Skrevet af Mathias Dahlerup Krarup, formand for DJØF Advokat - Foto: PR


Jeg er sikkert ikke den eneste, der efterhånden oplever det som hverdagskost at skulle forklare og forsvare, hvorfor vi har brug for advokater i Danmark, og hvorfor vores advokattitel er noget helt særligt. Vi er måske nok en stand, der er nem at hade og nem at udstille, når enkelte brodne kar til tider kan få lov at tegne billedet af hele advokatstanden. Derfor er det slet ikke så dumt med en anledning til at stoppe op og reflektere over advokatens særlige DNA, og hvad der skal definere fremtidens advokat.

Der er mange vinkler, som kan og bør berøres i den forbindelse, og jeg vil derfor for overskuelighedens skyld fremhæve to, som blandt flere er vigtige i definitionen på fremtidens advokat. Dels at vi grundet vores funktion som vogtere for retssikkerheden er og skal være underlagt et af de skrappeste regelsæt for noget fag i Danmark, og dels at fremtidens advokat er og skal være et menneske og ikke en robot, uden at digitalisering i øvrigt på nogen måde skal komme i negativt lys.

For at starte med vores skrappe og nødvendige regelsæt er vi advokater underlagt en enorm høj etisk standard. Og den kan og bør der ikke røres ved, udover at vi naturligvis skal følge med og sikre os, at reglerne lever op til samfundets normer. Men vi skal også være bevidste om, at alle ikke nødvendigvis ønsker at følge det samme etiske kompas og regelsæt. Det kan sådan set også være helt i orden, men så skal den pågældende bare ikke rådgive med en titel som advokat, og det skal derfor være helt legitimt at stemple ud og deponere sin advokatbestalling. Tilsvarende er vi som advokater underlagt tavshedspligt, og blandt andet den og vores høje etiske standard er med til at sikre, at vi kan varetage rollen som klientens betroede rådgiver.

På samme måde som vores høje etiske standard er det derfor vigtigt at værne om tavshedspligten, så klienter også fremadrettet kan gå til en advokat og få den efterspurgte rådgivning, så længe det sker inden for de højeste etiske rammer. Derfor skal advokaten være klar til at sige stop og i stedet lede klienten på rette vej, velvidende at der ikke er andre advokater, der kunne drømme om at overtræde det etiske kompas.

(...) Uden mennesker, så har vi hverken betroede rådgivere eller advokater

Den anden vinkel på fremtidens advokat, som jeg fremhæver her, er advokaten som helstøbt menneskelig rådgiver. For uden mennesker, så har vi hverken betroede rådgivere eller advokater. En skarp journalist udtalte i mandags i et af de store medier, at det snart må være slut med at æde advokatfuldmægtige til morgenmad. Man kan måske nok sidde og klukke over en overskrift som den, men sagens alvor er, at to ud af tre af de nuværende advokater i advokatbranchen overvejer at forlade den inden for fire år. Og den altovervejende grund hertil? Den er for langt de flestes vedkommende manglen på balance mellem arbejde og privatliv.

Selvom det endnu ikke er gået op for alle aktører i branchen, så har vi her at gøre med et reelt og alvorligt problem, og jeg vil i den forbindelse gerne rette opmærksomheden på, at vi i Djøf Advokat kan se, at der over de seneste 5-10 år er sket et skred i dogmet af, hvornår man kan kalde sig ambitiøs. Hvor man for 10 år siden kun var ambitiøs, hvis man dyrkede begrebet facetime mindst 70 timer om ugen på advokatkontoret, så er det nu ambitiøst, hvis man prioriterer et godt og udfordrende arbejde ved siden af sit familieliv eller sine fritidsinteresser.

Og det her står helt for egen regning – jeg tror på, at man får en bedre og mere helstøbt advokat og rådgiver, hvis den pågældendes perspektiv ikke alene stammer fra kontorstolen. Det har både vi som rådgivere og klienterne brug for, og det kan jeg kun forestille mig, at ledelserne i landets i øvrigt velfungerende og strømlinede advokatvirksomheder er enige i. Tallene skal tages seriøst, og der skal gøres noget nu og ikke først i morgen, så advokatbranchen i fremtiden formår at favne de ambitiøse advokater, som udover at glæde sig over at gå på arbejde også har tid til familie, fritidsinteresser og at søge fornyet inspiration andre steder end blot på kontoret.

Og der er grund til at bruge krudt på at forme fremtidens advokatbranche. Advokaterne er et helt uundværligt led i et demokratisk retssamfund, der bidrager til at sikre retssikkerheden for borgere, for virksomheder og for det offentlige.

I Djøf Advokat tager vi også denne opgave og dette ansvar på os, og jeg glæder mig derfor til at drøfte advokatens særlige DNA både nu og i fremtiden sammen med 160 andre engagerede medlemmer af Djøf Advokat senere i dag, når vi sætter hinanden stævne til den årlige Djøf Advokat-dag på Frederiksberg.

Dette blogindlæg er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Del

BLOG: Fremtidens helstøbte og ordentlige rådgiver


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder