Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg - Foto: PR/Kammeradvokaten


Mens vækst, projekter og forretningsudvikling buldrer derudaf i det danske erhvervsliv, så efterspørger klienterne også nye kompetencer hos landets advokater. Særligt tydeligt er behovet i forhold til it-branchen og it-projekter, hvor det ikke længere er nok at agere juridisk rådgiver på timebasis.

Hos Kammeradvokaten har man formaliseret den nye rådgiverrolle og integreret en helt ny måde at arbejde på, hvor advokathusets rådgivere inden for it og compliance er flyttet ud af kontorerne i Shell-huset og ind hos de respektive virksomheder.

"Vi kigger ind i et marked og en verden, som bliver mere og mere kompleks, men hvor der samtidig er et rigtig stort digitaliseringsbehov. Behovet skal opfyldes for, at du kan være en succesfuld offentlig myndighed eller en succesfuld virksomhed. Men der samtidig stort fokus på, hvordan du gør det compliant. Altså at alle de indkøb af systemer og den digitalisering, man har af forretningen, at den er compliant, at den er lovlig. Og det er det, vi kigger ind i. Og her er der på den ene side agil it-udvikling, som er en måde at understøtte behovet på, hvor man nedbryder udviklingsforløbet i nogle mindre faser, så man bedre kan håndtere små ændringer undervejs. Og det er her vi gerne vil putte jura’en ind", siger Thomas Dithmer, advokat og seniormanager med speciale i it og digitalisering hos Kammeradvokaten.

 

Den agile 'udviklingsjurist'

Sammen med partner Tom Holsøe leder Thomas Dithmer Kammeradvokatens agile udviklingsforløb, som har til formål at skabe større synergi mellem de juridiske ydelser og de reelle projekter ude hos virksomhederne. 

Retningslinjer er tit svære at omsætte ude i virksomhederne, for så sidder der måske en koder fra Indien eller Polen, som skal omsætte de her anbefalinger til kode

"Vi oplever, at klienter gerne vil have et opgør med den gamle verden;  et opgør med den traditionelle advokat, som kommer til møder, udlægger teksten og skriver nogle notater, og som så giver dem til kunden. Kunden kan så rette sig ind efter de retningslinjer, som advokaten har udstukket. Advokaten pakker så tasken sammen igen og går hjem efter det møde. Retningslinjer er tit svære at omsætte ude i virksomhederne, for så sidder der måske en koder fra Indien eller Polen, som skal omsætte de her anbefalinger til kode. Med en udviklingsjurist har man en jurist, der sætter sig ind i projektet på lige fod med it-folk og forretningsudvikling, og som lærer deres sprog at kende og får føling med de forretningsmæssige behov, og hvad der teknisk kan lade sig gøre. Dette kobles så sammen med konkret juridisk rådgivning, hvor advokaten anviser en konkret vej i projektet", siger Tom Holsøe.

En kernekompetence i denne nye rådgiverrolle handler om agilitet - et begreb, der oprindeligt er hentet fra det latinske agilis, og som betyder at agere og handle behændigt og smidigt. 

"At være agil handler om at være samarbejdsvillig og klar på at være co-located; altså sidde sammen med kunderne og være empowered, altså at have beføjelser til at tage stilling til ting, mens du er hos kunden. Dette sker ved brug af gennemprøvede metoder og ud fra klare styringsredskaber, som vi giver de unge med, når vi sender dem ud i de her forløb", siger Tom Holsøe og fortsætter:

"Time-to-market er blevet så vigtigt, at kunderne ikke har tid til at vente på, at advokaterne går hjem og kloger sig, men at advokaten derimod er med under hele processen, fra første spæde ide til end-product."

 

Nye kompetencer til juristerne

At arbejde agilt er ifølge Tom Holsøe en selvfølge for mange af de unge jurister.

"Det er jo interessant, at mange af vores yngre folk, de kender faktisk ikke andre måder at arbejde på end den agile. De tror, det er sådan, verden fungerer. Vender vi den om, så er det jo helt klart en omstillingsproces for os, der har været advokater i mange år, og nogle er bedre til det end andre", siger han.

Den agile metode sætter også nye krav til juristernes kompetencer, da de foruden den juridiske ekspertise skal kunne agere inden for forretningsudvikling, kodning og projektledelse. 

her er der virkelig sket et skifte fra tidligere sådan lidt barefoot-agilister, der mente, at projekter bedst kom i mål, hvis vi satte os i sandet med bare tæer

"Det er altså ikke en flyvsk rolle, tværtimod er compliance stærkt styret, kontrolleret og dokumenteret. Og her er der virkelig sket et skifte fra tidligere sådan lidt barefoot-agilister, der mente, at projekter bedst kom i mål, hvis vi satte os i sandet med bare tæer. Den skole har vi og verden for længst vendt ryggen", siger Tom Holsøe og supplerer:

"Flere af vores unge medarbejdere er faktisk startet til kodning og læser datalogi, og vi ser også at nogle af de unge skifter til startups og IT-branchen, fordi de synes, det er så spændende, det der sker i IT-branchen." 

Del

Klienterne efterspørger agile 'udviklingsjurister'


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder