Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock09. marts 2020 - Artikel

Lars Seier: Regeringen fritager sig selv for ansvar i coronaanbefaling


Det er erstatningsretligt problematisk, når sundhedsmyndighederne og regeringen ikke udsteder påbud om aflysninger og udskydelse af arrangementer i relation til coronavirus, men blot anbefaler det. Sådan siger finansmand Lars Seier Christensen. 


Mens man i Italien nu har sendt 16 mio. italienere i karantæne, kunne regeringen i sidste uge meddele, at man fra officielt hold anbefaler, at events og arrangementer med mere 1000 deltagere aflyses eller udskydes for at undgå smittefare.

Og mens sundhedsmyndighedernes anbefaling falder på et tidspunkt, hvor coronasmitten fortsat breder sig, så kan det få store økonomiske konsekvenser for de virksomheder, der lever af og i den danske oplevelsesøkonomi.

Sådan lyder det fra finansmand Lars Seier Christensen, der i et opslag på Facebook kritiserer regeringens udmelding. De nye anbefalinger er ifølge Lars Seier en omgåelse af den gældende lovbekendtgørelse om smitsomme sygdomme, hvor der i § 27 står klart angivet, at "hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare  sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige".

Lars Seier henviser til, at man med sundhedsmyndighedernes anbefaling har omgået denne bekendtgørelse, da man ikke direkte udtaler et påbud. Og med det manglende påbud dermed også manglende mulighed for erstatning for de erhvervsdrivende. 

"For seriøse aktører er “en opfordring (fra regeringen), vi forventer bliver fulgt” det samme som et påbud. Hvem kan forsvare ikke at følge en sådan “opfordring” i situationen? Og hvorfor skulle man overhovedet have muligheden for det? Der er ikke sundhedsfaglige kompetencer til at træffe denne afgørelse på betryggende måde hos de berørte aktører, og derfor kan man kun forestille sig økonomiske overvejelser, der kunne føre til ikke at følge “opfordringen”," skriver Lars Seier på Facebook og uddyber:

"Det betyder, at du åbner en kattelem for, at dit forsikringsselskab springer fra. Eller at den artist du har booket til dit spillested, har krav på betaling selvom du aflyser og skal refundere billetterne til dine gæster. Eller at andre aktører – sportslige organisationer, TV-aftaler, sponsorer etc – kan gøre krav mod din klub, fordi du teknisk set selv vælger at aflyse."

Regeringen har varslet, at der vil komme nye tiltag inden for de kommende uger for at inddæmme smitten yderligere. I EU har man hertil morgen bekendtgjort, at alle besøgsgrupper i parlamentet vil blive suspenderet, ligesom antallet af møder i kommissionen og dens undergrupper vil blive reduceret. 

Del

Lars Seier: Regeringen fritager sig selv for ansvar i coronaanbefaling


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak