Skrevet af Rasmus Hylleberg


Opslagstavlerne på gangen i bygning 1328 på Aarhus Universitet er fulde af avisudklip fra verdens aviser og diagrammer, der viser udviklingen i befolkningens tillid til staten, til medierne og til fremtiden. 

Her bor den uafhængige journalistiske organisation Constructive Institute, og manden bag er tidligere nyhedschef hos DR Nyheder Ulrik Haagerup. På bare fem år vil han vende udviklingen og genskabe tilliden til demokratiet og retsstaten gennem konstruktiv journalistik. 

"Mediebilledet er præget af nyheder med konstant negativt fortegn. Konstruktive nyheder er et spejl, som vi sætter op foran branchen for at se, om vi kan fortælle om verden på en mere retvisende og retfærdig måde, og hvor vi laver historier, der også handler om i morgen," siger han.

Nyhedsopslag JP web

Jyllands-Postens overblik over året der gik 2017 - Foto: Rasmus Hylleberg

For der mangler tillid til de autoriteter, der er skabt for at styre og forvalte vores samfund.

Hvis befolkningen mister tilliden til de samfundsfigurer, som historisk har været samfundsautoriteter (...) så er det dem, der råber højest, og dem der har flest likes på de sociale medier, der løber med opmærksomheden. Og så bliver Donald Trump præsident alle steder

"Hvis befolkningen mister tilliden til de samfundsfigurer, som historisk har været samfundsautoriteter f.eks. journalister og politikere, og det er det, det sker i de her år, så er det dem, der råber højest, og dem der har flest likes på de sociale medier, der løber med opmærksomheden. Og så bliver Donald Trump præsident alle steder."  

 

Borgerne skal klædes bedre på til at begå sig i samfundet

Hos Open Eyes Institute i Amsterdam sidder den danske journalist og forfatter Cathrine Gyldensted. Allerede i 2015 blev hun verdens første leder af konstruktiv journalistik på journalistuddannelsen på Windesheim University i Holland. 

Ligesom Ulrik Haagerup ser Cathrine Gyldensted med stor alvor på den udvikling, der præger mediebilledet og tilliden til retsstaten. For i takt med at tilliden til medier og demokrati falder, så svækkes borgernes retssikkerhed.

"Når man vælger medierne fra, så er jeg ikke sikker på, at man finder ud af, hvordan man begår sig i samfundet, for hvem varetager så den oplysningsopgave? Min steddatter følger f.eks. ikke nyhederne, og hun er dermed ikke vidende om, hvordan samfundet og magten i landet hænger sammen. Ligesom hun ikke ved, hvilke rettigheder hun har i retssamfundet," siger Cathrine Gyldensted.

Ulrik Haagerup supplerer:

"Jeg læste en nyhed fra Washington Post for nogle dage siden, der fortalte, at en fitnesskæde i USA har valgt at fjerne fjernsynsskærmene ved løbebåndene, fordi nyheder ikke er lig med en sund livsstil. Og der har vi også selv et ansvar for, at det er kommet hertil."

 

Den Rosling'ske metode

En rapport fra The Guardian og Ipsos Mori fra 2015 viser, at mediernes fremstilling af verden påvirker borgernes opfattelse af, hvordan tingenes tilstand i virkeligheden er. Undersøgelsen viser ved en rundspørge at f.eks. franske mediebrugere tror, at 31% af frankrigs befolkning er muslimer. Det reelle tal er 8%. 

Constructive institut1 web

"Udfordringen for demokratiet og folks opfattelse af virkeligheden ligger ikke i fake news, som alle taler om. Traditionelle medier og deres måde at filtrere virkeligheden på er et langt større problem end fake news," siger Ulrik Haagerup.

Hos Cathrine Gyldensted hos Open Eyes Institute arbejder man ud fra seks søjler, der kan agere som rettesnor for den journalistiske metode. En af disse er opkaldt efter den nu afdøde professor i international sundhed, Hans Rosling, der før sin død talte dunder for, at vi mennesker skulle være varsomme med at danne vores virkelighedsopfattelse ud fra, hvad medierne fortæller os. Ifølge Rosling burde vi i stedet zoome ud og kigge på det store billede, hvor de i medierne præsenterede ulykkeligheder ofte står i skarp kontrast til den positive udvikling i verdenssamfundet.

Udfordringen for demokratiet og folks opfattelse af virkeligheden ligger ikke i fake news, som alle taler om. Traditionelle medier og deres måde at filtrere virkeligheden på er et langt større problem end fake news

"Konstruktive nyheder er ikke lig med positive nyheder. Journalister skal stadig have den korrigerende vagthund-effekt over for magthaverne. Men billedet i dag er præget af nålestik, og det er bekymrende, at Danmark har mistet førstepladsen som det mindst korrupte land i verden," siger Cathrine Gyldensted med henvisning til det netop offentliggjorte korruptionsindex fra Transparency International, hvor Danmark har mistet førstepladsen til New Zealand, bl.a. på grund den manglende tillid til SKAT og tilliden til offentlige udbud.

Del

Konstruktiv journalistik skal genskabe tilliden til retsstaten og demokratiet


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak