Af: Rasmus Hylleberg07. april 2020 - COVID-19

Instanserne der ikke blev hørt: For komplekst til at blive hastebehandlet


Hvad betyder det, når en ny lov ikke sendes til høring? Formand for Advokatrådet Peter Fogh frygter, at konsekvenserne vil trække ressourcer fra et allerede presset system.


Folketinget er i fuld gang med at hastebehandle love som følge af coronakrisen, senest en skærpelse af straffeloven. Men den hurtige behandling betyder også, at parter, der normalt giver grundige høringssvar, ikke bliver hørt ordenligt. Vi har spurgt nogle af dem, der ikke har fået mulighed for at give deres normale besyv med. 

Hvad er din umiddelbare kommentar til den seneste hastelov om skærpelse af straffeloven som helhed?

"Den er for vidtgående og for kompleks til at blive behandlet med den hastighed, som tilfældet er. Man kunne have taget flere dele ud af pakken og vedtaget i almindeligt lovbehandlingstempo, fordi de ikke er et spørgsmål om liv og død at få hastet igennem. I vores retssamfund er det skik og brug, at vi tager en dyberegående diskussion med inddragelse af ekspertiseviden, der sikrer, at loven er forsvarlig og af tilstrækkelig kvalitet til at kunne blive anvendt i praksis og ikke har uforudsete uheldige konsekvenser. Det gælder for eksempel også, når det skal kunne påvises, at en begået kriminalitet er covid-19-relateret. Som Dommerforeningen også har været inde på, er det tvivlsomt, om loven har sin nødvendighed i forhold til de straframmer, der i forvejen eksisterer og allerede giver mulighed for hårdere straffe, for eksempel ved grove tyverier af håndsprit." 

Hvilken detalje ville du gerne have dykket yderligere ned i, hvis du havde haft tid til det?

"Paragrafferne, som er nævnt i bestemmelsens stk. 1 om bedrageri, mandatsvig og underslæb. Den type af sager er komplekse og langstrakte, og de lægger et betydeligt pres på retssystemet. De bliver ofte berammet 1-2 år efter kriminaliteten er begået. Det kræver nogle dyberegående analyser til lovarbejdet og bevisførelsen, om hvordan covid-19-aspektet skal lægges til grund for en firedobbelt strafudmåling. Økonomisk kriminalitet i den nuværende situation er alvorligt og forkasteligt, men det koster umiddelbart ikke liv. Man kunne også med fordel se på proportioner i strafferammer i forhold til andre former for økonomisk kriminalitet – om det er rimeligt. Derudover har vi eksisterende straframmer, som måske også er tilstrækkelige her." 

Hvad er det, vi i dine øjne mister, når vi ikke har mulighed for høring?

"Der bliver ikke levnet plads til overvejelser og diskussioner, der går i dybden med de konsekvenser, der bliver af skærpelsen, som for eksempel flere og mere krævende retssager, der uundgåeligt vil komme med krav om fængselsstraf i stedet for bøder, der trækker ressourcer fra et i forvejen yderst presset system. Og der bliver ikke taget tilstrækkelig højde for den detaljegrad i beskrivelsen af de forudsætninger, der skal være til stede, og som er nødvendig for at kunne anvende loven i praksis.

Vi har i Advokatrådet derfor valgt uopfordret at sende vores bemærkninger til lovforslaget til Retsudvalget, Justitsministeriet og til retsordførerne. Det har vi gjort i et forsøg på skabe opmærksomhed om nogle af de forhold i loven, som vi mener, er problematiske, og som processen ikke har levnet plads til at kommentere på i forbindelse med en høring." 

Del

Instanserne der ikke blev hørt: For komplekst til at blive hastebehandlet


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak