16. juni 2020 - Blog, legaltech

BLOG: Investér i uddannelse af digitale kompetencer – ellers bliver vi alle sammen fattigere


Hvis landets juridiske faktulteter uddanner de studerende med fokus på digitalisering, så vil bl.a. forretningsforståelsen blive en afledt sidegevinst. Det mener LegalHero i dagens blogindlæg.

Af Kristian Anker, Oscar Almstrup og Jonatan Hjortdal, LegalHero


K-News har netop bragt en interessant artikel under overskriften ”Advokathusene siger de mangler nyuddannede med teknologiforståelse – ny rapport viser det modsatte”. Ifølge rapporten efterspørger arbejdsgiverne ikke teknologisk forståelse hos de nyuddannede jurister, men i højere grad forretningssans og politisk tæft.

 

De juridiske afdelinger i Nordens virksomheder har teknologisk forståelse øverst på dagsordenen

En netop udgivet rapport fra Wolters Kluwer under titlen ”Digital Maturity Benchmark 2020 – Nordics Legal Departments” modsiger KU’s rapport på især et centralt område. Rapporten er kommet til verden på baggrund af en rundspørge hos in-house-jurister i Norden.

En af rapportens hovedkonklusioner er, at 86 % af de adspurgte juridiske afdelinger i Norden svarer, at de planlægger at gøre større brug af legaltech og teknologi inden for de næste tre år.

Ifølge rapporten har de juridiske afdelinger altså digitalisering og teknologi allerøverst på dagsordenen, hvilket er interessant, da selvsamme virksomheders juridiske afdelinger må formodes at være aftagere af rigtig mange juridiske serviceydelser – eller sagt på en anden måde: Indkøberne af juridiske ydelser planlægger efter teknologien.

Det er derfor problematisk, hvis fremtidens jurister ikke uddannes efter den teknologiske efterspørgsel, som både deres kommende arbejdsgivere og kommende kunder vægter højt.

Det er svært at være uenig i, at fremtidens jurister ikke også skal være stærke på kommerciel forståelse. Fremtidens gode jurist er efter vores mening en dygtig teoretiker, der formår at applikere sin teoretiske forståelse i en forretningsmæssig kontekst, således at der skabes gode, operationelle løsninger.

 

Væksten sikres ved at uddanne jurister med digital forståelse

Mange danske startups, scaleups og virksomheder baseres i højere og højere grad på teknologi. Nogle af de mest lovende virksomheder og vækstlokomotiver som Too Good To Go, Pleo, Lunar og Good Monday har det til fælles, at de er baseret på teknologi. De er digitale. Og den digitale udvikling går hurtigt. I Danmark er der et meget stærkt økosystem inden for især fintech, som betyder, at vi for fremtiden med al sandsynlighed vil se en masse spændende fintechvirksomheder vækste og etablere sig selv i Danmark og Europa.

Politisk tæft forslår som en skrædder i Helvedet for den generation af jurister, som skal servicere de digitale virksomheder.

Fintechvirksomhederne opererer i en stærkt finansielt reguleret verden, og de har derfor et stort behov for juridisk rådgivning.

Det vil være svært for fremtidens jurister at forstå de pågældende virksomheders teknologiske forretninger (og dermed opnå den i KU’s rapport efterspurgte forretningssans), hvis man ikke har en solid teknologisk forståelse. Politisk tæft forslår som en skrædder i Helvedet for den generation af jurister, som skal servicere de digitale virksomheder.

Der skal efter vores opfattelse investeres massivt i at klæde næste generation af jurister på til at kunne operere som rådgivere i en digital virkelighed, da der efter vores opfattelse kan sættes lighedstegn mellem høj teknologisk forståelse og god forretningssans.
Spørg dog kunderne – ikke arbejdsgiverne.

At KU har kortlagt, at politisk tæft er en mere efterspurgt kompetence end digital forståelse, fortæller os, at man har spurgt arbejdsgiverne i stedet for kunderne. For at finde ud af, hvilke kompetencer, som fremtidens jurister bør have, kan man simpelthen ikke meningsfyldt lave en rundspørge i centraladministrationen, bare fordi man her normalt aftager mange jurister, og konkludere på baggrund heraf.

Man er nødt til at tage aftagerne af juridiske services i ed, og hvis man gør det, er det vores overbevisning, at digital forståelse rangerer langt højere på listen end politisk tæft.

Vi er for at sikre væksten i samfundet nødt til at indrette og uddanne os efter, hvordan virksomhedsdemografien ser ud inden for en overskuelig fremtid. Fremtiden er digital, og det stiller store krav til næste generation af jurister, som skal kunne meget mere, end det er tilfældet nu, men som omvendt også kan få rigtig meget hjælp i sit arbejde af teknologien.

Det kræver dog, at alle forstår vigtigheden af at prioritere teknologi – også inden for uddannelse. Ellers står vi lige pludselig med en masse virksomheder, som ikke kan få den juridiske rådgivning de skal bruge, fordi deres digitale niveau er så langt over deres rådgivers ditto.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail