03. februar 2021 - Teledata-sagen

Justitsministeren indstiller sagsgennemgang i Teledata-sagen


Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe i Teledata-sagen har efter gennemgangen af ca. 5.000 straffesager meddelt justitsministeren, at der ikke som følge af fejl i indhentet teledata har vist sig at være grundlag for at søge straffesager genoptaget. Det får justitsministeren til at indstille gennemgangen af straffesager.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Der gik et chok gennem retssystemet, da det i juni 2019 kom frem, at der kunne være fejl i 10.000 straffesager, hvor der var brugt teledata som bevisgrundlag. Fejlene kunne betyde, at op til 10.000 afgjorte straffesager potentielt skulle gennemgås for at sikre, at udfaldet af sagerne ikke var truffet på et forkert grundlag. 

D. 2. juli 2019 nedsatte justitsminister Nick Hækkerup Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe, og den fik et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af straffesager, der kunne have været påvirket af fejl i teledata.

Myndighederne har nu afsluttet gennemgangen af de sager, som kontrol- og styregruppen og myndighederne har været enige om at prioritere, og efter en gennemgang af disse 5.000 sager kan Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe konstatere, at der ikke er blevet identificeret tilfælde, hvor der som følge af fejl i indhentet teledata har været grundlag for at anmode Den Særlige Klageret om genoptagelse af straffesagen.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Gennemgangen har taget udgangspunkt i de ca. 5.000 sager, hvor der enten er idømt frihedsstraf, andre frihedsberøvende foranstaltninger eller udvisning, eller hvor den domfældte i øvrigt har anmodet om, at sagen gennemgås.

Foruden de prioriterede sager har politikredsene også afsluttet gennemgangen af sager om alvorlig personfarlig kriminalitet, der er afsluttet uden domfældelse.

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe har derfor indstillet, at Justitsministeriet bør overveje at begrænse gennemgangen af sager til de 5.000 prioriterede sager, hvilket vil indebære, at de resterende ikke-prioriterede sager ikke gennemgås.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Jeg er selvsagt glad for, at Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vurderer, at Teledata-sagen ikke har givet anledning til at genoptage straffesager og dermed, at intet tyder på, at nogen skulle være dømt eller frikendt på et forkert grundlag. Gennemgangen af sager har kostet mange ressourcer, men det har været helt nødvendigt for at sikre tilliden til vores myndigheder og til retssystemet. Nu står vi et sted, hvor vi kan afslutte gennemgangen og i stedet bruge de mange ressourcer, som har været brugt hos politi og anklagemyndighed, til den fremadrettede indsats med at holde Danmark trygt”.

Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vil nu udarbejde en afsluttende redegørelse over sit arbejde, som forventes at kunne oversendes til Folketinget i løbet af foråret.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak