Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg - Foto: Shutterstock


Hundredtusindvis af danskere lider af hjerte-karsygdomme, og mange får forebyggende behandling. Men trods stor viden om mange forskellige risikofaktorer, der har betydning for sygdomsudviklingen, er det i dag svært for lægerne at målrette behandlingen helt præcis til den enkelte. 

Et stort nyt samarbejde i Norden skal nu udvikle en model, der giver hjertelægerne langt bedre muligheder for at målrette patientbehandlingen. I en pressemeddelelse udtaler projektleder Henning Bundgaard, der er overlæge ved Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet:

"I det nye samarbejde vil vi kombinere den store viden, vi har fra kliniske data på hospitaler og biobanker, registerdata, medicinforbrug og genetiske undersøgelser, som i mange tilfælde er indhentet over en længere årrække. Det giver et unikt afsæt for at udvikle modeller, der kan fortælle præcis hvilken profil for hjertekarsygdom den enkelte patient har, og dermed forhindre både overbehandling og underbehandling i fremtiden, siger Henning Bundgaard.

 

Juridiske og etiske aspekter

Med samkøring af data og patientjournaler følger en masse etiske og juridiske aspekter i kølvandet på projektet. Personfølsom data bliver utvivlsomt et tema, men særligt de etiske aspekter i forhold til genetiske analyser skal understøttes af Det Juridiske Fakultets juridiske eksperter.

Anvendelse af genetiske analyser rejser en række etiske og juridiske spørgsmål, blandt andet vedrørende adgangen til følsomme oplysninger og beskyttelse af patienters privatliv.

"Anvendelse af genetiske analyser rejser en række etiske og juridiske spørgsmål, blandt andet vedrørende adgangen til følsomme oplysninger og beskyttelse af patienters privatliv. Relationer og ansvar i forhold til patientens slægtninge må også indtænkes. Desuden er der behov for mere viden om de samfundsøkonomiske aspekter, når man bruger personlig medicin. Dette får vi nu mulighed for at undersøge i forhold til en sygdom, som påvirker en meget stor del af befolkningen, siger Mette Hartlev, professor og leder af Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked ved Københavns Universitet i pressemeddelelsen.

Ud over hjertelæger og biobanken på Rigshospitalet deltager Københavns Universitet, Nationalt Genom Center, Oslo Universitetssykehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og deCODE genetics fra Island i projekt ”Precision Diagnostics and Prediction in Ischemic Heart Disease including Identification of Over-Treated Patients”.

 

Del

Juraforskere skal redde hjertepatienter i nyt nordisk forskningsprojekt


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder