28. oktober 2021 - Retsstat

Dagbøder til Polen med øjeblikkelig virkning


Polen er af EU-Domstolen blevet pålagt at betale daglige bøder på en million euro, fordi landet ikke har fulgt EU’s krav om at nedlægge deres disciplinærkammer ved landets højesteret. Dette er endnu en eskalering af den mangeårige strid mellem EU og Polen.

Tekst: Sara Moss Hesse


Polen har som bekendt de seneste år taget flere skridt væk fra EU. Blandt andet med reformen af det polske retsvæsen, hvor der i 2017 blev oprettet et disciplinærkammer ved landets højesteret, som kan straffe dommere, der dømmer ’forkert’ - som vi i en tidligere K-NEWS artikel har beskrevet det.

Og det er netop dette polske disciplinærkammer, der altså overvåger og kan straffe polske dommere, der nu har udløst daglige millionbøder. Det var tilbage i juli i år, at EU-Domstolen pålagde Polen at nedlægge det med EU-øjne stærkt problematiske disciplinærkammer, fordi det ikke sikrer den nødvendige demokratiske adskillelse mellem den lovgivende og den dømmende magt.

Vores store polske underbo lidt til højre har siden 2017 båret mere ved til bålet. Så sent som 14. oktober bragte vi på K-NEWS historien om, at den polske forfatningsdomstol var kommet med en afgørelse om, at den polske lovgivning har forrang for EU-lov. En afgørelse, som går stik imod gældende EU-retlige principper. Den kritiserede afgørelse er truffet af landets forfatningsdomstol, som, ifølge professor og leder af Center for European Politics på Københavns Universitet, Marlene Wind, ikke længere er uafhængig, fordi dommerne er loyale overfor regeringen.

Om forfatningsdomstolen og dens i hendes øjne åbenlyse rolle som politisk spiller, sagde Marlene Wind til K-NEWS, at det er en

”domstol, som alle iagttagere og uafhængige jurister i og udenfor Polen er enige om, er illegitim, fordi den er blevet pakket med dommere, der er loyale støtter overfor regeringen. Den er altså ikke uafhængig længere, og bagefter beder man den her illegitime domstol om at komme med en afgørelse, som er så provokerende og i strid med etablerede principper i EU-retten”

Og som Marlene Wind slutter, ”så det er et klart politisk signal, man har ønsket at sende,”

 

Legalisering af ulovligheder

Europa-Parlamentet skriver i en pressemeddelelse d. 21. oktober, at forfatningsdomstolen er ’et redskab til legalisering af myndighedernes ulovlige aktiviteter’, og derfor er den uegnet til at fortolke forfatningen. I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at flere medlemmer af Europa-Parlamentet har kaldt den ’et angreb på det europæiske fællesskab af værdier og love som helhed’.

Selvom det altså i juli blev krævet af Polen, at de fjernede disciplinærkammeret, og selvom landet tidligere har informeret om, at de havde planer om at nedlægge det, er det ikke sket endnu. Som konsekvens af dette har EU-Domstolen derfor pålagt Polen at betale daglige bøder på en million euro med øjeblikkelig virkning.

Om Polen, der blev EU-medlem i 2004, har tænkt sig at betale bøderne, har regeringen ikke meldt ud endnu.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak