Skrevet af Ali Simiab, advokatfuldmægtigt hos KLAR Advokater


Samspillet mellem juraen og teknologien skaber helt nye muligheder. Arbejdsgange effektiviseres, sik-kerheden højnes, og medarbejdere såvel som kunder oplever store fordele. Advokatbranchen har en proaktiv tilgang til teknologiudviklingen og omfavner den i stor stil.

De store advokatkontorer udvikler fremragende værktøjer, Danske Advokater afholdte et LegalTech Hackathon, og branchemedierne dækker alle relevante nyheder på området. Samtidig ses interessante LegalTech-virksomheder såsom LegalDesk, AirHelp, og OnLaw , der både udfordrer og inspirerer branchen.

LegalTech er dog ikke den eneste mulighed for produktivitetsvækst. Gode software- og SaaS-løsninger kan gøre en stor forskel på advokatkontorer. I denne artikel vil jeg omtale nogle løsninger, som forhåbentlig kan benyttes af advokatkontorer.

 

Falcon

Sociale medier er i dag en integreret og vigtig del af de fleste advokatkontorers forretning. Falcon er en platform, hvorfra alle markedsføringsaktiviteter på de sociale medier kan administreres af store og mellemstore virksomheder. I Falcons kalender kan der publiceres og planlægges indlæg på de forskellige sociale medier, og alle henvendelser til virksomheden på de sociale medier kan besvares direkte fra en samlet indbakke på platformen. Platformen giver også et detaljeret overblik over markedsføringsaktiviteternes effekt, som let kan eksporteres og fremvises for ledelsen.

 

MailChimp

Advokatkontorer bruger ofte nyhedsbreve til vidensdeling med klienter og samarbejdspartnere. Med MailChimp er det let at skabe et professionelt nyhedsbrev, som der kan abonneres på, uden brug af hverken grafiker eller programmør. Platformen giver samtidig et godt over-blik over, hvor mange der åbner nyhedsbrevet, hvor mange der klikker på links i nyhedsbrevet samt udviklingen i antallet af nyhedsabonnenter.

 

Peakon

Engagerede medarbejdere er nøglen for enhver succesfuld virksomhed. Peakon giver løbende ledelsen indsigt i medarbejdertrivslen og dermed mulighed for at iværksætte tiltag for at imødekomme udfordringer. Platformen giver et detaljeret overblik bl.a. over, om medarbejderne føler sig tilstrækkeligt anerkendt, om arbejdsbyrden er for stor, og om medarbejderne føler, at virksomheden lever op til sine erklærede værdier. Ledelsen kan bl.a. se, hvad virksomheden gør godt og mindre godt, hvordan de enkelte ledere klarer sig, og hvordan de enkelte medarbejdergrupper har det. Samtidig får ledelsen løbende indblik i, hvorledes trivslen udvikler sig, hvordan trivslen er i forhold til andre sammen-lignelige virksomheder, og virksomhedens Employee NPS (eNPS).

 

Penneo

Mange rådgivningsopgaver involverer, at klienter og/eller modparter skal underskrive dokumenter. Processen er tidskrævende, usikker og besværlig for afsender såvel som underskriver. Derfor har mange advokatkontorer fået øjnene op for Penneo, der gør det let og hurtigt at ind-hente underskrifter digitalt med NemID, svensk BankID og norsk BankID. Der kan indhentes underskrifter fra flere parter, og det kan ske i en bestemt rækkefølge (hvis f.eks. køber skal underskrive en købsaftale før sælger). For adgang til dokumenter og underskrift kan personer CPR-valideres med NemID-beskyttet login. Også hvidvaskvalidering kan gennemføres direkte fra Penneo ift. KYC.

 

Pleo

De færreste medarbejdere jurister på et advokatkontor har et firmakort, og derfor lægger medarbejder-ne ofte ud for udgifter i forbindelse med klientmøder o.lign. Med Pleo kan alle medarbejdere få et moderne betalingskort, hvor der kan sættes individuelle købsbegrænsninger. Kvitteringen indfanges med det samme via kameraet i medarbejderens telefon, kategoriseres automatisk og synkroniseres til virksomhedens økonomisystem. Den administrative byrde lettes, medarbejderne vises tillid, og ledelsen kan følge med i udgifterne i realtid.

 

Sociuu

Det forholdsvis nye begreb employee advocacy er for alvor ved at tage fart. Employee advocacy handler om at involvere og engagere medarbejderne i virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier, så med-arbejderne bliver virksomhedens digitale ambassadører. Med Sociuu kan medarbejderne let dele indhold til deres netværk, og på den måde styrkes virksomhedens indsats inden for bl.a. thought leadership og employer branding. Delingen positioner virksomheden på en troværdig måde, og samtidig styrkes medarbejderens personlige brand.

 

Tamigo

Studentermedhjælpernes vagtplanlægning sker på mange advokatkontorer direkte i Outlook. Det er en løsning, der virker, men processen kan optimeres. I Tamigo kan der lægges vagtplan, kommunikeres med medarbejderne ved vagtbytte, fravær m.v. og dannes et overblik over lønud-gifterne. Medarbejdernes arbejdstid kan tillige eksporteres direkte til virksomhedens lønsystem. For medarbejdere er platformen ideel, fordi den kan bruges til at anmode om vagter, ansøge om ferie samt tidsregistrere ved at stemple ind og ud via app’en.

 

Wire

IT-sikkerhed er i stigende grad et konkurrenceparameter. Wire tilbyder bl.a. end to end-kryptering af samtaler, videokonferencer og fildeling. End to end-krypteringen betyder, at krypte-ringsnøglen ligger på brugerens device og ikke hos cloudleverandøren, og for at øge sikkerheden yderligere ændres krypteringsnøglen efter hver besked. Platformen kan bruges til intern og ekstern kommuni-kation. Funktionen ”guest rooms” muliggør fuldt krypteret kommunikation og fildeling med personer uden for virksomheden, og netop derfor er Wire for alvor aktuel for advokatbranchen.

 

Zapier

Digitale automatiseringer kan skabe en række effektive processer, men hidtil har automatiseringerne som regel krævet en programmørs indsats. Zapier gør det let at automatisere en række processer – også for personer uden programmeringsevner. Zapier er ideel for virksomheder, der benytter mange software- og SaaS-løsninger, og derfor har iværksættermiljøet taget platformen til sig.

 

Zenegy

Et godt lønsystem kan gøre en stor forskel for virksomheden og medarbejderne. Zenegy er en ny generation af lønsystemer med interaktive lønsedler. Platformen håndterer udbetaling og indberetning af lønninger for 20 kr./md. per aktiv medarbejder, og platformen kan integreres med en række programmer. Medarbejderne har også glæde af platformen, idet medarbejderne i Zenegys medarbejder-app kan få et overblik over deres lønforhold samt registrere tid, fravær og kørsel.

*******

De nævnte løsninger er blot et udtryk for platforme, som jeg personligt finder interessante, og det enkel-te advokatkontor må således selv vurdere, om platformene kan bruges i deres virksomhed. Der findes naturligvis også mange andre gode løsninger, som fortjener at blive nævnt, og som eventuelt kan omta-les i fremtidige artikler - gode forslag er altid velkomne.

Del

GUIDE: 10 software- og SaaS-løsninger, der letter dit arbejde


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak