Skrevet af Caroline Bjelke - Foto: PR


Taster man ”Advokatfirmaet Poul Schmidt” ind i søgefeltet på Google, dukker der et link op til Kammeradvokatens hjemmeside. Her beskrives virksomheden som: ”Statens primære advokat” og i samme afsnit breder de kundegruppen ud med ordene: Det gælder naturligvis også, når vi hjælper vores kunder i det private erhvervsliv eller andre dele af den offentlige sektor med at blive endnu bedre til det, de gør. Det gør os stærke at arbejde for både statslige og private kunder.”

Denne manglende sondring mellem Kammeradvokaten og Advokatfirmaet Poul Schmidt, finder Dansk erhverv bekymrende, da den kan have konkurrenceforvridende effekter, og være til skade for markedet for advokatydelser. Det mener Daniel Møller Jensen, politisk konsulent ved Dansk Erhverv:

”Der er tale om et privat advokatfirma, der af staten får tildelt titlen Kammeradvokaten, hvilket er et kvalitetsstempel i forhold til at løse statslige opgaver. Derfor er det også konkurrenceforvridende, når advokatfirmaet Poul Schmith anvender titlen i andre henseender end i statslig regi, fx på det private marked eller i markedsføringsøjemed, fordi det åbenlyst giver en urimelig konkurrencefordel” udtaler han og fortsætter:

Det svækker den fair og lige konkurrence i markedet, når et privat advokatfirma anvender en statslig titel, der giver nogle ulige konkurrencefordele i forhold til den øvrige del af advokatbranchen

”Det svækker den fair og lige konkurrence i markedet, når et privat advokatfirma anvender en statslig titel, der giver nogle ulige konkurrencefordele i forhold til den øvrige del af advokatbranchen, der ikke har denne mulighed. For Dansk Erhverv er det afgørende, at vi sikrer en sund konkurrence om også advokatopgaver, så både staten, andre offentlige myndigheder og private virksomheder får den bedste kvalitet af juridisk bistand til den bedste pris.”

Moderniseringsstyrelsen har efterfølgende kigget ind i sagen, og har bedt Kammeradvokaten redegøre for deres interne retningslinjer for brugen af Kammeradvokattitlen, samt fastslået at denne titel kun skal benyttes i forbindelse med sager, hvor der ydes rådgivning til statslige klienter. Det ser Dansk Erhverv positivt på:

”Det er meget positivt, at Moderniseringsstyrelsen nu går ind og indskærper over for Advokatfirmaet Poul Schmith, at det af konkurrencemæssige hensyn ikke er i orden at anvende titlen Kammeradvokaten”.

Del

Kammeradvokaten må kun bruge den titel i statslige anliggender


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak