Skrevet af: Sarah Cathrine Slott & Rasmus Hylleberg15. januar 2020 - Portræt

Den nye mand på broen


2020 bliver året, hvor Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith vender siderne i bogen og påbegynder et nyt ledelsesmæssigt kapitel, når de fra marts skifter ansigt på topposten. Jens Bødtcher-Hansen overtager nemlig fra Tomas Ilsøe Andersen som firmaets managing partner. 


Det er, som man siger, ”the end of an era” ikke kun fordi vi for nyligt satte et punktum i kalenderen og efterlod et årti til fordel for et nyt, men hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith står de også overfor en ny æra rent ledelsesmæssigt og måske også i øvrigt, idet Jens Bødtcher-Hansen overtager posten som managing partner fra Tomas Ilsøe Andersen fra marts 2020.

Selvom de to lige om lidt bytter roller, kommer de fortsat til at stå hinanden nært – nu med Jens i førertrøjen men med tæt følgeskab af Tomas, der stadigvæk kommer til at indgå som en del af partnerkredsen. I virkeligheden minder de meget om hinanden, Tomas og Jens, og i mødet med dem bliver det da også tydeligt, at de ser utrolig ens på tingene, også når det kommer til firmaets visioner fremadrettet.

 

Syv års rivende udvikling men stadig det samme DNA

Siden Tomas blev managing partner i 2013, er der sket meget. Næsten syv år er gået, og Kammeradvokaten er gået fra at drive en klassisk advokatvirksomhed til at male på en langt bredere pallette. De har udvidet ikke kun i antallet af medarbejdere, men også med endnu en afdeling i Århus, nye forretningsområder og en ny forretningsmodel, hvor det ikke kun handler om at sælge timer men også egentlige produkter.

”Vi er grundlæggende en anden virksomhed, end vi var for ti år siden. Jeg synes, det er lykkedes i vid udstrækning at børste støvet af og skabe et moderne virksomhedsfundament. Vi er blevet langt mere udbudsorienterede og mindre efterspørgselsdrevne, end vi har været historisk. Vi er meget mere fokuserede på at skabe en reel merværdi for dem, vi bistår – altså at forstå deres virkelighed og behov bedre”, slår Jens fast.

Jeg synes, det er lykkedes i vid udstrækning at børste støvet af og skabe et moderne virksomhedsfundament

Tomas følger trop på det udsagn og italesætter samtidig den digitalisering, som Kammeradvokaten må siges at have taget til sig i de seneste år.

”Jeg synes også, at det hører til forandringen at sige, at vi er blevet en digital virksomhed på alle mulige måder. Vi er digitale i den måde, vi leverer rådgivning på, og i den måde vi laver produkter på i dag”, siger han.

Som med al anden vækst og forandring er det vigtigt at bevare fodfæstet, og ikke glemme de værdier man i udgangspunktet lagde sig fast på. I løbet af de sidste år har firmaet satset ved at byde nye forretningsområder velkommen – og så er de vokset en størrelse eller to – men der er bred enighed mellem Jens og Tomas om, at firmaet i den forandringsproces har formået at bevare sit DNA.

”Når vi bliver så mange flere, som vi er blevet, så kræver det også, at man har en stram kvalitetsstyring, og at man hele tiden er bevidst om det grundlæggende DNA. Og det synes jeg faktisk er lykkedes på rigtig fin vis. Det er så sindssygt vigtigt, fordi hvis det ikke var tilfældet, så tror jeg, at der er mange, der ville begynde at tænke over, hvorfor de sad her og ikke et andet sted, og det kunne de så ikke længere få svar på”, siger Tomas.

 

Synlighed er et vigtigt aktiv i en partnerdrevet virksomhed

Tomas forlader rollen som managing partner med et på mange måder oprustet firma i ryggen, og efterlader titlen og det ansvar, det kræver at styre landets største advokatfirma, til Jens. I et tilbageblik på sin tid som managing partner slår Tomas fast, at synlighed har spillet en stor rolle i hans måde at lede på.

”Det har været vigtigt for mig at være synlig, for det har været et krav fra omverdenen. Du kan ikke gemme hovedet i busken. Der er en forventning om, at vi har en holdning, og at vi kan forklare det, vi gør, og det vi står på mål for. Det ville ærlig talt også være mærkeligt, hvis vi som Danmarks største advokathus ikke havde en mening og ikke turde stå på mål for dem, vi er, og de sager vi har. Så det synes jeg følger med jobbet”, fortæller han.

Det har været vigtigt for mig at være synlig, for det har været et krav fra omverdenen. Du kan ikke gemme hovedet i busken

Det er ikke kun udadtil, at strategien om synlighed, som Tomas har støbt fundamentet for, har haft betydning, men også internt i organisationen har det haft en positiv effekt. Det er da også det, han roses for af sin medspiller, der griber anledningen til at anerkende Tomas’ synlighed som leder.

”Tomas har på alle leder og kanter løftet det flot. Han er tilgængelig ikke kun eksternt men også som chef. Han er en hurtig beslutningstager henover ganske vanskelige og komplekse problemstillinger. Han er synlig i organisationen og en meget dygtig og oprigtig formidler. Vi arbejder jo på baggrund af mandat, og vi er en partnerdrevet virksomhed, hvor alle ejerne går rundt på gangene, og der betyder det rigtig meget, at man er inddragende og involverende som leder”, fortæller Jens.

Jens og tomas web2

Ikke en typisk CEO-lignende rolle

Der er noget specielt over rollen som managing partner i en virksomhed som Kammeradvokaten, ikke kun fordi det er en rolle, der indebærer et stort ansvar, men også fordi det til manges overraskelse ikke er en klassisk CEO-lignende rolle. I og med at firmaet er drevet af aktionærer som alle møder på arbejde hver dag og har en mening om tingene, så er det et fællesskab, der er med til at løfte virksomheden, og på den måde adskiller rollen som managing partner sig fra en klassisk CEO, hvor det i højere grad er op til denne at træffe beslutningerne.

”Man kan glemme den der CEO-kasket. Du er i virkeligheden diplomat – du skal hele tiden fornemme hvor mandatet er henne, og hvor langt du kan skubbe det. Og nogle gange skal man måske lade helt være med at skubbe det. Så jeg synes langt hen ad vejen, at det handler om at fornemme, hvor konsensus er, og hvor flertallet er”, fortæller Tomas.

Midt i snakken om hvilken rolle, det er, Tomas forlader, tager han et øjeblik til at fundere over, hvilken udfordring der for ham har været den største gennem årene. Det med at lægge sagerne og klienterne på hylden, fordi der ganske enkelt ikke var tid til at balancere så mange forskellige ting på samme tallerken, er noget af det, Tomas har haft sværest ved.

”Det har været svært at acceptere, at der er nogle ting, man ikke længere skal – det er det med sagerne og klienterne og medarbejderne i mit eget team, som jeg ikke har set så meget til. Det har jo gjort ondt, når jeg har set sager komme ind, og jeg skulle levere dem direkte videre til gode kollegaer, fordi der var spændende ting og nye ting, der skulle afprøves, og jura der ikke var udviklet endnu. Derudover har det været svært at acceptere, at der er nogle ting som man burde gøre, men som man bare ikke når”, siger han.

Hvor sagerne og klienterne er det centrale i rollen som partner, har det for Tomas været mange forskellige fællesnævnere, der har udgjort hans hverdag som managing partner. Samme frigørelse fra sagerne og klienterne har Jens også en ambition om at foretage sig, og det er bestemt noget, han finder en udfordring i samtidig med, at han ser det som uundgåeligt for at kunne passe ind i mp-rollen.

Det er jo en navlestreng, der skal klippes, kan man sige. Men det er et ufravigeligt vilkår

”Den er svær. Det er jo rigtig sjovt at sidde med de store og komplekse sager, når de kører for alvor – så det er da lidt svært at skulle give slip på den del. Derudover skal man også have klienten med på det. Ofte fungerer man ikke kun som juridisk rådgiver, men som en slags ”trusted advisor”, hvor rådgivningen får en ekstra dimension, siger han og fortsætter:

”Det er jo en navlestreng, der skal klippes, kan man sige. Men det er et ufravigeligt vilkår. Jeg tror at hvis man skal fokusere på udviklingen af forretningen og ledelsesaspektet, så er der ikke anden vej. Det nytter ikke noget, at man drukner og fortaber sig i sager, imens man står i spidsen for en stor virksomhed, der har brug for ens fulde fokus og opmærksomhed”, slår Jens fast.

Jens og tomas web1

De mange myter - den lille mand mod den store stat

Det er ikke kun det med at gå fra en betroet rådgiverrolle til at skulle navigere inden for områder, der indimellem kan virke ukendte, som kan være udfordrende som managing partner. For Tomas har det været overraskende, hvor stor medieomtale firmaet gennem årene har været genstand for, og det er næppe noget der holder op bare fordi, Kammeradvokaten skifter ansigt på topposten. Der hersker også mange myter om den rolle, firmaet har i forhold til staten, f.eks. den, at de skriver flere timer på deres sager, fordi de har lave rates inden for kammeradvokat-aftalen.

”Det er jo en absurditet – så ville der være 400 kriminelle mennesker, der sad her og debiterede hver dag. Så ville vi nok skulle rykke direkte i fængsel”, slår Tomas fast.

Selvom omfanget af medieomtale og myter til tider er kommet bag på Tomas, har det ikke afholdt ham fra at bevare netop den synlighed, som før nævnt i forbindelse med hans lederrolle, og det har da også vist sig til tider at være et klogt træk, når journalister, som Tomas pointerer, venter i cirka 30 sekunder før de skriver løs. Den udmelding kan ikke andet end at fremkalde et smil på læben rundt om bordet.

”Til tider har jeg været overrasket over, hvor meget opmærksomhed, vi kan trække, fordi jeg synes da vi er interessante, men ikke SÅ interessante for at være ærlig. Men generelt synes jeg egentlig, at hvis man tager den kommunikationsopgave på sig, så kan det godt lykkes langt hen ad vejen at kommunikere det, man gerne vil. Så kan det godt være, at det bliver sat i en kontekst, man ikke bryder sig om, men man kan jo stadig kommunikere det, man gerne vil”, siger han.

Til tider har jeg været overrasket over, hvor meget opmærksomhed, vi kan trække, fordi jeg synes da vi er interessante, men ikke SÅ interessante

Der er ingen tvivl om, at der følger et ansvar med Kammeradvokat-rollen. Myterne er mange om den store virksomhed, som for mange kan virke intimiderende, når de først spænder musklerne, men her er det ifølge Tomas vigtigt at være bevidst om den forpligtigelse, der ligger i at varetage statslige interesser.

”En anden myte er den lille mand mod den store stat, hvor vi står der med ubegrænsede midler i ryggen. Det kan der godt være noget om, men nogle af de ting man som stat enten bliver sagsøgt for, eller ting man er nødt til at sagsøge for selv, har ofte en vidererækkende betydning af principiel karakter, og derfor vil man nødvendigvis skulle bruge lidt flere muskler på at få ting boret ud og undersøgt end en borger på den anden side, der bare synes, at han har ret til et bestemt kørselsfradrag. Det er begrænset, hvor mange ressourcer man kan lægge i det som privatperson, men for staten er det jo en anden snak, fordi der står 5,6 mio. medborgere til den pågældende skatteyder, der siger, at hvis han skal have, så skal jeg også. Jeg tror bare, at man er nødt til at indse, at der er en rolle der, som gør, at der af og til vil være lidt forskel i positionerne”, siger han.

Jens supplerer:

”Lige der synes jeg faktisk, at vores rolle bliver misforstået, fordi jeg opfatter os som fællesskabets advokat og ikke bare den store statsadvokat. Og det er vel der, at vi er noget særligt og værner om at være noget særligt. Når det er udbyttesager, og vi arbejder på at hjemskaffe masser af penge, så er det jo penge til danske velfærdsydelser, som nogle har bedraget og svindlet for”, fortæller han, og fortsætter: ”Vi sætter en stor ære i netop ikke at misbruge vores og statens position, men at sikre at sagerne bliver oplyst på et så korrekt grundlag som muligt til gavn for retssikkerheden”.

 

Ombyttende roller men selvsamme vision

Efter snakken om kammeradvokatrollen og de mange myter har lagt sig, står det nærliggende spørgsmål tilbage om, hvordan Jens har tænkt sig at håndtere disse udfordringer fremover.

”Jeg vil have en ambition om at være synlig og tilgængelig– det synes jeg også stillingen kræver. Jeg ved fra mit tidligere virke som direktør i Økonomi- og Erhvervsministeriet gennem mange år, at det kan være svært at få bragt en masse positive historier. Mange søger dramaet, og derfor vil min opgave ofte være at få forklaret den rette sammenhæng ud fra et til tider skævt udgangspunkt”, fortæller han.

Et andet fokusområde for Jens bliver god ledelse. ”God ledelse er helt afgørende, hvis vi skal bevare vores stærke position. Vi skal turde at udfordre hinanden og tro på, at vi i fællesskab kan løfte hinanden op til næste niveau. Mit indtryk er, at advokatbranchen fortsat har meget at lære på den front”, siger han.

God ledelse er helt afgørende, hvis vi skal bevare vores stærke position. Vi skal turde at udfordre hinanden og tro på, at vi i fællesskab kan løfte hinanden op til næste niveau

Selvom rollerne lige om lidt er byttet om, er det ikke ensbetydende med, at visionerne er det, fordi de to parters syn på, hvordan firmaet skal drives fremadrettet, minder i høj grad om hinandens. Jens med sin vision om at fortsætte, hvor Tomas slap, i forhold til det digitale og Tomas lige i hælene på ham med samme mål for øje.

”Det digitale er et oplagt område at fortsætte med. Vi skal selvfølgelig ikke til at udvikle en masse, uden at det giver mening, men vi bliver nødt til at orientere os mod, hvad mulighederne er og anvende de muligheder i virksomheden. Det gælder både i forhold til produkter men også i forhold til optimeringer f.eks. at gøre tingene hurtigere og mere intelligent”, siger Jens.

Til det supplerer Tomas:

”Det med at have fokus på det vi kan levere produktmæssigt eller, som Jens rigtigt siger, at have øje for, hvordan vi leverer en ydelse, som allerede er på paletten, men meget smartere, hurtigere og costmæssigt mere effektivt – det er der hvor slaget skal tages i fremtiden”.

Del

Den nye mand på broen


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder