07. september 2022 - Domstolene

Byretterne erkender rekrutteringsproblemer


Ude hos landets byretter anerkender de problemet. Men mens tallene taler sit tydelige sprog med 0-4 ansøgere til flere stillinger, er der uenighed om, hvad det betyder.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Foto: Shutterstock merge med pressefoto af Københavns Byret

 

Kigger man på ansøgningstallene til stillinger som erfarne dommerfuldmægtige og funktionschefer ved domstolene så er der ikke mange positive takter at spore.

Det sidste år er der kun én stilling som funktionschef ved domstolene som har haft mere end seks ansøgere, nemlig ved byretten i Lyngby.

Kigger man på lignende opslag og interne stillingsopslag efter erfarne dommerfuldmægtige, så har der kun været ét opslag, der har fået seks ansøgninger. Resten, ni stillinger som funktionschefer og ni interne som erfarne dommerfuldmægtige, har alle fået mellem 0-4 ansøgere.

Hos Næstved Byret genkender man problemet. Her har man også svært ved at tiltrække de rette medarbejdere.

”Det er 100% et billede jeg kan genkende. Vi får meget få, hvis ingen ansøgninger, når vi søger efter erfarne dommerfuldmægtige. F.eks. havde vi tre funktionschefer og flere erfarne, ældre dommerfuldmægtige for få år tilbage. I dag har vi én – resten er dommerfuldmægtige under uddannelse", fortæller pressekontaktdommer ved Næstved Byret og medlem af Dommerforeningen Lene Sigvardt.

Og det er problematisk, mener hun.

”Det udgør et problem, at vi for tiden mangler erfarne dommerfuldmægtige, da de normalt skal varetage ca. 20 procent af de civile sager og straffesager, som behandles ved byretterne. Dommerfuldmægtige under uddannelse kan ikke i samme omfang som udlærte dommerfuldmægtige med mange års erfaring varetage den samme andel af sagsporteføljen, det giver sig selv. De senest tilkomne dommerfuldmægtige, som vi har fået her ved retten, har erfaring fra blandet andet den offentlige administration og advokatverdenen. Selvom der er tale om meget dygtige jurister, og det er en stor fordel, at de har tidligere erhvervserfaring, så er det ikke ensbetydende med, at de fra dag et kan gå ind og udfylde rollen som dommerfuldmægtig. Dommerfuldmægtige under uddannelse gennemgår et tre- årigt uddannelsesforløb med de diverse eksterne kurser, ligesom de modtager oplæring løbende af de erfarne dommere, og det trækker naturligvis yderligere på domstolenes begrænsede ressourcer.”

Københavns Byret: "Jeg synes det er meget hårdt stillet op"

Et andet sted, hvor tallene viser, at ansøgertallet ved rekrutteringen af erfarne dommerfuldmægtige er udfordret er ved landets største byret i København.

Her anerkender administrationschef Michael Villemoes Larsen, at det er udfordrende generelt i hele hovedstadsområdet at rekruttere til juriststillinger. Han er dog tilbageholdende med at problematisere det lave antal af ansøgere til den stilling som erfaren dommerfuldmægtig, som netop er blevet besat, og som nævnes af formand for Dommerfuldmægtigforeningen Nina Palesa Bonde, som eksempel på problemerne ved domstolene.

"Det er svært at svare på om én eller to ansøgninger er mange ansøgere, da det er et internt opslag ved domstolene. Men det hænger sammen med, at der er relativt få erfarne dommerfuldmægtige i systemet lige pt", siger han og uddyber:

"Jeg tror der er flere årsager – en er, at man i forbindelse med finanskrisen havde en meget lille udskiften, og der kom ikke særlig mange ind. Og det hævner sig nu, da de ville have været i den rette alder og med den rette anciennitet nu. Og så er der mange der går på pension, og så er der flere, der rykker længere op som dommere og chefer. Så der er færre erfarne, men flere nye dommerfuldmægtige, der kommer ind."

Han anerkender da heller ikke Nina Palesa Bondes tidligere udmelding om, at domstolene står over for et rekrutteringskollaps.

"Nej det synes jeg er hårdt stillet op. Det er selvfølgelig en udfordring, at der er forskellige ting der ramler sammen, og man får mange nye dommerfuldmægtige ind i systemet. Heldigvis er der mange af dem der har erfaring fra advokatfirmaer og fra ministerierne. Men jeg anerkender ikke den betragtning, at vi står over for et kollaps. De stillinger der bliver ledige er jo fordi, de dommerfuldmægtige, der sad, de er jo fortrinsvis blevet dommere, funktionschefer eller andet. Men de er stadig i systemet, så det er jo ikke sådan, at de forlader domstolene. Der har bare været et for lille indtag."

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak