19. februar 2020 - Samtykke

Første skridt mod ny voldtægtslovgivning i Danmark


I Danmark skal det være kriminelt at have sex, hvis ikke begge parter er gået frivilligt og eksplicit med til det. Sådan lyder ordene fra justitsministeren i dag, efter at have fået overrakt en mere end 300 sider lang betænkning fra Straffelovrådet, der lægger op til en ændring af den danske lovgivning.

Tekst af Amalie Guldborg Olesen. Foto: K-News


Danmark er nu et skridt tættere på en ny voldtægtslovgivning baseret på frivillighed. Efter at have gransket mere end 600 tidligere voldtægtssager er Straffelovsrådet nu nået frem til en betænkning, som Højesteretspræsident Thomas Rørdam i dag har overrakt Justitsminister, Nick Hækkerup (S). Her lægger de med to nye lovforslag op til, at al sex, der ikke er frivillig, er voldtægt.

”Jeg er meget glad. Det er et retspolitisk stort og efter min mening et vigtigt skridt, vi har taget i dag. Regeringen støtter det forslag, som der ligger, og det gør vi, fordi det handler om ligeværd, det handler om respekt, og det handler om ret til at bestemme over sin egen krop,” siger justitsministeren.

Det er nu ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt lovgivningen skal ændres eller ej, men i stedet hvordan ændringen skal ske. Betænkningen sendes nu i høring, så organisationer og lignende kan give deres besyv med, og derefter er det planen, at et lovforslag vil lægge klar til at kunne fremsættes i april 2020.

”Ambitionen er, at før Folketinget lukker for denne sæson, vil vi have en ny regulering for voldtægt i Danmark. Så det er et stort, vigtigt og godt stykke arbejde, der er lavet fra Straffelovrådets side,” siger Nick Hækkerup.

Det var den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der bad Straffelovsrådet om at kigge på lovgivningen omkring voldtægt, særligt i forhold til en mere samtykkebaseret lovgivning. I dag er lovgivningen baseret på, at der skal være et element af tvang, fx vold eller trusler, før at det kan kaldes voldtægt. Ofte snakker man om, at det i voldtægtssager kan være svært at løfte bevisbyrden, og at det tit er påstand mod påstand. Det kan heller ikke undgås her, lyder det fra Nick Hækkerup:

”Det er et af de problemer, vi har i situationer med voldtægter også i dag. Vi udvider nu området i forhold til, om der skal være fysiske beviser til stede eller ej. Det er ikke sådan, at kompleksiteten forsvinder. Der vil stadig være situationer med påstand mod påstand, det kommer vi ikke ud over, men det er en situation, som domstolene er vant til at håndtere og kan håndtere, hvor vi står med de almindelige bevisregler.”

Straffelovsrådet kom også tilbage i 2013 med en betænkning omkring voldtægtslovgivningen. Her fandt de frem til, at der samlet set ikke var væsentlige fordele ved en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Men den vurdering har nu ændret sig.

”Det her er en understregning af ligeværd, af respekt og retten til at bestemme over egen krop, og vi arbejder med at sikre at ofrene for voldtægt bliver taget bedre imod og bliver behandlet bedre, så der arbejdes også i andre spor,” understreger Nick Hækkerup.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak