01. september 2022 - Advokatskik

Højesteretsdom sætter ny standard for konflikttjek


Med en endegyldig dom i sagen om interessekonflikt bliver der skabt præcedens for strammere retningslinjer, når advokater skal tjekke efter for mulige habilitetsproblemer. Sådan lyder det fra brancheorganisationen Danske Advokater, der biintervenerede i sagen, som Bech-Bruun tabte.

Tekst: Joachim Ploug Hansen


Foto: Pressebillede af Paul Mollerup og shutterstock

 

Fire advokater fra Bech-Bruun var inhabile, da Skatteministeriet indgik en aftale med advokatfirmaet om at gennemføre en uvildig undersøgelse af den såkaldte ’udbyttesag’.

Det slog Højesteret fast i dag, hvilket var en stadfæstelse af dommen fra Landsretten.

Spørgsmålet om interessekonflikten opstod, da Skatteministeriet blev bekendt med at Bech-Bruun tidligere havde rådgivet den tyske bank North Channel Bank om udbytteskat, der siden har fået en bøde på 110 millioner kroner for at svindle den danske statskasse.

Bech-Bruun har afvist, at de kunne vide at North Channel Bank ville snyde, men Højesteret har lagt til grund, at advokatfirmaet og de fire dømte advokater ikke havde udført et tilstrækkeligt ”konflikttjek” i sagen.

Og det ændrer spillereglerne ifølge Paul Mollerup, administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Advokater.

”Med dommen i dag er der sat en ny standard, nogle strammere retningslinjer, som vores medlemmer skal forholde sig til,” siger han og fortsætter:

”Jeg kan frygte, at det kan risikere at få mange advokatvirksomheder til at blive tilbageholdende med at løse denne type opgaver, og at det derfor kan begrænse konkurrencen.”

Danske Advokater biintervenerede i sagen på Bech-Bruuns side. Ved den anledning forklarede Paul Mollerup via deres hjemmeside, at "vi biintervenerer i sagen alene i den del af sagen, der har betydning for branchen – nemlig kravene til og rækkevidden af advokaters og advokatvirksomheders interessekonflikttjek."

 

Der skulle have være gravet dybere

I domsafsigelsen lagde Højesteret vægt på, at selve opgaven med at foretage en uvildig undersøgelse af udbyttesagen var af særlig karakter og derfor indebar skærpede krav til advokaternes uafhængighed.

”Der var tale om en sag af stor politisk, økonomisk og samfundsmæssig betydning,” lyder det i domskriftet.

Derfor skulle Højesteret tage stilling til, om de fire advokater havde udført et tilstrækkeligt ”konflikttjek” i sagen, da advokaterne i 2017 ikke var klar over Bech-Bruuns rådgivning af den tyske bank.

I domskriftet fremgår det også, at én af advokaterne havde ansvaret for at gennemføre et konflikttjek på alles vegne. Det blev dog ikke gjort tilstrækkeligt – eksempelvis blev der ikke sikret, at alle relevante advokater i Bech-Bruun blev inddraget og gjort bekendt med, hvilke skærpede krav der gjaldt for undersøgelsen.

I domsskriftet fremgår der også en mailkorrespondance mellem Bech Bruun og et internationalt advokatfirma, der repræsenterede North Channel Bank. Der står blandt andet, at North Channel Bank var bekymret for, om man skulle være opmærksom på ”issues” i Danmark -  eksempelvis ”tax fraud.”

Og i en af mailsene fra det internationale advokatfirma, fremgår det, at det relevante spørgsmål til Bech-Bruun var om den tyske bank efter dansk strafferet ”could be held liable or even prosecuted as supporting/facilitating a tax evasion committed by one or the other players in this transaction…”

Derfor mente Højesteret også, at hvis Bech-Bruun-advokaten, som var ansvarlig for konflikttjekket, havde fundet denne mailkorrespondance, burde vedkommende have indset, at der var en betydelig risiko for, at North Channel Bank var involveret i udbyttesagen.

Som der står i dommen med de anonymiserede C, E og F:

"Højesteret finder på denne baggrund, at C - hvis han havde fundet sagen om rådgivning af F - burde have indset, at der var en ikke ubetydelig risiko for, at F var involveret i uberettiget tilbagesøgning af udbytteskat, og at E derfor ikke kunne påtage sig undersøgelsen."

 

Savner klare retningslinjer for konflikttjek

Bech-Bruun har forklaret, at sådan et omfattende konflikttjek ville være helt urealistisk at foretage. Det samme mener Paul Mollerup.

”Interessekonflikttjek er supervigtige, men når de er så omfattende, kan de være svære at udføre i praksis,” siger han.

Højesteret anerkender, at det generelt ikke er muligt at fastslå, hvilke undersøgelser en advokat skal foretage sig, før der ikke er tale om en interessekonflikt.

Danske Advokater havde dog gerne set, at der var kommet nogle klare retningslinjer for klienttjek, men når de ifølge dem bliver skærpet yderligere, så håber Paul Mollerup på, opdragsgiveren også vil gøre advokaterne opmærksom på, hvad der skal tjekkes for.

”Det ville være rigtig hjælpsomt.”

Med Højesterettens dom skal de fire advokater betale 10.000 kroner i bøde for at handle i strid med god advokatskik. Samtidig skal Bech-Bruun også betale salæret tilbage til Skatteministeriet.

I sagsomkostninger for Højesteret skal de fire advokater solidarisk betale 320.000 kroner til Advokatnævnet, som førte sagen mod dem, mens de sammen med Bech-Bruun skal solidarisk betale 400.000 kroner til Skatteministeriet.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak