05. maj 2020 - Bag om tallene

Bag om tallene – undersøgelse fra Djøfs jurapanel giver ikke entydige svar


Bag om tallene – resultatet i undersøgelsen fra Djøfs jurapanel kan udlægges vidt forskelligt. Berlingske skriver om rapporten, at den viser, at et flertal af de adspurgte eksperter mener, retssikkerheden er truet. Men konklusionen fra jurapanelet er, at der er proportionalitet mellem lovindgrebene og situationens alvor.

Andelen af adspurgte eksperter, der har valgt det tolkningsvenlige svar  'i nogen grad' til de ti spørgsmål, er den afgørende tunge på vægtskålen, der tipper mod den ene eller den anden konklusion.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg og Dan Poulsen


Mandag kunne man læse i Berlingske, hvordan tre ud af fire juridiske eksperter adspurgt i Djøfs nye jurapanel mener, at retssikkerheden er truet på baggrund af de politiske tiltag for at imødegå truslen fra coronaepidemien. Igen tirsdag refererer dagbladet til undersøgelsen med ordene: 'at retssikkerheden under coronakrisen er truet af regeringens og Folketingets vidtgående tiltag'. Og Berlingske fortsætter: 'Samtidig finder en række topjurister flere af de politiske tiltag ude af proportioner'.

Men lige præcis omkring proportionerne kan tallene læses helt omvendt.

Tallet tre ud af fire kommer fra en netop udsendt undersøgelse, der har samlet input fra 38 juridiske eksperter. Undersøgelsens ordlyd og resultater viser dog meget andet end ovenstående, og derfor er vi på K-News dykket ned i tallene. For overskrifterne kunne ligeså godt lyde ”2/3 dele af juridisk ekspertpanel mener, at regeringens indgreb er proportionelle i forhold til krisen” eller den endnu mere præcise: ”kun 12 juridiske eksperter er bekymrede over retssikkerheden som følge af coronaindgreb.”

Tallene, som både vi og Berlingske refererer til, stammer fra undersøgelsen, der indeholder 10 spørgsmål med forskellige gradbøjninger som svarmulighed.

Et spørgsmål lyder: Er der efter din overbevisning grund til bekymring for retssikkerheden som følge af tiltagene for at imødegår truslen fra COVID-19? Her svarer:

I meget høj grad: 3 ud af 38 (8 %)

I høj grad: 9 ud af 38 (24 %)

I nogen grad: 17 ud af 38 (45 %)

Dette på trods, så viser undersøgelsen af 61 % af de adspurgte mener, at regeringens tiltag har været proportionelle med situationens alvor. På spørgsmålet: Regeringen og Folketinget har iværksat flere vidtgående tiltag for at imødegå truslen fra COVID-19. Vurderer du, at tiltagene overordnet set er proportionelle med den udfordring, vi står over for? svarer:

Jeg vurderer, at tiltagene er proportionelle: 23 ud af 38 (61 %)

Jeg vurderer, at tiltagene er for vidtgående: 11 ud af 38 (29 %)

Jeg vurderer, at tiltagene kunne gå længere: 1 ud af 38 (3 %)

 

Bred enighed om proportionalitet i forhold til forsamlingsforbud

Undersøgelsen har desuden kigget nærmere på, hvordan de juridiske eksperter forholder sig til de konkrete politiske indgreb. Og er her indskrænkningen af forsamlingsfriheden, altså en af vores grundlovssikrede rettigheder, faktisk det tiltag, som vurderes af eksperterne til at være mest proportionelt. På spørgsmål: I hvor høj grad mener du, at hvert af de nedenstående tiltag er proportionelle med truslen fra COVID-19? – Forbud mod forsamling på mere end 10 personer svarer:

I meget høj grad: 17 ud 38 (45 %)

I høj grad: 13 ud af 38 (34 %)

I nogen grad: 5 ud af 38 (13 %)

Derudover er man fra eksperternes side ikke enige i proportionalitet i forhold til både adgangen til anonymiseret teledata og forøgede straffe i forbindelse med coronarelateret kriminalitet. På spørgsmålet: I hvor høj grad mener du, at hvert af de nedenstående tiltag er proportionelle med truslen fra COVID-19? – Forøgede straffe i forbindelse med coronarelateret kriminalitet svarer:

I nogen grad: 10 ud af 38 (26 %)

I mindre grad: 11 ud af 38 (29 %)

Slet ikke: 8 ud af 38 (21 %)

På spørgsmålet: I hvor høj grad mener du, at hvert af de nedenstående tiltag er proportionelle med truslen fra COVID-19? – Adgang til anonymiseret teledata, så Statens Serum Institut kan overvåge, om folk opholder sig mere end ti mennesker sammen svarer:

I nogen grad: 10 ud af 38 (26 %)

I mindre grad: 13 ud af 38 (34 %)

Slet ikke: 9 ud af 38 (24 %)

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak