Skrevet af Mathilde Skov Jensen - Foto: Presse/Danmarks Domstole


Mange har nok set RUB 1 i gadebilledet. De højskaftede gummistøvler med snører og hægter på fronten. På trods af at støvlen er kendt af mange og af fagfolk beskrevet som et nyskabende designikon, har indehaver Ilse Jacobsen endnu ikke haft held med at få ophavsretten til sin gummistøvle. Men det ændres der måske ved nu, hvor Ilse Jacobsen og de lange gummistøvler skal i Højesteret.

Til at føre sagen for Ilse Jacobsen og hendes firma IJH A/S er advokaterne Rasmus Vang og Søren Danelund Reipurth fra Lundgrens. De to Lundgrens-advokater fortæller til K-News, at de mener, at den danske modebranche fortjener at blive sidestillet med andre kreative brancher, når det handler om ophavsretlig beskyttelse. Rasmus Vang uddyber:

”Hvis Højesteret nuancerer dansk retspraksis i lyset af den nyeste udvikling inden for EU-retten, er der mulighed for, at modedesignere i Danmark får bedre mulighed for at skride ind over for kopier. Det er efter vores opfattelse til gavn for hele modebranchen, og den fortjener at blive ophavsretligt sidestillet med andre kreative brancher.”

I Danmark har modeprodukter principielt kunnet beskyttes ophavsretligt. Men der har været langt fra teori til praksis. I 2011 vurderede Højesteret, at Nørgaards T-shirt ”no. 101” ikke var et værk af ophavsret, med den begrundelse at den ikke var tilstrækkelig original. Denne dom betød, at den danske modebranche ikke skulle gøre sig forventninger om ophavsretslig beskyttelse af deres produkter. På EU-niveau er der dog sket en del, siden Nørgaards no. 101 fik sin dom. Ifølge Lundgrens-advokaterne har EU-Domstolen med en række domme indikeret, at det ikke længere er i orden at forskelsbehandle værker, sådan at nogle værker har krav på beskyttelse, mens andre ikke har. Og netop dette EU-perspektiv får Højesteret mulighed for at tage med i deres vurdering af IJH A/S-sagen, som Procesbevillingsnævnet har anset for at være principiel. Om EU-Domstolens afsigelser eller hidtidig dansk retspraksis får betydning vil vise sig, lyder det fra Søren Danelund Reipurth:

Problemet er bare, at det i dag er forfejlet at opfatte alle modeprodukter som markedsmæssigt flygtige

”Først og fremmest er det selvfølgelig afgørende for Ilse Jacobsen og IJH A/S, om RUB 1 skal bedømmes i lyset af de retningslinjer, som kan udledes af den strenge danske retspraksis, eller om RUB 1 skal bedømmes i lyset af de mildere retningslinjer, som EU-Domstolen efter vores opfattelse har anvist. Derudover er det væsentligt for spørgsmålet, om modpartens kinesiske gummistøvle udgør en krænkelse, om RUB 1 skal beskyttes på samme måde som andre former for værker, eller om RUB 1 skal beskyttes ringere.”

 

Flere sider af samme sag

Der er altså flere aspekter, der skal vurderes i spørgsmålet om, hvorvidt RUB 1 kan få sin ophavsretslige beskyttelse. Både ophavsrettens droit moral, §3 stk. 2, er i spil – og så handler det også om den grundlæggende opfattelse af modeprodukter som værker.

I Nørgaard-sagen lød Sø- og Handelsrettens ord, at ”modeprodukter begrebsmæssigt er skabt til at være markedsmæssigt flygtigt”. Denne opfattelse blandt de danske domstole er ifølge de to sagførere forfejlet:

”Problemet er bare, at det i dag er forfejlet at opfatte alle modeprodukter som markedsmæssigt flygtige. Nogle modeprodukter er selvfølgelig tænkt til at være markedsmæssigt flygtige. I dag er der imidlertid også mange eksempler på modeprodukter, som aldrig går af mode, og som sælger sæson efter sæson, år efter år. Det gælder bl.a. Ilse Jacobsens RUB 1, som er omdrejningspunktet i denne sag, og som har været på markedet i Danmark i snart 20 år,” fortæller Rasmus Vang til K-News.

Og når modeprodukter skal ophavsretsligt beskyttes handler det blandt andet om, at modeprodukter som RUB 1 ikke kun findes på en regnfuld gade i København, men også finder vej til museer i udlandet, lyder Vang, som uddyber:

”Vi ser endda, at visse modeprodukter udstilles på museer over alt i verden på lige fod med den rene kunst. Det gælder også RUB 1, der fx skal vises på Nordic Museum i Seattle i USA til september. I det lys er det efter vores opfattelse svært at finde gode grunde til den strenge danske retspraksis, når vi taler om designikoner som RUB 1. Det samme tænker Højesteret forhåbentligt.”

Om Højesteret tænker det samme, må Ilse Jacobsen og resten af den danske modebranche vente svar på lidt endnu. Sagen er indbragt for Højesteret den 11. februar, og hovedforhandlingen er ikke fastlagt. Ifølge Rasmus Vang og Søren Danelund Reipurth vil det formentlig blive sidst i 2019 eller i begyndelsen af 2020.

Del

Ilse Jacobsens gummistøvler skal i Højesteret – og det kan blive et vigtigt skridt for modebranchen


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak