21. december 2020 - Året der gik

Det vi læste i 2020: Lovbemærkninger og polske tilstande


Hvilke emner har interesseret advokaterne mest i året der gik? Vi har spurgt nogle af dem, der læser med hver dag.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Vi har spurgt nogle af de advokater og jurister, der sidder i K-News' advisory board, og som hjælper os på redaktionen med at have hånd i hanke med de bevægelser, der præger den juridiske verden, om, hvilke emner der har optaget dem, og hvilke artikler og/eller podcasts de vil fremhæve fra året der gik?

En af disse er advokat Katrine Gottlieb, der til dagligt arbejder som strafferetsadvokat hos Arrevad Gottlieb Advokatfirma. Hun fremhæver de juridiske nuancer i Folketingets lovarbejde og situationen i Polen som eksempler på noget af det, der har fanget hendes interesse i år.

"Hvis jeg skal fremhæve én artikel, så kunne det være denne om de skjulte lovbemærkninger i forarbejderne. I 2020 er de fleste nok blevet opmærksomme på betydningen af lovhjemmel. Legalitetsprincippet skal bl.a. sikre forudsigelighed og gennemsigtighed i retsanvendelsen. Forarbejder er nødvendige fortolkningsbidrag, men det udfordrer retssikkerheden, når politikere alene foretager sproglige ændringer i lovteksten fra ’der’ til ’som’, mens den reelle ændring bliver lavet i bemærkningerne til loven. Retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte mod overgreb fra myndighederne, og det må vi ikke glemme.

Skal jeg fremhæve en podcast, så er denne fra marts om den smuldrende polske retsstat rigtig spændende. Situationen i Polen var (og er) ekstremt bekymrende. Domstolenes uafhængighed er helt fundamental i et demokrati. Vi nærmer os heldigvis ikke polske tilstande, men blot få dage efter podcasten blev de danske domstole lukket ned den 11. marts 2020. Her glemte alle ’at råbe vagt i gevær’, for hvem har egentlig kompetencen til at lukke domstolene ud over domstolene selv?"

K-News har desuden spurgt Katrine Gottlieb om, hvorfor hun vil anbefale K-News. Til det svarer hun:

"Nogen skal jo sørge for, at vi følger med i retsudviklingen. Faglig og juridisk viden kan godt formuleres journalistisk."

I 2020 udgav K-News 384 journalistiske produktioner og havde 44 % flere artikelvisninger end i 2019.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail