Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock27. april 2020 - Klima, kultur og corona - DEL 2

Bæredygtighed er blevet en integreret del af branchens relation til både klienter og medarbejdere


Landets store advokathuse oplever over en bred kam, at bæredygtighed og ansvarlighed fylder mere hos klienterne, mens de mange klimaindsatser samtidig har slået rod i kulturen på advokatkontorerne.


Mens vi mange steder i verden ser en stigning i antallet af klimaretssager, så mangler vi endnu i dansk sammenhæng at se konkrete eksempler på sager, hvor juraen bliver brugt i klimaets navn.

Men det betyder ikke, at klima og bæredygtighed ikke fylder hos klienterne. Hos landets store advokathuse er der bred enighed om, at bæredygtighed og ansvarlighed for alvor er blevet centrale værdier i relationen med klienterne, ligesom det for de advokathuse er helt afgørende, at de, med den størrelse de har, er med til at skubbe til en udvikling, der peger i en mere grøn retning.

 

Anders Stubbe Arndal, managing partner hos Kromann Reumert

Der er ingen tvivl om, at klimadagsordenen har fået en helt central og afgørende plads med det seneste folketingsvalg; med den brede opbakning til klimamålene, med vedtagelsen af klimaloven og ikke mindst koblet med EU's aftale om klimaneutralitet i 2050. Det vil præge samfundsudviklingen og erhvervslivet i de kommende år. Den omstilling, der er nødvendig, hvis målene skal kunne indfries bare delvist, vil kræve investeringer, ny lovgivning og ikke mindst samarbejdsalliancer og partnerskaber mellem politikere, erhvervsliv og borgere.

Vi oplever en generel øget opmærksomhed på samfundsansvar hos vores klienter, herunder også i forhold til den grønne omstilling, klima og bæredygtighed.

Samtidig er vi som virksomhed – og jeg som mange andre på det personlige plan – meget optaget af betydningen af, at vi lykkes med omstillingen – ikke mindst for de kommende generationer

Vi vil gerne være med til at omsætte grønne tanker og visioner til konkrete handlinger. Og vi ønsker at bidrage på de fronter, hvor vi kan gøre en forskel. På klima- og miljøområdet er de større og mindre tiltag i hverdagen med til at gøre en forskel, der er konkret og målbar. Og så er det samtidig en måde for os at sætte fokus på vores medarbejderes sundhed: vores firmacykler er en opfordring til at gøre noget for miljøet, men også for ens egen sundhed. Og vores køkkeners fokus på lokale og økologiske råvarer sikrer vores medarbejdere et sundt og energirigt måltid.

Rådgivningsmæssigt har Kromann Reumert gennem mange år været helt tæt på den grønne omstilling i energisektoren. Derfor har vi meget at byde ind med i den yderligere omstilling, der er påkrævet. Både juridisk i forhold til rådgiverperspektivet, men også i forhold til driften af vores virksomhed.

Samtidig er vi som virksomhed – og jeg som mange andre på det personlige plan – meget optaget af betydningen af, at vi lykkes med omstillingen – ikke mindst for de kommende generationer.

 

Camilla C. Collet, partner og CSR-ansvarlig hos Gorrissen Federspiel

Vi oplever generelt i samfundet – og dermed også hos vores klienter – et øget fokus på ansvarlighed, herunder også bæredygtighed.

Det stiller krav til os som trusted advisor, for vi lever af vores gode ry og omdømme. Ordentlighed er afgørende for at være erhvervslivets foretrukne rådgiver. Og det gælder også, når det kommer til at tage samfundsansvar og drive sin forretning på en bæredygtig måde.

Vi ønsker at tage et medansvar for den klode, som vi alle bor på, og som skal gives videre til mange generationer endnu

Vi ønsker at tage et medansvar for den klode, som vi alle bor på, og som skal gives videre til mange generationer endnu. Vores ansvar gælder ikke kun internt på vores arbejdsplads, men også gennem vores valg af eksempelvis leverandører og samarbejdspartnere, og på den måde er vi bevidste om vores ansvar for at sikre miljømæssig ansvarlighed i dag og fremadrettet.

 

Finn Schwarz, managing partner hos Horten

Vi oplever, at vores klienter sætter stor pris på f.eks. de oplevelser de oplever, når de besøger vores kontorer. Vi serverer intet i plastikflasker eller anden unødig plastikemballage. Ligeledes er de imponerede over, hvor selvforsynende køkkenet er på forskellige grønne råvarer via vores grønne køkkenhave på tagterrassen i Hellerup.

Som virksomhed af en vis størrelse skal vi naturligvis udvise ansvarlighed på alle områder – også klima og bæredygtighed.

 

Jens Bødtcher-Hansen, managing partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Vi kan mærke, at det fylder stadig mere for vores kunder inden for en række juridiske områder. I takt med, at regeringens ambitioner udmøntes i mere konkrete politikker inden for forskellige sektorer, forventer vi et yderligere behov for assistance til eksekveringen af klimastrategi generelt, herunder grønne indkøbspolitikker, kontrakter mm. Inden for bl.a. infrastruktur og entrepriseområdet, rådgivning om klimasikring og naturligvis forsikrings- og ansvarsforhold. Disse temaer er stadig vigtigere for både vores offentlige og private kunder. Vi mærker i den forbindelse også, at kunderne i stigende grad stiller krav til, at vi som firma opfører os miljømæssigt ansvarligt i dagligdagen. Det mærker vi f.eks. i udbudsprocesser, og det ser vi som en positiv udvikling.

Mange af vores initiativer kommer oprindeligt fra medarbejderne (...), og vi har en klimaside på intranettet, hvor medarbejderne pitcher idéer ind

Vi har som firma en holdning til bæredygtighed i bred forstand, herunder til klimaproblematikken. Vores samlede klimaindsats er så vigtig for os, at vi har forankret den hos vores øverste ledelse, ligesom bæredygtighed også er et af bestyrelsens pejlemærker. Det er vigtigt for os at hjælpe med at løfte et samfundsansvar ved at bidrage til den grønne omstilling og de ambitioner, der er formuleret i regeringens klimalov. Vi vil både reducere vores eget CO2-aftryk, ligesom vi også gerne vil bidrage positivt gennem vores juridiske rådgivning.

Og så er det her ikke mindst et meget stort ønske fra vores medarbejdere. Mange af vores initiativer kommer oprindeligt fra medarbejderne – båder jurister, sekretærer, studerende og stab – og vi har en klimaside på intranettet, hvor medarbejderne pitcher idéer ind. Mange sender endda idéerne direkte til Managing Partner. For os at se kan man dårligt drive en moderne virksomhed uden at have et klart og ambitiøst klimafokus.

 

Martin Lavesen, managing partner hos DLA Piper

Vi oplever over en bred kam, at bæredygtighed og samfundsansvar optager vores kunder – både i egen adfærd og ved kommercielle beslutninger. Vi ser f.eks. et ejendomsmarked, der har stigende fokus på bæredygtige løsninger og materialevalg i byggeriet. Byggeri og anlæg står for 40 % af CO2-udledningen på verdensplan, så det er oplagt, at det er et fokusområde. Også i virksomhedsoverdragelser har vi set eksempler på, at prisen kan afhænge af, om der er styr på integrationen af bæredygtighedsprincipper i forretningen.

Det kan koste dyrt ikke at være ”compliant”, f.eks. i forhold til GDPR, konkurrenceret, korruption, eksportkontrol osv., men også overtrædelse af ”soft-law”-principper centreret om stakeholder values som klimaaftryk, diversitet, samfundsadfærd og bæredygtige værdier har betydning. En gennemarbejdet bæredygtig profil er i dag et vigtigt parameter i værdisætningen.

Det handler i bund og grund om at tænke og agere ansvarligt 360 grader – fra rådgivning af vores kunder til vores egen affaldssortering.

Det er vigtigt for os at være med til at bidrage og til at løfte. Store som små virksomheder har et ansvar for at sætte ind der, hvor de hver især kan, således at vi alle er med til at passe på vores klode. Det handler i bund og grund om at tænke og agere ansvarligt 360 grader – fra rådgivning af vores kunder til vores egen affaldssortering.

Selv små tiltag, som mindre tallerkener i kantinen for at undgå madspild, tæller i det store billede. Ligesom digitaliseringsbølgen på mange punkter har forbedret vores måde at arbejde på, forbedrer bæredygtighedsprocesser vores måde at drive forretning. Vi er stolte af at være med til at bidrage, og vi vil også i morgen tænke bæredygtighed ind i forretningsdriften og dermed holde snuden i sporet.

Del

Bæredygtighed er blevet en integreret del af branchens relation til både klienter og medarbejdere


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak