Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg - Foto: PR


Det kan slet og ret ikke betale sig at føre sager ved domstolene, og det har betydet et fald af retssager. Det skriver Børsen.

Udviklingen vækker bekymring hos flere retsordfører, men hos Danske Advokater skal årsagen findes i prisudviklingen af de takster, som udbetales til den vindende part i civile retssager. 

Ifølge Børsen har taksterne har stået stille siden 2009, der har kigget nærmere på et notat om sagsomkostninger i civile sager udarbejdet af retspræsidenterne i Østre og Vestre Landsret.

"Taksterne har stået helt stille i ti år. Det synes vi selvfølgelig er problematisk," siger Paul Mollerup, direktør for Danske Advokater til Børsen.

Når en dommer skal fastsætte, hvor meget den tabende part i en civil retssag skal betale til den vindende part i advokatomkostninger, kan hun eksempelvis i sager, hvor tvisten har været mellem 50.000 kr. og 200.000 kr., tildele mellem 11 og 37.500 kr. - et godt stykke fra, hvad en advokat både for ti år siden og i dag ville tage for at føre en retssag. Men var beløbet løbende blevet pristalsreguleret, ville de 37.500 kr. være blevet til 45.000 kr. Derfor mener Poul Mollerup, at netop den manglende prisregulering er en af årsagerne til, at der føres færre sager ved domstolene.

"Om ikke andet burde taksterne pristalsreguleres. Vi håber meget, at der kommer til at ske noget," siger Paul Mollerup til Børsen.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak