15. juni 2020 - Seneste nyt

Jurister og landsdommer med i Djøfs nye Corona Taskforce


Den nye taskforce skal monitorere og formidle den gradvise tilbagevenden til en demokratisk og rettighedsmæssig normaltilstand i en række europæiske lande, herunder Danmark.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


"Vi er ikke blot vidne til en økonomisk recession. Vi er vidne til en demokratisk recession. I Danmark og en række lande verden over har udbruddet af COVID-19 foranlediget en slags ’coronademokrati’ med indskrænkede rettigheder, særstraffe og magtforskydninger. Vi har derfor brug for en hjælpepakke til demokratiet og vores retsstat."

Sådan siger Kristian Cedervall Lauta, prodekan på Det Juridiske Fakultet på KU og medlem i Djøfs nye Corona Taskforce, der skal overvåge, hvordan de europæiske lande, herunder Danmark vender tilbage til 'normale' tilstande efter coronakrisen uden at gå på kompromis med demokratiet.

Taskforcen vil udgive kvartalsvise rapporter med forskellige temaer, der sætter fokus på demokratiske og retsstatslige aspekter af coronakrisen – fx grundlaget for indførte frihedsbegrænsninger og strafferetlige ændringer. 

Lanceringen af taskforcen kommer oven på et forår, der har været præget af masser af ny hastelovgivning og med den flere eksempler på indskrænkning af borgernes frihedsrettigheder. Og det er denne udvikling, som taskforcen vil holde øje med og råbe vagt i gevær om, hvis den går i den forkerte retning.

Taskforcen består af:

- Lykke Friis, (formand), direktør hos tænketanken Europa

- Kristian Cedervall Lauta, (næstformand), prodekan på Det Juridiske Fakultet på KU

- Louise Halleskov, lektor i EU-ret og menneskeret ved Aarhus Universitet

- Jørgen Møller, professor i statskundsskab ved Aarhus Universitet

- Jens Elo Rytter, professor i forfatningsret ved KU

- Mikael Sjöberg, landsretsdommer og formand for Dommerforeningen

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak