27. februar 2020 - Seneste nyt

Folketingets Ombudsmand: Borgere må vente fem år på svar i skattesager


Folketingets Ombudsmand udtaler kritik af Skatteankestyrelsen for uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider i tre klagesager fra borgere. 


To borgere måtte vente i mere end 5 år på en afgørelse fra Skatteankestyrelsen. En tredje borger måtte vente i næsten 4 år. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra Folketingets Ombudsmand, der har kigget nærmere på sagsbehandlingstiden i tre af Skatteankestyrelsens sager. De tre borgere havde klaget til ombudsmanden på grund af de lange sagsbehandlingstider.

”Det er en uacceptabel lang sagsbehandlingstid,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, efter at have behandlet de tre borgeres klager. Han lægger vægt bl.a. vægt på, at sagerne lå stille i Skatteankestyrelsen i op til 5 år.

Den ene sag angik en mand, der var utilfreds med sin ejendomsvurdering. Han havde forgæves bedt SKAT om at genoptage vurderingerne fra 2012 og tidligere år. I juni 2014 klagede han derfor til Skatteankestyrelsen. Men først over 5 år senere, i november 2019, fik manden medhold i, at vurderingerne skulle genoptages.

”Der kan være forskellige årsager til lange sagsbehandlingstider, men i de konkrete tilfælde er det under alle omstændigheder en uacceptabel lang tid for en borger at måtte vente på svar,” siger ombudsmanden. Han peger på, at ventetiden både kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for borgerne.

Ifølge en officiel pressemeddelelse fra har Rigsrevisionen de senere år bl.a. fulgt udviklingen i Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider. Et nyt notat fra februar 2020 om beretning om Skatteankestyrelsens produktivitet og sagsbehandlingstider viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i januar til september 2019 var 21 måneder for sager af samme type, som de tre sager omfattet af ombudsmandens undersøgelse.

Del

Folketingets Ombudsmand: Borgere må vente fem år på svar i skattesager


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder