16. juni 2020 - Mangfoldighed

I Norge har en advokat kickstartet en diskussion om manglende mangfoldighed i advokatbranchen


Med en række kommentarer i en Facebook-gruppe for studerende har advokat og ekstern censor ved Oslo Universitet, Olav Lægreid, sat strøm til en større debat om manglende mangfoldighed i den norske advokatbranche.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


"Min erfaring er at slike kandidater har problemer med å skrive feilfritt norsk, hvilket er et kriterium for å bli ansatt. Videre er det min erfaring at slike kandidater har store problemer med å utvikle et godt judisium og oppnå god dybdeforståelse av jusen som fag".

Sådan skriver advokat og censor i familie- og arveret ved Oslo Universitet, Olav Lægreid, i kommentarfeltet i en Facebook-gruppe for norske jurastuderende. Kommentaren kommer i kølvandet på et opslag fra den jurastuderende Kimyia Sajjadi, der pegede på vigtigheden af, at den norske advokatbranche bliver bevidste om styrkerne ved at ansætte folk med flerkulturel baggrund, da mangfoldighed i hendes øjne i mange henseender kan være en konkurrencefordel.

Præmissen afvises af Olav Lægreid, der i Facebook-gruppen 'Rettsvitenskab UiO' med over 4000 medlemmer retter en hård kritik mod flerkulturelle studerende, der i hans øjne har store udfordringer med at opnå et stærkt juridisk fundament. Over for det norske medie Advokatbladet.no udtaler han, at ikke-etnisk norske studerende kommer med et handicap qua deres manglende sprogforståelse.

"Hvis man skal forstå norske rettskilder, må man ha en finslepen forståelse av det norske språket. Som fremmedspråklig vil man derfor i utgangspunktet stille med et handikap. Dette handikapet vil ha betydning for hvilket forståelsesnivå kandidaten oppnår gjennom studiet. Derfor mener jeg det ikke er helt ubegrunnet at arbeidsgivere kan være skeptiske til kandidater som tilsynelatende har problemer med det norske språket. Uten svært god språkkunnskap, vil man kunne komme i problemer når man skal bruke jussen i jobben", sger han til Advokatbladet.

 

En principiel diskussion

Olav Lægreids kommentarer har sat gang i en principiel diskussion i den norske advokatbranche om mangfoldighed eller mangel på samme. For kan det virkelig passe, at advokathusene er skeptiske over for at ansætte jurister med flerkulturel baggrund?

Ifølge den studerende Kimyia Sajjadi mangler advokathusene et målrettet fokus på problematikken. For mens der gøres en indsats for at sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder i branchen, så er kulturel mangfoldighed skubbet i baggrunden. 

Sagen har fået flere juridiske eksperter og advokater på banen, som tager skarpt afstand fra Lægreids udtalelser, men der er samtidig meget, der peger på, at diskussionen om manglende mangfoldighed er vigtig i Norge, da det i manges øjne er et problem.

Et af landets store firmaer, Advokathuset Thommessen, inviterede i sidste uge til webinar, hvor diskussionen om mangfoldighed i branchen blev debatteret af tre højtstående advokater med flerkulturel baggrund, Farooq Ansari, Kiran Aziz og Agnieszka Bakanova.

Alle kunne de nikke genkendende til problematikken om manglende mangfoldighed, og alle anbefalede de, at advokathusene tager aktivt stilling. For som Ansari skriver i en kronik i norske VG:

"Den (indirekte racisme, red.) plager meg aller mest – mer enn den direkte rasismen. Du kan ikke gjøre noe med det. Ikke kan du bevise det heller. Du bare føler på kroppen at du nettopp har fått en kommentar eller blitt forbigått fordi du er den du er", skrev Ansari.

K-News har kontaktet Farooq Ansari for en kommentar.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak