Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg04. august 2020 - Advokatsalær

Højesteret i Norge afviser tårnhøje advokatsalærer


I Norge har Høyesterett afvist den ene parts salærer til advokatbistand i en byggesag. Sagen udfordrer timesalærniveauet i Norge, der har oplevet en stigning på 126 % på ti år. 


5200 kroner i timen. Så meget kostede advokatparret Bettina Banoun og Anders Ryssdals juridiske repræsentation i en byggesag, hvor de havde sagsøgt et arkitektfirma i forbindelse med fejl og fugtskader i deres nybyggede hus. Og det er for dyrt, har den norske højesteret slået fast, efter at sagen, som parret har fået medhold i ved både lagmansretten og ankeutvalget, blev sendt videre til Høyesterett af Borgarting lagmannsret, der ikke mente, at det var rimeligt, at arkitektfirmaet skulle dække så høje advokatomkostninger i sagen.

Det skriver det norske netmedie Rett24.no.

Ifølge lagmannsretten argumenteret man for, at det burde være muligt for de to advokater, der endda repræsenterede sig selv ved anden instans hos ankeutvalget, at finde juridiske repræsentation til en billigere timepris. De lægger sig bl.a. op af den norske tvistelov og dens forarbejder, der siger, at "den part som velger å la seg bistå ved særlig kostbar bistand, som den klare hovedregel ikke kan kreve merkostnadene ved dette erstattet av motparten", og at forarbejderne forudsatte "at domstolene skulle ha en langt mer sentral rolle med å styre kostnadsnivået".

Advokatsalærer har været til debat i Norge, hvor en analyse fra 2019 foretaget af to Høyesteretts-dommere viste, at niveauet for salærer i Norge er steget med 126 % de sidste ti år.

I sagen førte modparten til sammenligning sagen faktureret for 4,5 time af 3900 kr. Denne blev godkendt, og advokatparret Banoun og Ryssdal skal altså nu betale 17.500 kr. tilbage til modparten trods medhold i den oprindelige sag. 

Del

Højesteret i Norge afviser tårnhøje advokatsalærer


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder