Skrevet af Lone Schrøder Jeppesen - Foto: FalckEkdahl


Når en kontrakt er underskrevet, lægges den typisk ned i en mappe eller database og bliver kun hentet frem, hvis der opstår et problem. I fx it-projekter kan det få store konsekvenser, hvis leverandøren ikke kan levere rettidigt. En bedre løsning er Contract Management, hvor kontrahering bruges strategisk som et dynamisk og proaktivt styringsværktøj til at kortlægge eventuelle risici og gevinstmuligheder i det omfang, det er muligt, når kontrakten indgås, så problemer tages i opløbet og undgås. Dermed bliver kontrakten et middel til at opnå faldende udgifter, mindsket risiko og bedre udnyttelse af vilkår, som i sidste ende understøtter forretningen og giver varige konkurrencemæssige fordele.

Contract Management er et nyt begreb, og det er kommet for at blive. Det er endnu relativt lidt videnskabeligt baseret, og det skal der gøres noget ved, mener professor Kim Østergaard fra CBS Law, der forsker i krydsfeltet mellem jura og økonomi og er en af de førende forskere inden for strategisk kontrahering.

”Der er behov for et paradigmeskift i retning mod, at Contract Management bliver en ny måde at arbejde på, hvor jurister bruger økonomisk teori til at kvalificere indholdet i kontrakter. Og derfor er der brug for at få udviklet et teoretisk, men samtidig praksisnært vidensgrundlag. Vi skal have teori og praksis til at hænge bedre sammen”, siger han.

 

Virkelighedsnær forskning

Kim Østergaard har netop indledt et samarbejde med konsulenthuset FalckEkdahl, der yder specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning inden for it-kontrakter til især offentlige virksomheder. Det skal der komme virkelighedsnær forskning ud af, som kan bruges af advokater i fremtiden.

”Det er ideelt at samarbejde med den virkelige verden, så forskningen peger i retning af det, der skaber værdi. Der skal gerne komme en synergieffekt ud af det til gavn for begge parter”, tilføjer han.

 

Naturligt at bidrage til forskningen

Hos FalckEkdahl mener partner Catrine Amalie Ekdahl at et samarbejde er oplagt. Nichevirksomheden i København gennemfører udbud og er frontløbere inden for Contract Management. Her bruger man ledelsesværktøjet til at optimere hele kontraktprocessen med henblik på at opnå størst mulig værdiskabelse både økonomisk, kvalitetsmæssigt og i forhold til at minimere risici. Kontrakter kapitaliseres, så det skaber værdi.

”Vi ser os selv som eksperter, og hvis man vil være spydspids inden for et område, skal man gå i front, være innovativ og udfordre den måde, som opgaven løses på, så det ligger helt naturligt for os at bidrage til forskningen. Det styrker vores forretning”, siger hun.

 

Stort potentiale

Målet med forskningssamarbejdet er at forbedre den måde, man tænker kontraktindgåelse på i både private og i offentlige virksomheder. I stedet for at være dem, der redder kastanjerne ud af ilden, skal advokaterne yde proaktiv strategisk rådgivning. Når kontrakter bruges proaktivt, giver det syv til otte procent bedre bundlinje, viser en undersøgelse med mere end 11.000 respondenter fra verdens største Contract Management-organisation IACCM - The Global Contract Management Association. Oveni kommer den afledte effekt i form af samfundsmæssig vækst og øget beskæftigelse. Potentialet er dermed meget stort.

”Det tager tid at ændre den måde, man indgår kontrakter på. Kontrakter er skrevet af jurister. Otte ud af ti fx it-folk og arkitekter har svært ved at læse kontrakter, for de har ikke forudsætningerne for at forstå juridiske begreber. Det er i sig selv et problem”, fastslår Kim Østergaard.

Han er sammen med professor Bent Petersen ved Institut for International Økonomi, Politik og Business på CBS aktuel med artiklen om strategisk kontrahering ”Reconciling contracts and relational governance through strategic contracting” i tidsskriftet Journal of Business & Industrial Marketing. Samarbejdet med FalckEkdahl skal også munde ud i en række akademiske artikler, der kan sætte Contract Management yderligere på landkortet.

 

Kommende fag på CBS

Contract Management er et fagområde i vækst. Alle offentlige og private virksomheder skal have styr på risikobilledet, så der bliver behov for kandidater med indsigt i det. Forskningssamarbejdet skal bane vejen for, at Contract Management oprettes som fag på cand.merc.jur.-studiet på CBS.

”Det vil være fantastisk at være med til at udvikle Contract Management som disciplin og give kommende studerende værktøjer, som de kan tage med ud i erhvervslivet. Selv savnede jeg den praktiske vinkel i undervisningen, da jeg læste cand.merc.jur. Det er kun en fordel at sætte teorien i en virkelighedsnær kontekst. Det vil om noget gøre en forskel, for man skal ikke bare have processerne for processernes skyld og juraen for juraens skyld”, fremhæver Catrine Amalie Ekdahl.

Del

Kontrakter skal kapitaliseres


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder