Tekst: Cecilie Uhre06. august 2020 - COVID-19

Kan et host være en trussel om vold?


Svaret startede som nej, men er nu blevet til et ja i en af de første afgørelser, der er faldet i sager omhandlende coronatrusler. Byretten i Århus havde i første omgang afvist hostet som en trussel, men da sagen blev sendt videre til Vestre Landsret, blev den tiltalte dømt skyldig i trussel om vold.


En martsnat blev to politibetjente truet med corona, da de valgte at standse en bil med fire passagerer.

Den ene af de fire passagerer hostede efter betjentene og råbte corona.

Handlinger, der senere skulle føre til en af de første afgørelser i sager omhandlende coronatrusler. Dommen faldt d. 2. juni i Vestre Landsret og resulterede i tre måneders fængsel til den tiltalte.

Men kan et host virkelig være en voldelig handling?

Nej, mente Byretten i Århus, der argumenterede med, at tiltalte ikke var smittet med Covid-19, da han hostede, og retten mente ikke, at et host mod en anden person i sig selv har karakter af vold.

Retten betvivlede også, at det overhovedet kunne være et forsøg på vold. Derfor endte retten med at frikende den tiltalte for sigtelserne om vold og kun idømme den tiltalte 30 dages fængsel for at flygte efter grundlovsforhøret.

 

Men Vestre Landsret mente ja

Selvom tiltalte ikke var smittet med Covid-19, da det skete, og landsretten heller ikke mener, at den tiltalte har udøvet vold eller forsøgt at udøve vold, blev han idømt tre måneders fængsel.

For Vestre Landsret opstod spørgsmålet: var tilråbet “corona”, blandet med at den tiltalte hostede i betjentenes retning på ca. en halv meters afstand, en trussel om vold?

Dertil blev svaret ja, fordi tiltaltes host, hvis tiltalte havde været smittet med corona, kunne have smittet betjentene og i værste fald have sendt dem på en intensivafdeling på hospitalet.

Og derfor faldt der dom baseret på en trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1, der siger, at man ved udøvelse eller trusler om vold mod tjenestemænd i funktion kan blive straffet med bøde eller fængsel.

Uddrag af dommen 

T, født 2000, var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 29. marts 2020 at have udøvet vold eller truet med at udøve vold mod to politibetjente, idet han om natten på en gade flere gange råbte: »Corona« eller lignende og derpå på ca. ½ meters afstand hostede flere gange imod den ene politibetjents ansigt, hvorefter han vendte sig mod den anden politibetjent og hostede flere gange mod betjentens overkrop og skulder. Landsretten anførte, at T ikke var smittet med coronavirus (SARS-CoV-2), da episoden foregik, og der var enighed om, at T ikke havde udøvet vold eller forsøgt herpå. Efter oplysningerne om, hvordan coronavirus kan smitte, blev det lagt til grund, at T’s host ville have været egnede til at smitte betjentene med coronavirus, hvis han selv havde været smittet. Det ændrede ikke herpå, at betjentene ikke blev ramt af væske fra T. Landsretten anførte herefter, at smitte med coronavirus kan nødvendiggøre indlæggelse på hospital, herunder på intensivafdeling. Landsretten fandt, at det måtte anses for vold omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, hvis en person under omstændigheder som i sagen forsætligt smitter en anden person med coronavirus. Folketingets behandling af lovforslag nr. L 157 af 14. januar 1988 til lov om ophævelse af lov om bekæmpelse af kønssygdomme kunne ikke føre til en anden vurdering. T’s host mod betjentene udgjorde således en trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1, og T var derfor skyldig i tiltalen

Du kan læse hele dommen her, hvis du abonnerer på Karnov. 

Del

Kan et host være en trussel om vold?


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder