24. marts 2022 - Samtykkelovgivningen

Højesteret skærper straf for brud på samtykkeloven


Umiddelbart efter samtykkeloven trådte i kraft 1. januar 2021, blev en kvinde udsat for to voldtægter i løbet af én nat fra d. 15 januar til d. 16 januar. Den sag er blevet Anklagemyndighedens testobjekt af straffeudmålingen under den nye lov.

Retten i Esbjerg gav tiltalte et år og fire måneders fængsel. Det blev skærpet til halvandet års fængsel i Vestre Landsret. Og idag torsdag d. 24 marts 2022 kom så Højesterets dom over Anklagemyndighedens ønske om tre års fængsel.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen / Foto: Dan Poulsen


Hun forklarede, at hun på sit ansigt kunne mærke, at tårerne havde løbet ned ad hendes kinder næsten uafbrudt siden hun sad i sofaen, før han løftede hende op og tvang hende ind i soveværelset.

Hun havde sagt nej, stop, at han skulle lade være, og at hun ikke havde lyst. Alligevel havde den tiltalte tiltvunget sig samleje med hende to gange – selvom ”T herefter var klar over, at hun ikke havde givet sit samtykke”, som det står i dommen fra Vestre Landsret.

Den forurettedes forklaring er både i byretten i Esbjerg og i Vestre Landsret blevet fundet detaljeret og troværdig. Hun har hele vejen igennem givet den samme udlægning af nattens forløb. Samtidig understøttes hendes troværdighed af, at flere andre vidneforklaringer om hendes tilstand og udtalelser om natten.

Tiltalte derimod har på flere afgørende punkter ændret forklaring, og blandt andet derfor findes hans forklaring utroværdig.

Derfor blev han idømt et år og fire måneders fængsel i retten i Esbjerg for to gange at have tiltvunget sig samleje i umiddelbar forlængelse af hinanden uden samtykke fra den nat for 14 måneder siden mellem kl. 23.00 og  kl. 3.00. Vestre Landsret skærpede straffen til halvandet års fængsel.

I begge domsafsigelser er strafudmålingen blevet fastsat ud fra forarbejderne til straffelovens §216, der fastslår, at der som udgangspunkt skal fastsættes fængsel til omkring et år og to måneder. Men fordi han havde begået to voldtægter inden for en kort tidsmæssig periode, blev denne straframme forøget.

Anklagemyndigheden har ved Højesteret forsøgt at få fordoblet denne straf til hele tre års fængsel.

Det lykkedes ikke, men straffen forhøjes med et halvt år. Højesteret har altså idømt tiltalte to års fængsel.

Som domstol.dk skriver i deres omtale af dommen:

'Højesteret fandt, at samlejerne på den ene side ikke kunne sidestilles med de groveste tilfælde af voldtægt, som beskrevet i bestemmelsens forarbejder, og på den anden side ikke kunne sidestilles med de situationer, hvor forurettede befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Efter en samlet vurdering af de to tilfælde af voldtægt ved samleje uden samtykke, der var begået mod samme person inden for et kortere tidsrum, forhøjede Højesteret straffen til fængsel i 2 år.'

I Højesterets afgørelse uddybes det, at overgrebet ikke ”sidestilles med de groveste tilfælde af voldtægt”, idet udførelsesmåden ifølge anklageskrevet ”ikke skulle være begået under anvendelse af fysisk magt eller trussel om vold”.

Straffelovens §216 er med på listen over anklagerfaglige fokusområder for 2022, netop fordi man har ønsket afgørelser som denne, der kan være med til at sætte en retning og præcedens for, hvordan straffen skal udmåles i lignende sager.

Den fulde afgørelse fra Højesteret, kan sagen findes under Sag 1/22 af 24. marts 2022.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak