24. marts 2021 - Konkurrence

Ny rapport slår fast: Eksternt ejerskab i advokatbranchen øger ikke konkurrencen


En ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG), bestilt af advokatsamfundene i Danmark, Norge og Sverige, konkludere, at en liberalisering af ejerskabsstrukturer i advokatbranchen ikke vil øge konkurrencen, og ej heller give lavere priser. I stedet har et lignende tiltag i England og Wales ført til større advokatfirmaer og flere alternative organisationsformer.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock


Det har været en af de helt store stridspunkter i relation til Konkurrencerådets rapport - må advokatfirmaer ejes af andre end advokater? Ja mener Konkurrencerådet i deres rapport fra januar. Nej mener bl.a. Advokatsamfundet og Danske Advokater, der er bekymret for interessekonflikter.

Netop denne bekymring har fået Advokatsamfundet herhjemme, i samarbejde med de nationale advokatsamfund i Norge og Sverige, til at få udarbejdet en undersøgelse, der skal kortlægge de reelle konsekvenser ved en liberalisering af ejerstrukturerne. Den undersøgelse er nu klar, og BCG, der står bag rapporten, konkluderer, at det ikke vil øge konkurrencen i advokatbranchen, hvis man åbner op for muligheden for eksterne ejerskaber. 

I rapporten har BCG analyseret effekterne af The Legal Service Act, der trådte i kraft i England og Wales i 2017. 

 

Fire nedslagspunkter

I undersøgelsen har BCG taget udgangspunkt i de fire mest fremhævede påstande i relation til hvorfor man bør åbne op for eksterne ejere.

1. Lønsomheden - at øget konkurrence på markedet vil betyde lavere indtjening hos leverandører af juridiske ydelser

2. Aktører - en deregulering vil betyde, at der vil komme flere aktører på markedet, da adgangen bliver lettere qua mere fleksible forretningsstrukturere

3. Kunderne - de vil over en bred kam kunne mærke en forskel ved lavere priser, højere kvalitet og øget transparens

4. Få negative bivirkninger - en deregulering vil IKKE få betydning for retssikkerheden i forhold til potentiel udvanding af kvalitet og geografisk skævvridning.

Og konklusionen i rapporten, baseret på effekterne fra England og Wales, er som følger:

1. Deregulering har ikke betydet lavere priser, men tværtimod en øget indtjening hos de 100 største advokathuse.

2. Nok er tærsklen blevet lavere, men væksten i antallet af nye udbydere er faktisk faldet fra 1,9% årligt før reformen til 1,6% om året efter reformen.

3. Man håbede, at dereguleringen ville betyde flere udbydere og lavere priser. I England og Wales er markedsandelene hos de største advokathuse dog steget fra 53% til 72%.

4. Man har ikke registreret en nedgang i retssikkerheden i England og Wales efter reformen, men adgangen til retshjælp er blevet forværret siden reformen.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak