09. juni 2022 - Karnovs Skattepris

Bent Ramskov vinder Karnovs Skattepris 2022


Det blev den mangeårige partner og skatteretsadvokat Bent Ramskov fra DAHL Advokatpartnerselskab, der torsdag aften løb med prisen ved den traditionsrige overrækkelse af Karnovs Skattepris. Specialeprisen går i år til Asta Naja Helms og Laura Fredslund for deres speciale om beskatning af krypto.

Tekst: Rasmus Hylleberg / Foto: Dan Poulsen


Skatteminister Jeppe Bruus overrækker statuetten, der følger med æresprisen. Inden da havde højesteretsdommer Lars Apostoli til venstre i billedet, der er formand for den vinderudpegende fagkomite, begrundet hvorfor Bent Ramskov i centrum er den værdige rette modtager. 

 

"Bent Ramskov har været en flittig forfatter og medforfatter på 12 bøger inden for det skatteretlige felt og forfatter til mere end 75 artikler i førende skatteretlige tidsskrifter og har medvirket til på afgørende vis at udforske og udbrede viden om det skatteretlige område."

Sådan lød det bl.a. i indstillingen af advokat Bent Ramskov, der torsdag aften modtog Karnovs Skattepris 2022.

Prisen blev uddelt på den franske ambassade, der i år lagde rammer til det traditionsrige arrangement, hvor landets førende skatteeksperter var samlet, heriblandt skatteminister Jeppe Bruus, professorer og skattechefer hos nogle af landets største virksomheder.

Priskomiteen, bestående af højesteretsdommer Lars Apostoli, professor emeritus, dr. jur. Jan Pedersen, partner, advokat Steffen Sværke, advokat Christian Bachmann, advokat Claus Holberg, direktør Winnie Jensen, stats. aut. revisor Flemming Mortensen, vice president Global Strategic Tax & Customs Christer Tønder Bell og underdirektør Kim Tolstrup, lagde særlig vægt på Bent Ramskovs store bidrag til at fremme skatteretten.

"Bent Ramskov har lagt sin organisatoriske kræfter i kollegialt arbejde som bestyrelsesmedlem i dels Advokatrådets Skatteudvalg og i dag i Danmarks Skatteadvokater, hvor Bent Ramskov særligt har afgivet høringssvar om selskabsskatteretlige emner og stået for efteruddannelsesindsatsen til de ca. 200 danske advokater og fuldmægtige, som beskæftiger sig med skatte- og afgiftsret.
Erhvervsmæssigt har Bent Ramskov formået at opbygge en stor skatteafdeling i Advokatfirmaet DAHL med 25 kolleger, og han er kollegialt meget respekteret. Endelig er Bent Ramskov en person, som er vellidt og aldrig siger nej til en kollegial opgave. Bent Ramskov har en utrolig energi og fagligt drive, som kommer hele det skatteretlige område til gode", lyder det i motivationen.

Hovedpersonen selv siger:

"Det er jeg rigtig stolt over. Det gør mig meget glad at fagfællerne har valgt at hædre mig ved at give mig årets Skattepris. De tidligere modtager har alle givet et væsentlig bidrag til fremme af skatteretten i Danmark. Jeg føler mig beæret over nu at være en del af denne væsentlige kreds af personer, der på den ene eller anden måde har ydet en sådan indsat," siger Bent Ramskov til K-NEWS.

 

Specialeprisen går til...

Traditionen tro blev der også givet en pris til årets skattespeciale. Her var det de to - nu tidligere - studerende Asta Naja Helms og Laura Fredslund, der modtog prisen for deres speciale om beskatning af kryptoaktiver.

I udvælgelsesprocessen er alle universiteter blevet bedt om at sende specialer ind, og disse er blevet bedømt på baggrund af karakter, nyhedsværdi, aktualitet og bidrag til skatteretten. Hos priskomiteen var der da også bred enighed om, at det var Asta og Laura, der skulle have årets specialepris.

"Specialet af kryptoaktiver er et velskrevet speciale om et aktuelt emne, hvor der hersker stor usikkerhed om den skattemæssige håndtering også fordi, der er stor usikkerhed om, hvad et kryptoaktiv i virkeligheden er for en størrelse. Specialet giver imidlertid en god indføring i begrebet og de forskellige typer, det kan dække over, og der er på den baggrund en rigtig fin analyse af, hvorledes beskatning kunne ske i forhold til de nuværende regler om kapitalgevinstbeskatning. Det er en selvstændig og modig fremstilling, der giver et fint bud på de overvejelser, der skal gøres i forhold til en fremtidig afklaring af den skattemæssige behandling af krypoaktiver og eventuel ny lovgivning herom", lød det bl.a. i begrundelsen.

specialeprisvindere-2

Årets to specialeprisvindere,  Asta Naja Helms og Laura Fredslund, modtog prisen for deres speciale om beskatning af kryptoaktiver. Foto: Cecilie Uhre

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak