24. november 2020 - Ny dom

EU-Domstolen slår fast: TV2 skal betale ulovlighedsrenter tilbage til staten


EU-Domstolen har netop afsagt dom i de præjudicielle spørgsmål, som Østre Landsret har forelagt for domstolen. Afgørelsen tilkendegiver, at TV2 skal betale de såkaldte ulovlighedsrenter tilbage til staten. 

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Tv-kanalen TV2 skal betale i omegnen af 1,75 mia. kr. tilbage til staten i såkaldte ulovlighedsrenter.

Det står klart efter at EU-Domstolen i dag har afsagt i dom i sagen om ulovlig statsstøtte.

TV2 modtog tilbage i perioden 1995-2002 ulovlig statsstøtte. En støtte, som tv-kanalen senere har betalt tilbage.

Men i perioden fra støtten hørte op, og til EU-Kommissionen i 2004 erklærede støtten for ulovlig, da den ikke var anmeldt korrekt, er det ifølge anmelder, konkurrenten Viasat, krævet, at TV2 betaler renter af det skyldige beløb tilbage til staten. 

Nyhedsbureauet Ritzau skriver, at Viasat ifølge EU-Domstolen kræver, at TV2 skal forpligtes til at betale ulovlighedsrenter på i alt 1.746.300.000 kroner for perioden mellem udbetalingen af støtten og EU-Kommissionens endelige afgørelse.

I 2019 forelagde Østre Landsret så tre præjudicielle spørgsmål i sagen for EU-Domstolen. Et af dem handler om, hvorvidt en national domstol er forpligtet til "at pålægge modtageren af en statsstøtte, der er blevet iværksat i strid med denne bestemmelse, at betale renter for den periode, hvor denne støtte var ulovlig (...), når Kommissionen ved en endelig afgørelse har fastslået, at støtten er forenelig med det indre marked".

Og det er altså det, som EU-Domstolen nu slår fast - altså at TV2 er pålagt at betale renter tilbage til staten, også selvom TV2, i følge direktør Anne Engdal Stig Christensen, ikke har handlet ulovligt, men blot ikke notificeret EU om statsstøtten.

Direktøren siger til Ritzau, at sagen ikke slutter her, da hun mener, at kravet om tilbagebetaling af det milliardstore rentebeløb kan bortfalde på grund af forældelse eller passivitet. 

Den endelige afgørelse ventes ifølge Ritzau afgjort ved Østre Landsret i 2022.

K-News arbejder på at få en kommentar fra advokaterne i sagen. 

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail