21. oktober 2020 - Portræt

”Jeg har aldrig nogensinde overvejet at gå advokatvejen”


Den 1. september blev Martin Preisz Gravesen ny politidirektør på Bornholm. Hans cand.jur. ligger solidt i bagagen, og selv om han er helt klar over, at det kan lyde højtragende, så driver det ham at tjene et højere formål i politiet. Han har bevidst fravalgt advokatbranchen, fordi han ikke ville trives med den: Han har brug for at været drevet af noget højere end det, han umiddelbart kan se eksisterer på advokatkontorerne.

Tekst: Ulla Oppermann Blankholm


Da Martin Preisz Gravesen i 1993 stod færdig med sin kandidatuddannelse i jura, fik han job i Udlændingestyrelsen. De følgende tre år stod på asylsager, som politiet ifølge ham var mere inde over dengang, og samarbejdet lagde kimen til en interesse, der holder ved den dag i dag, og førte ham videre ind i politiet.

”Den måde politiet arbejdede på, tiltalte mig meget, så det var ikke tilfældigt, at jeg gerne ville ind i politiet. I bund og grund står politiet for noget ordentlighed, både i samfundet og internt. Politiet er en hjørnesten i det danske samfund, og jeg er stolt over at repræsentere det,” siger den nyudnævnte politidirektør på Bornholm og fortsætter:

”Det lyder lidt højtragende, men vi tjener et højere formål, og det driver mig. Jeg har aldrig nogensinde overvejet at gå advokatvejen – det ville jeg ikke kunne trives med – og det er så bare sådan, jeg er. Jeg har hverken overvejet det før, under eller efter jurastudiet. Jeg har brug for at være drevet af noget højere end det, jeg umiddelbart kan se inden for advokatbranchen, hvor nogle måske især har penge som deres drivkraft.”

Han skynder sig at understrege, at de advokater, han kender er fine og ordentlige mennesker, da han kan høre, at hans udsagn kan træde nogle over tæerne: Det er bare ikke det, der er hensigten: Hans fokus er og har hele tiden været isoleret på at finde sit jobmæssige kald. Da han startede på jurastudiet, var det interessen for samfundsmæssige forhold, der var indgangen, og undervejs fik han øjnene op for offentlig forvaltning, selv om han ikke dengang havde forestillet sig, at han nogle år senere skulle ende som anklager i politiet.

”Jeg priser mig lykkelig for at bo i et så velfungerende samfund som det danske, og hvis jeg kan bidrage til det inden for den offentlige administration, så er det en fin drivkraft for mig, og det fandt jeg ud af, imens jeg læste,” lyder det fra Martin Preisz Gravesen.

Med undtagelse af den treårige periode i Udlændingestyrelsen har han været hele sit arbejdsliv i politiet: Som politifuldmægtig, politiassessor, senioranklager, vicepolitimester – og senest administrationschef i Bornholms Politi, hvor han i alt har været i ni år.

Selv om Bornholm for nyligt nåede de internationale medier på grund af et brutalt drab ved et shelter i Nordskoven på Bornholm, så beskriver Martin Preisz Gravesen klippeøen som et fredeligt hjørne af Danmark, hvor kriminalitetsbilledet er lavt.

”Min vigtigste opgave er, at Bornholms Politi klarer sig godt, og vi ligger fint i forhold til opgaveløsning og ikke mindst i forhold til tilliden hos den bornholmske befolkning. Den væsentligste opgave for mig er at sikre, at vi beholder den position. Det kræver, at vi har en høj grad af trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne, så for mig personligt handler det også om at sikre en tilstrækkelig grad af arbejdsglæde og trivsel, så de kan løse deres opgaver,” lyder det fra Martin Preisz Gravesen, der ikke vil gå i detaljer med den konflikt, der kostede hans forgænger jobbet.

B.T. og Berlingske bragte den 3. december 2019 et brev fra medarbejderne til Rigspolitiet, hvor det blandt andet fremgik:

”Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen.”

Brevet omtalte den daværende politidirektør, Kit Claudi Grøn-Iversen, som ifølge de to mediers oplysninger dengang blev kritiseret for en utrolig hård ledelsesstil fra medarbejderne. Kit Claudi Grøn-Iversen afsluttede samarbejdet med Bornholms Politi i en fælles aftale med Justitsministeriet. 

I et halvt år var Frits Villy Kjeldsen vikarierende politidirektør, og ham kalder Martin Preisz Gravesen en superstjerne i systemet: En, der bragte ro på den ballade, der havde været, og hvor det bornholmske politi under hans ledelse kom til at se helt anderledes ud, end det gjorde tidligere.

Martin Preisz Gravesen understreger, at han havde et fint forhold til den daværende politidirektør, Kit Claudi Grøn-Iversen, som han sad i ledelsesgruppe med, men han erkender, at det ikke har været en rar proces.

”Bølgerne gik højt, men jeg holdt mig ude af hovedkonflikterne, så godt som muligt, så jeg var ikke sovset ind i alt muligt, da jeg tiltrådte. Det gik voldsomt for sig, men det faldt også hurtigt til ro igen, og da jeg søgte stillingen, fornemmede jeg ikke, at der lå noget og ulmede. Så havde jeg nok ikke søgt den,” siger Martin Preisz Gravesen, som helt aktuelt peger på, at Bornholms Politis opgaver har ændret karakter i forbindelse med Covid-19 – ligesom det gør sig gældende for resten af landets politikredse.

Det er en stor opgave politimæssigt at sikre, at de forskellige restriktioner overholdes.

”Normalt er politiet sat i verden for at værne om den personlige frihed, men nu skal vi kontrollere, at restriktionerne – som reelt er begrænsninger i folks frihed – bliver overholdt. Det er atypisk i et land som vores at bruge den slags politistatsmetoder, og udfordringen ligger i at gøre det, så befolkningen forstår, hvorfor vi gør det og ikke føler sig løbet over ende. Her bliver det utroligt vigtigt med kommunikationen, så vi ikke står med løftede pegefingre og bødeblokken fremme, men taler med folk, så de kan se en mening med det,” siger han og fortsætter:

”Det er en opgave, vi i høj grad er lykkedes med. Retningslinjerne bliver stort set overholdt på Bornholm, ligesom i resten af landet i øvrigt, men vi bruger meget kontroltid på det.”

Han tilføjer, at Bornholms Politi i øvrigt slet ikke har haft nogen Covid-19-smittede betjente. Internt er der blevet gjort meget for at undgå smitten blandt andet ved at dele folk op i mindre grupper, minimere fysiske møder, sociale aktiviteter og ved at være ihærdige med at spritte af. Han synes, også set i lyset af det store turist ryk-ind i sommer, at det er flot, at Bornholm som helhed ligger i bund smittetryksmæssigt.

 

De fleste er ansat på livstid

Den juridiske baggrund, som Martin Preisz Gravesen er kommet med, har bragt ham til de førnævnte funktioner og har givet ham en god forståelse af, hvad politiet er for en størrelse, som han siger.

”Vi bilder os ind, at vi er meget specielle. Det kan godt være, vi ikke er det, men på ét punkt er vi i dag anderledes end mange andre steder: De allerfleste i politiet er ansat i livstidsstillinger. De fleste er her fra midten af deres 20’ere til 60’erne, og det er atypisk,” lyder det fra Martin Preisz Gravesen, der mener, at det er en stor fordel, fordi man kommer til at kende hinanden så godt i organisationen.

Han har været ansat hos Grønlands Politi og været på Færøerne i arbejdsregi – ud over sin tid hos Københavns Politi og nu altså på Bornholm. Dengang som nu har han krydset andre, der har bevæget sig rundt i politiet.

”Det er dybt fascinerende, og det letter mange gange samarbejdet. Det giver også en stor samhørighed i politiet, hvor vi er omkring 15.000 personer, og det er en stor værdi for systemet. Det er som regel ikke sådan, at folk bliver siddende i den samme stilling år efter år – der er virkelig en tradition for at rotere, så det aldrig bliver for rutinepræget eller klaustrofobisk, og det fantastiske er, at der netop findes så mange muligheder for rotation og dermed udvikling,” siger Martin Preisz Gravesen, der anerkender, at det kan være en besværlig øvelse at fyre folk i tjenestemandssystemet, og at det sjældent sker.

Selv har han på trods af sine snart 25 år i politiet – og sine lederstillinger – aldrig fyret en medarbejder. Han mener ikke, at det er en ulempe for politiet, men blot et vilkår, man arbejder under.

”Det kan lade sig gøre at fyre i særlige tilfælde. Hvis en betjent stjæler, så bliver han fyret på gråt papir, men det er der jo heldigvis ikke så mange, der gør. Det er måske en gammel form for ansættelse med tjenestemandssystemet, at man på den måde bliver der hele livet, men jeg oplever ingen komplikationer ved det. Grundkernen i det system er, at man kan stole på hinanden, og det er dets vigtigste funktion,” lyder det fra politidirektøren.

Martin Preisz Gravesen mener, at han med sine mange år i politiet har fået en god forståelse for politifolk, og han gør en dyd ud af, at der ikke skal være forskel på jurister og politifolk:

”Vi trækker på samme hammel, selv om vi har forskellige baggrunde og tilgange. Jeg bestræber mig på at skabe en helhedstænkning og være en samlende figur, der ikke dyrker den ene eller den anden søjle,” siger Martin Preisz Gravesen med henvisning til politiets opdeling i de tre søjler: Politi, anklagemyndighed og administration.

I dag bruger han juraen langt mindre, end da han eksempelvis var anklager.

”Men jura er jo mere end paragraffer – det er en metode, som er meget analysebaseret – og som jeg i dag bruger til at håndtere forskellige situationer med. I den her coronasituation er det i øvrigt interessant at holde øje med, hvordan lovgivningen bliver til. Der er svipsere, som jeg godt kan studse over – lovgivningen er langt fra så gennemarbejdet, som den plejer at være,” mener Martin Preisz Gravesen.

Fra 2014 til 2019 tog han en Master i Public Governance på CBS, fordi han gerne ville udvikle sig fagligt og personligt, og fordi det lå i kortene, at hvis han skulle avancere, så var det præcis sådan noget som en master, der skulle på cv’et.

”Det har været en helt utrolig god uddannelse, som jeg har kunnet bruge i praksis, og jeg kan kun anbefale andre ledere at tage den eller noget tilsvarende. Det er meget udviklende, men det tager meget tid, og det har da også presset min familie, ingen tvivl om det,” siger politidirektøren og kommer til at tænke på, at en af de andre fra studiet kaldte det skilsmissestudiet – og at han er glad for, at hans kone stadigvæk vil have deres vielsesring på fingeren.

De flyttede til Bornholm tilbage i 2008, da de ud over deres to børn, der i dag er 21 og 17 år, skulle have en efternøler, der pludselig viste sig at være tvillinger – de er i dag 13 år.

”Vi havde en lejlighed i København på det tidspunkt og havde ingen kontakter eller relationer på Bornholm. Valget faldt lidt tilfældigt på Bornholm, fordi vi dér kunne få en bolig til seks personer, som var til at betale. I en periode tog vi til Færøerne, og tanken var, at vi ikke skulle tilbage til Bornholm, men efter en årrække dér, ville vi tilbage til Danmark og blev enige om, at vi ikke var færdige med Bornholm,” siger Martin Preisz Gravesen, der beredvilligt og hurtigt svarer på, hvad hans drømme er for fremtiden:

”At det går godt for mine børn – og at min kone og jeg kan cykle til Paris næste sommer med Team Rynkeby for at fejre vores sølvbryllup. Turen blev aflyst i år på grund af Covid-19. Arbejdsmæssigt drømmer jeg om, at det er rigtigt, at jeg har fået den her stilling. Jeg tænker meget på, at jeg skal gøre mig fortjent til den – og jeg håber, at medarbejderne hos Bornholms Politi med mig som politidirektør kan se et formål med at være her. Det drømmer jeg virkelig om.”

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail