Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg02. december 2019 - Interview

"Der er tre steder, du skal kunne gå hen i vores samfund og lette dit hjerte. Det er hos lægen, præsten og din advokat."


Formanden for Advokatrådet Peter Fogh er bekymret for, at politikerne løsner for meget på de baduner, der holder retsstaten sammen, og derfor skal Advokatsamfundet være mere aktive i debatten om retssikkerhed. 


Fredag kunne man i Berlingske læse en kronik fra formand Peter Fogh og næstformand Charlotte Krarup hos Advokatrådet, at de begge deler bekymringen om, at retssikkerheden herhjemme er på en glidebane. En glidebane, hvor politiske tiltag og pres på advokatens særlige rolle som betroet rådgiver er til debat i et sådant omfang, at det kan svække de mest grundlæggende demokratiske grundpiller i vores samfund.

På K-News har vi derfor spurgt Peter Fogh, hvor gjaldt det egentlig står til med retssikkerheden i Danmark, og hvorfor der er overhovedet er behov for at diskutere retssikkerheden i en af verdens stærkeste retsstater.

 

I nævner i jeres kronik at retsstaten slår revner. Men hvor slemt står det egentlig til?

Overordnet har vi en god retssikkerhed i Danmark – det er faktisk vigtigt at understrege. Problemet er, at der er tendenser til, at det for tiden går den gale vej, og det føler vi os forpligtet til at gøre opmærksom på.

 

I erklærer jer enige i principperne bag de politiske beslutninger, der ligger til grund for de eksempler I nævner i jeres kronik. Men hvis I som øverste tilsynsmyndighed for advokaterne i DK er enige i principperne, hvorfor er det så et problem for retsstaten?

Vi har forståelse for, at politikere skal tage stilling til nogle vanskelige spørgsmål. Vi gør i den sammenhæng opmærksom på, at retssikkerheden er meget vigtig at have sig for øje, så det fortsat er et bærende princip i vores samfund. Retsstaten skal beskytte den enkelte borger - her mener vi alle borgerne, også dem vi ikke er enige med eller synes har gjort noget forkert. Det er her testen skal stå.

 

I nævner, at vi for 150 år siden med Grundloven blev enige om nogle grundlæggende demokratiske principper, som I har værnet om de sidste 100 år. Hvorfor er det vigtigt at vi strammer bardunerne på retsstaten?

Det er lidt som historien om frøen i det kogende vand: Hvis man sætter en frø ned i en gryde og skruer langsomt op for temperaturen, så opdager frøen ikke at vandet er blevet varmt før det er for sent. Og så bliver den kogt.
Vi ser desværre en tendens til, at det går den gale vej, og derfor råber vi op, så vi kan beskytte retssikkerheden og den ikke bliver skoldet.

 

Og hvorfor er det særlig vigtigt lige nu?

Fordi vi har set en række uheldige tendenser de senere år, og at der er behov for at være bevidste om, hvad der er på spil. Så der tages et større hensyn til retssikkerheden, og vi kan holde fast i at beskytte borgere og virksomheder rigtig godt i vores samfund.

 

Når nu vi har det bolværk, som I kalder retsstaten og de demokratiske grundlovssikrede principper, hvorfor ser vi så eksempler på overgreb fra politikerne på selvsamme principper?

Det er vi ikke de rette til at svare på. Så vi vil nøjes med at konstatere, at det tilsyneladende er røget lidt i glemmebogen, hvorfor principperne var vigtige.

 

Fortroligheden mellem klient og advokat er netop et af de bærende principper, så borgeren altid ved, at der er en rådgiver som kun tjener dig og som du kan gå til med svære spørgsmål uden frygt for at andre får de oplysninger.

Det blev i øvrigt fremhævet af flere da DAC-6 lovforslsaget blev førstebehandlet, hvor flere politikerne anerkender fortroligheden, og det blev ligefrem sagt, at der er tre steder, du skal kunne gå hen i vores samfund og lette dit hjerte. Det er hos lægen, præsten og din advokat.

Det er et meget grundlæggende beskyttelseshensyn, som vi har givet borgere, og en rolle advokater har, hvor der så til gengæld følger et skarpt regelsæt med ift de pligter og rammer advokaten arbejder under.

 

Og så til Vestager – hun siger at retsikkerheden skal motioneres. Hvordan bliver I retssikkerhedens personlige træner i den her analogi?

Vi skal om nogen være med til at løfte debatten ud i offentligheden og minde politikere og andre om, hvorfor retssikkerhed er så vigtig. I Advokatsamfundet skal vi kommunikere mere , men det skal de enkelte advokater ude i landet også, så der bliver en bred forståelse af, hvor vigtige de her principper er..

Del

"Der er tre steder, du skal kunne gå hen i vores samfund og lette dit hjerte. Det er hos lægen, præsten og din advokat."


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder