03. december 2020 - Corona-året 2020

Et år i coronasmittens tegn: "Vi formåede – nærmest natten over – at omstille os fra én virkelighed til en anden"


Et meget specielt år går på hæld, og vi på K-News har spurgt en lang række af branchens beslutningstagere, hvordan de har navigeret sig selv, deres virksomheder og deres medarbejdere igennem 2020, hvor coronaepidemien har fyldt stort set alt. I dag fortæller managing partner hos Kromann Reumert Anders Stubbe Arndal.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det var nok de færreste mennesker, der kunne have forudset, hvor stor en betydning coronavirusset har haft for nationer, borgere og virksomheder.

I den danske advokatbranche har man også skullet forholde sig til den nye virkelighed med nye ønsker fra klienterne, nye forudsætninger for medarbejdernes arbejde og trivsel og ikke mindst en konstant sky af usikkerhed, der i skrivende stund fortsat gør det svært at planlægge fremtiden.

Men hvilken betydning har det haft for de enkelte kontorer? K-News har spurgt nogle af branchens beslutningstagere om deres syn på året, der snart er forbi. I dag følger oplevelserne fra Anders Stubbe Arndal og Kromann Reumert.

 

Hvordan har coronakrisen påvirket jer og jeres arbejdsbyrde i firmaet? 

"Det er klart, at coronakrisen har haft afgørende påvirkning på vores samfund, vores klienter og dermed også vores arbejde. Da pandemien ramte landet, nedsatte vi straks en COVID-19-taskforce, der løbende har informeret vores klienter og medarbejdere om COVID-19-situationen inden for forskellige juridiske specialer. Vi har lagt mange kræfter i videndeling og i at opretholde et højt formidlingsniveau. En indsats, som vi har fået positiv feedback på fra vores klienter og samarbejdspartnere.

I forhold til de konkrete sager har vi overordnet set oplevet et højt aktivitetsniveau. Pandemien har dog betydet, at nogle afdelinger har oplevet mindre aktivitet end normalt, mens det er så stort set modsvaret af øget travlhed i andre afdelinger. "

 

Hvad har I måttet gøre for at tilpassse jer tiden med corona?

"Vi formåede – nærmest natten over – at omstille os fra én virkelighed til en anden. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi alle vores medarbejdere har taget et stort ansvar, udvist fleksibilitet, omstillingsevne og idérigdom i forhold til den nye arbejdssituation.

Vi har haft øget fokus på ledelseskommunikation og udviklet nye interne formater med det formål at videndele og skabe tilhørsforhold til firmaet. Vi har f.eks. lanceret en intern radiokanal og en videostafet, der skal understøtte fællesskabsfølelsen og binde os sammen, selvom vi samarbejder på distancen fra hjemmekontorerne.

Distancesamarbejdet har desuden ­været godt hjulpet af, at vores IT-systemer og digitale værktøjer har fungeret upåklageligt og understøttet vores hjemmearbejde. På den måde har vi kunnet opretholde uændret drift og serviceniveau over for vores klienter.

Derudover har vores interne beredskab løbende justeret vores retningslinjer efter myndighedernes anvisninger. Det har f.eks. haft betydning for bemandingen på vores fysiske kontorer, forsamlinger og sociale arrangementer samt afviklingen af vores events, der er "flyttet ud" på digitale platforme."

 

Har I haft de nødvendige kvalifikationer inhouse til at imødegå de ændrede opgaver og mængden af opgaver?

"COVID-19-pandemien er en kompleks udfordring – derfor møder vores klienter også komplekse juridiske problemstillinger. En af vores styrker som full-service-kontor er bredden i vores specialer og kompetencer. Så selvom opgaverne har været komplekse – og deadlines korte – har jeg oplevet et imponerende samarbejde på tværs af vores afdelinger, der har sikret, at vi har kunnet opretholde vores normale høje niveau i vores bistand til vores klienter.

Vi har haft de nødvendige kvalifikationer inhouse til at imødegå både COVID-19-relaterede opgaver og alle årets andre opgaver, der, parallelt med COVID-19-situationen, også har skullet løses."

 

Hvordan kommer det til at kunne ses på jeres bundlinje? 

"Vi påvirkes naturligvis af de udfordringer, som samfundet og vores klienter stilles overfor. Men når vi ser tilbage på året, er vi kommet noget bedre igennem, end vi havde forventet, da verden lukkede ned i marts. Vi har endnu ikke lukket bøgerne, så jeg kender endnu ikke årets resultat, men min forventning er, at vi kommer ud på niveau med det oprindelige budget for året."

 

Hvad kan I påpege som positivt udkomme af corona i jeres virksomhed, og hvad kan i pege på som negativt?

"Det har været vanskeligt at undvære den helt særlige stemning og samarbejdsglæde, som vi oplever på et fyldt kontor. Vi savner det daglige kollegiale samspil på kontoret og den interne spontane videndeling, der er væsentlige elementer i vores virksomhedskultur. Det er heller ikke opløftende, at alle sociale aktiviteter og eksterne events er sat på hold.

På den positive front har året for alvor lært os værdien af fleksible arbejdsforhold og muligheden for at arbejde på distancen.

Fleksibilitet har længe været et nøgleord for vores karriere- og medarbejderudviklingsprogram EXPECT. Vores ambition er, at vores medarbejdere skal kunne tilrettelægge deres arbejdstid og -sted, så de kan skabe den nødvendige balance og fleksibilitet i deres hverdag, som de har behov for. Derfor valgte vi i løbet af efteråret – og i lyset af de positive erfaringer vi har gjort os – at lancere en fleksibilitets- og balancepolitik og dermed skrue op for fleksibiliteten. Efter den nye politik kan vi nu tilbyde alle medarbejdere en endnu mere individualiseret arbejdstilrettelæggelse, der bl.a. inkluderer, at medarbejdere i perioder kan have en firedages arbejdsuge.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail