Skrevet af Sarah Cathrine Slott - Foto: PR


Tilbage i 1976 helt bestemt den 5. april blev Dreyers Fond stiftet med en startkapital på 12 mio. kr., som dengang blev givet som en gave til fonden.

”Egentlig hedder fonden Margot og Thorvald Dreyers Fond. Margot var advokat og Thorvald var arkitekt, og da de oprettede fonden i 1976, besluttede de, at uddelingerne skulle gå til advokat- og arkitektformål”, fortæller Birte Rasmussen, der til dagligt er partner hos HjulmandKaptajn og bestyrelsesformand hos Dreyers Fond.

De to ægtefæller havde sammen skabt en formue ved byggeri og administration af en række større bygninger i København. Efter Thorvald og Margots død i 1980 og 1981 har fonden arvet de fleste af ejendommene, og sammen med andre ejendomsinvesteringer danner de grundlag for fondens indtægter, der blandt andet uddeles til fondens formål.

De formål, som fonden uddeler til, blev således grundlagt helt tilbage i 1976 og følges stadig med stor omhu den dag i dag. Fonden uddeler til almennyttige formål, der også har en samfundsmæssig gavn. Fonden har blandt andet støttet Justitia i deres arbejde med retssikkerhedsprojekter, og hvor man kan sige, at projektet ligger inden for ’advokatpuljen’, så er det også noget der samfundsmæssigt strækker sig bredere.

”Dreyers Fond lægger vægt på fire ’keywords’, når vi deler ud; innovation, udvikling, integritet og kvalitet. Det er de bærende elementer. Vi vil rigtig gerne være med til at sætte projekter i gang, hvor vi ser udvikling inden for arkitekt- og advokatbranchen”, siger Birte.

 

Opsøger nytænkende projekter

Fonden har støttet projekter lige fra uddannelse af unge nyopstartede arkitektvirksomheder til opbygningen af mediationsinstituttet, hvor man søger at løse konflikter på en anden måde end ved at gå rettens vej. Fonden deler også studielegater ud til arkitektstuderende, der for eksempel skal tilbringe et semester i udlandet eller til unge advokater, der skal til udlandet og læse en LL.M. eller en Master.

Hvis man spørger Birte, så har nytænkningen i de projekter, som ansøgere søger penge til, gennem en periode været præget af en vis træghed.

”På det sidste har vi primært set ansøgninger om rejselegater, konferencer eller lignende, hvor man trækker viden til Danmark. Det er typisk universiteterne, der får dem. Her har vi gjort os nogle overvejelser om, hvorvidt vi skal være proaktive og ud og have fat i organisationerne”, fortæller Birte og fortsætter:

”Vi har haft møder med de to brancheorganisationer Danske Advokater og Advokatsamfundet om, hvordan vi kan bidrage. Vi ser også meget gerne, at de to organisationer i fællesskab søger hos os. Så på den måde bliver fonden også mere og mere proaktiv. Hvis vi fornemmer, at der er nogle områder, hvor det er værd at støtte en udvikling, så tager vi fat i dem, og ser hvad vi kan gøre”, siger hun.

Senest har Dreyers Fond støttet Advokatsamfundet i deres deltagelse i Kulturnatten, hvor den almindelige borger får mulighed for at komme ind i Kronprinsessegade og opleve, hvordan en retssag fungerer. På den måde får borgeren en tilgang til det, der foregår bag lukkede døre, og ser, hvad man beskæftiger sig med her.

 

Bestyrelsesarbejde der kræver mere end blot advokaterfaring

Dreyers Fonds bestyrelse består af fire til seks medlemmer, hvor det er besluttet, at to af medlemmerne skal være praktiserende advokat og arkitekt. Bestyrelsen består lige nu af tre medlemmer foruden bestyrelsesformanden. Til daglig er Birte advokat i advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain. Hun pointerer, at bestyrelsesarbejdet ikke handler så meget om arbejdet som advokat men mere om en forretningsmæssig forståelse:

”Man sidder ikke i en bestyrelse fordi man er advokat, men fordi man har nogle kompetencer og noget at bidrage med til bestyrelsesarbejdet. Det at have en forretningsmæssig indsigt er vigtigt i en bestyrelse. Der er du ikke advokat, men tværtimod med til at drive en virksomhed som i dette tilfælde rummer to sider; driften og uddelingerne”, fortæller hun.

Fonden modtager årligt over 600 ansøgninger og giver legater ud til godt det halve. I 2017 uddelte fonden i alt 19,6 mio. kr. Her gik 60 % af uddelingerne til arkitektområdet og 40 % til advokatområdet. Birte har selv været en del af fonden siden år 2004:

”Når jeg ser på hvordan vi drev fonden i 2004 og til i dag, så har vi været på en rejse, hvor vi er blevet mere professionelle. Vi er ikke færdige endnu, vi udvikler os hele tiden og ser på hvordan vi kan blive bedre”, fortæller hun.

I år forventer fonden at se en god blanding af ansøgninger, som blandt andet er rejselegater, bogudgivelser, konferencer og måske nogle større projekter inden for hver branche.

Del

Dreyers Fond efterlyser mere nytænkning i ansøgerfeltet


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak