03. november 2022 - Valg, ophavsret

Den juridiske kamp om meningsmålingerne


Analysefirmaet Megafon har truet med sagsanlæg i millionklassen, hvis ikke platformen Politologi.dk lukker al sin aktivitet. Det potentielle søgsmål handler om videregivelse af allerede offentlige meningsmålinger, men ifølge Megafons advokat er det et brud på ophavsretsloven.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billede: Merge fra Twitter og megafon.dk

 

Må man samle og videregive allerede offentliggjorte meningsmålinger i en ny databasestruktur, så borgerne frit kan sammenligne de forskellige meningsmålinger med hinanden?

Groft skitseret, så er det det, der er omdrejningspunktet i den klage, som er rejst af analysefirmaet Megafon mod hjemmesiden Politologi.dk.

Som svar på ovennævnte spørgsmål, så mener Megafon, at Politologi.dk overtræder ophavsretsloven, mens Politologi.dk, der blandt andet har samarbejdet med Jyllands-Posten, afviser kravet. Det er Jyllands-Postens advokat, der fører sagen på vegne af Politologi.dk.

Sagen udstiller en slagmark mellem det juridiske på den ene side og det samfundmæssige større hele på den anden. Eller som professor i political science ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen skriver:

"Alene den massive dækning af meningsmålinger gør det vigtigt at få klarlagt deres kvalitet. Den potentielle effekt på vælgernes kryds gør det altafgørende. At undertrykke dette arbejde er en demokratisk skandale. @tv2danmark og @politiken *må* sige fra ift. Megafon".

 

Den juridiske kamp

Politologi.dk har udmærket sig ved at samle diverse meningsmålinger og lavet vægtede snit af målinger fra flere forskellige analysefirmaer. På den måde har platformen og stifteren bag Erik Gahner-Larsen haft til hensigt at skabe mere transparens i forhold til meningsmålingernes resultater. Efter modtagelsen af kravet fra Megafon har han valgt at lukke sin hjemmeside blandt andet med følgende ord:

"Megafon har krævet at deres meningsmålinger fjernes fra overblikket samt fremlagt et krav på erstatning og vederlag for, at jeg har indsamlet og delt deres meningsmålinger. Jeg deler ikke den overbevisning, at et analyseinstitut skal kunne kræve, at deres meningsmålinger ikke bliver delt offentligt og underlagt en faglig, metodisk og systematisk vurdering. Jeg finder det særdeles problematisk, at et analyseinstitut kan reducere muligheden for at kunne vurdere kvaliteten af meningsmålingerne. Givet hvad vi ved om meningsmålingernes demokratiske effekter, finder jeg det problematisk, at analyseinstitutterne kan diktere, om deres meningsmålinger må bruges til andet formål end markedsføring af deres produkter."

K-NEWS har fået indsigt i de mails, der er sendt mellem mellem Jyllands-Postens og Megafons advokater. Her fremgår det af en mail sendt d. 27. oktober, at Megafons advokat Lisbeth Andersen peger på, at Politologi.dk har overtrådt ophavretslovens §71. Af paragraffen fremgår det:

"Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del deraf ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden."

Megafons advokat skriver i mailen:

"Det relevante spørgsmål er således udelukkende, om Erik Gahner Larsen og Jyllands Posten har indhentet tilladelse fra Megafon til brug af databasen. Det er desværre ikke tilfældet, hvorfor der foreligger en krænkelse af Megafons rettigheder. (...) Databaserettigheder kan sanktioneres med bøde efter ophavsretslovens § 76, og at min klient kan rejse krav om vederlag, erstatning og godtgørelse i medfør af lovens § 83."

Advokaten henviser til, at hvis man sammenholder med Megafons indexpriser, så står Politologi.dk til en bøde på 800.000-1,5 million kroner i erstatning.

På den anden side står Jyllands-Posten, der forholder sig afvisende overfor klagen fra Megafon. Ifølge chefredaktør Marchen Neel Gjertsen hos Jyllands-Posten, så mener man ikke, at brugen af Politologi.dk er brud på ophavsretten.

"Vi mener ikke, at vi bryder ophavsretten, da vi ikke jo ikke bare tager Megafons database og gengiver den ukritisk og tjener penge på det selv. Vi bruger nogle af deres tal i en ny ramme og har taget det fra TV2, når det blev offentliggjort her. Vi tager en lille del og så udkommer vi med det i en anden sammenhæng og som et helt andet produkt", siger hun og uddyber:

"Det er jo ligesom, hvis vi tog alle meteorologernes forudsigelser for at komme frem til om de rammer rigtigt. Vi mener desuden ikke, at Megafon har haft et direkte økonomisk tab påført af os. Vi er ikke en potentiel kunde for Megafon, da vi altså ikke vil have de her enkeltmeningsmålinger – det besluttede vi 2019 ved valget, da disse målinger alt for ofte rammer ved siden af. For os er det oplysninger der er væsentlige i forbindelse med en valghandling og som et vigtigt led af den offentlige debat." 

 

Det samfundsmæssige

Sagen og det potentielle sagsanlæg har skabt massiv modvind og kritik af Megafon. Flere forskere skriver i dag på mediet Twitter, at de ikke længere vil deltage i besvarelser til Megafon på foranledning Politiken og TV2 Nyheder, da analysefirmaet i deres optik er gået langt over stregen.

Ifølge Michael Bang Petersen er sagen en skandale, "som alle bør sige fra over for". 

Han henviser blandt andet til forskning fra Oxford Academic, der peger på, at en tredjedel af valgdækningen forholder sig til meningsmålingerne, og at vælgerne bekymrer sig om meningsmålingernes effekt på valgresultatet, og at nogle studier peger på, at der er en effekt af meningsmålinger på stemmeadfærd.

Hos Politiken lyder meldingen, at avisen ikke har været vidende om kravet fra Megafon. Sådan skriver chefredaktør hos avisen Amalie Kestler på Twitter og kalder det besynderlig adfærd fra Megafons side. Og ifølge Marchen Neel Gjertsen er det da også ærgeligt, at det er kommet så vidt.

"Der er jo helt sikkert også noget principielt i det her – vi skal jo kunne gå til alle data og oplysninger som vi synes er væsentlige og behandle dem ud fra en kritisk tilgang. Derfor har vi også valgt ikke at køre med enkeltmålinger, da vi synes det er har været vigtigere at give et samlet billede."

Jyllands-Posten har indtil videre valgt at sætte brugen af Politologi.dk på pause, mens også Politologi.dk er lukket helt ned.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak