget vi ser som en afbalanceret rapport pludselig bliver lagt ud som en negativ historie, og det er noget, som vi har svært ved at genkende hos os”, siger han.

Grundet de manglende nuancer i udlægningen af Justitsministeriets EY-rapport, som medierne ihærdigt har draget konklusioner ud fra, så har Peter Fogh set det som nødvendigt at kommentere på kritikken i det netop udsendte nyhedsbrev fra Advokatrådet. I en artikel fra Berlingske har man for eksempel antaget, at Advokatrådet i 2017 har ført tilsyn med 5 procent af advokatvirksomhederne og de virksomhedsansatte advokater, men det er en forket udlægning, ifølge Peter Fogh:

”Som det fremgår klart af EY-rapporten er de 5 procent for 2017 opgjort pr. 25. september 2017. Det vil sige, at tallet ikke omfatter hele året. Antallet af tilsynsbesøg i advokatvirksomheder i 2017 endte rent faktisk med i alt 192 besøg, svarende til 9,5 procent”, fortæller han.

Ligesådan mangler der nuancer i Berlingskes udlægning af tallene fra rapporten, der viser, at i 37 procent af tilsynets besøg hos virksomhederne var alt i orden, og i de øvrige 63 procent af tilfældene var der en opfølgning på besøgene. Peter Fogh langer ud efter Berlingskes konklusion om, at de resterende 63 procent af virksomhederne har rod i tingene:

”Vi er grundige, og vil gerne sende et signal om, at selv det, der kan ligne mindre påtaler, tages alvorligt og kan medføre genbesøg, hvis der ikke er orden i penalhuset. Men det giver ikke Berlingske noget grundlag for at konkludere, at 63 procent af de advokater, som har haft tilsyn, har rod i tingene”, fortæller han.

På trods af mediernes dækning af EY-rapporten så er Peter Fogh og advokatrådet tilfredse med langt størstedelen af konklusionerne i rapporten:

”Advokatrådet hæfter sig for det første ved det positive i, at rapporten klart konkluderer, at tilsynet ligger det rigtige sted, nemlig i Advokatsamfundet. Ikke til glæde for Advokatsamfundet selv men fordi et tilsyn, som er helt uafhængigt af staten, er hele kernen i borgernes retssikkerhed”, fortæller han.

Forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, har i en udtalelse til K-News også lagt vægt på sin positivitet overfor rapporten og det øgede tilsyn af advokater:

Jeg har ikke noget problem med et øget tilsyn i forhold til advokater. Hvis man føler fra lovgivers side, at det er nødvendigt, så er det fint med mig. Jeg har selv haft tilsyn for nyligt - de gik grundigt til værks, og det foregik helt uproblematisk

”Jeg har ikke noget problem med et øget tilsyn i forhold til advokater. Hvis man føler fra lovgivers side, at det er nødvendigt, så er det fint med mig. Jeg har selv haft tilsyn for nyligt - de gik grundigt til værks, og det foregik helt uproblematisk”, siger hun.

I mediebilledet har der i kølvandet på kritikken af tilsynet med advokater tegnet sig et behov for at tage tilsynets procedurer op til revurdering. I går fremlagde Justitsministeriet et forslag om, at tilsynet fremover også skal føre tilsyn med advokaters sidevirksomheder. Forslaget kommer side om side med den højtprofilerede Schlüter-sag, hvor det netop var partnernes sidevirksomhed, der var roden til svindel med klienternes penge. K-News har spurgt Peter Fogh, om det i det hele taget ligger i Advokatrådets kompetencer at føre tilsyn med sideaktiviteter, der jo som sådan ikke har noget med tilsynet at gøre:

”Vi har evnerne, men vi har ikke hjemlen til at gøre det endnu. Sådan som forslaget er formuleret, synes vi, at det er fint, og vi tager positivt imod det”, siger han.

Hos Berlingske har der i forlængelse af EY-rapporten og Schlüter-sagen yderligere hersket en kritik af, at sagen ikke var inkorporeret i rapporten, men til det har Peter Fogh i nyhedsbrevet fra Advokatrådet en klar forklaring:

”Svaret på det spørgsmål findes på rapportens forside (”Undersøgelse vedrørende forsvarsadvokater”) og i rapportens indledende afsnit, hvor EY gengiver, hvad de af Justitsministeriet er blevet bedt om at undersøge, nemlig hvordan tilsynet med forsvarsadvokater fungerer”, siger han.

Til rapportens indsnævrede fokus på forsvarsadvokater forholder Mette Grith Stage sig uforstående, og hun synes i stedet, at man fra politisk side af skal koncentrere sig om advokater generelt og ikke pege nogle ud frem for andre:

”Det kan undre mig og støde mig, at man har valgt at se på forsvarsadvokater som en særlig risikogruppe. Jeg kan ikke se, hvad det er, der adskiller os fra andre advokater. Enten synes jeg, at man skal sige, at der er et behov for øget tilsyn med advokatbranchen generelt – men det med at udnævne os forsvarsadvokater som en særlig risikogruppe, det er jeg uforstående for”, siger hun.

Del

Advokater tager til genmæle og efterspørger nuancer


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak