Skrevet af Rasmus Hylleberg


Tibetkommissionen nedsættes på ny for at gennemføre en supplerende undersøgelse af den omstridte Tibetsag. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Gennedsættelsen kommer på baggrund af de seneste måneders nye oplysninger i sagen.

Undersøgelseskommissionen har fået samme sammensætning som den tidligere Tibetkommission:

• Landsdommer Tuk Bagger, Østre Landsret (formand)
• Advokat, ph.d. Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
• Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet

Desuden er advokat Jakob Lund Poulsen udpeget som udspørger for kommissionen.

Ifølge Justitsministeriet bliver undersøgelseskommissionens opgave

• at gennemføre en supplerende undersøgelse af de forhold, der blev undersøgt af den oprindelige Tibetkommission, med henblik på at redegøre for og vurdere, om der er grundlag for at ændre eller supplere konklusionerne i Tibetkommissionens beretning af 18. december 2017, og

• at undersøge og redegøre for politiets håndtering af demonstrationer og andre meningstilkendegivelser i forbindelse med officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse, og om andre statslige myndigheder har været involveret i forløbet omkring tilblivelsen af instruktioner mv. om politiets opgavevaretagelse.

Justitsministeriet skriver i pressemeddelelse, at kommissionen får tildelt "den it-mæssige sagkundskab, der er påkrævet for at sikre, at de myndigheder, hvis forhold undersøges, identificerer og afleverer alt materiale af relevans for undersøgelsen." Det betyder, kommissionen får fuld adgang til at søge i e-mail-systemerne og dermed er belyse og afdække betydningen af de nyfundne mails, som blev offentliggjort tidligere på måneden. Justitsministeriet lægger os op til, at kommissionen får hjemmel til at iværksætte forsøg i forhold til at genskabe mails.

Del

Justitsministeren gennedsætter Tibetkommissionen - advokat fra Bruun Hjejle er med


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder