Skrevet af Lone Schrøder Jeppesen - Foto: Photosorensen / Shutterstock.com


MobilePays digitale lyd, nemlig pling-pling-pling-tonerne, der lyder, når en bruger sender penge til en modtager, er det første danske .mp3-lydvaremærke. Det hører til sjældenhederne i Danmark, at en digital lyd (.mp3 fil) er blevet godkendt som varemærke. Det har ifølge direktør for MobilePay i Danmark Torben Gamst stor betydning at få accept af at have en unik lyd, for appens brugervenlighed, funktioner og lyd hænger uløseligt sammen.

”Vi har fået accept af at have en unik lyd, som kun må benyttes i MobilePay-appen. Det er vi både stolte af og tilfredse med. Blandt mobilbetalende danskere måles den uhjulpne kendskabsgrad til vores lyd til over 80 procent”, siger han.

MobilePay-lydlogoet blev afspillet over 270 millioner gange i 2018. Betalingsappen har netop passeret fire millioner brugere og er nu den mest udbredte danske app.

 

Nemmere at registrere varemærker

Den nye varemærkelov, der trådte i kraft i januar 2019, åbner op for registrering af digitale lyde som varemærker. Opdateringen af loven gør det nemmere for virksomhederne at få registreret deres varemærke, for der er ikke længere krav om grafisk gengivelse af lydvaremærker i varemærkeansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen. Gengivelse af et lydmærke kan nu bestå af en lydfil i .mp3 eller .mp4-format i stedet for noder.

”Det bliver nemmere og mere attraktivt at søge lydvaremærker. Vi forventer, at det vil betyde, at der kommer flere registreringer af denne type varemærke”, siger Hannah Holm Olsen, der er varemærke- og designchef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det er rigtig vigtigt, at konsulentfirmaer og advokater er opmærksomme på varemærkerettighederne.

Generelt er der for lidt viden om varemærker i den digitale tidsalder på trods af, at det kan udgøre en stor værdi både økonomisk og kommunikationsmæssigt for en virksomhed at få sit lydvaremærke registreret, lyder meldingen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Advokatfirmaer skal være bedre til at rådgive deres virksomhedskunder om registrering af lydlogoer som varemærke.

”For få virksomheder får varemærkebeskyttet deres lyd. Når virksomheder tænker varemærke, tænker de typisk på grafiske logoer og ikke lyde eller jingler. Det er rigtig vigtigt, at konsulentfirmaer og advokater er opmærksomme på varemærkerettighederne. Det vil sikre deres kunder et bedre ståsted i en verden, hvor konkurrencen er skærpet”, siger Hannah Holm Olsen.

 

Registreringssystemet er skræddersyet

Målet med den nye varemærkelov er, at danske virksomheder står stærkere i den internationale konkurrence. Patent- og Varemærkestyrelsen har med de nye ændringer og tilpasninger skræddersyet registreringssystemet til både iværksættere og store virksomheder og gjort det mere brugervenligt. Den lille virksomhed kan få mere hjælp til at få overblik over konkurrerende varemærker og kan derfor komme mere sikkert på markedet i Danmark og globalt. En fast track-ordning gør det muligt for store virksomheder, der ofte bruger varemærkesystemet, at få en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling end tidligere.

Store konsekvenser
Konsekvenserne ved ikke at få varemærkeregistreret digitale lydlogoer kan være store. I takt med globaliseringen, digitaliseringen og den øgede nethandel øges risikoen for, at det brand, som virksomheden har brugt år på at opbygge, kopieres og udnyttes til stor skade for virksomhedens indtjening, konkurrenceevne og vækstmuligheder.

”I dag ligger virksomhedens værdier ikke i maskiner og bygninger, men i det immaterielle. Og et lydlogo kan være rigtig mange penge værd, hvis forbrugerne især kender virksomheden på lyden. For at stå stærkt i konkurrencen kan det være afgørende at have et registreret varemærke. I værste fald kan det blive fatalt for virksomheden ikke at have det på plads, og hvis virksomheden må lukke, går det jo i sidste ende også ud over advokatfirmaet”, fastslår Hannah Holm Olsen.

Del

MobilePay har registreret ikonisk lyd som varemærke


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder