Skrevet af Lone Schrøder Jeppesen - Foto: Steen Evald


Advokater har brug for nye kompetencer i fremtiden for at kunne skabe størst værdi for klienterne, lyder det hos Bech-Bruun. Advokatfirmaet har derfor lanceret det nye og ambitiøse interne ledelses- og uddannelsesprogram STRETCH for firmaets 1.-6. års advokater, der starter i efteråret 2018. Det er et skræddersyet forløb over seks år, der skal ruste advokaterne til de forandringer, der påvirker både advokatbranchen og klienterne.

”Det er ikke længere nok at være faglig stærk på juraen. Klienterne forlanger langt større forståelse for deres forretning og det marked, som de agerer i. De forventer i højere grad et partnerskab, og at deres advokat tager en mere overordnet rådgivende rolle, hvor det forretningsstrategiske spiller en større rolle. Som advokat skal man ikke blot svare på et juridisk spørgsmål, men også tænke sin rådgivning ind i klientens forretningsmæssige målsætninger. Det bliver endnu vigtigere,” siger adm. direktør Christian Ejvin Andersen.

Med det nye uddannelsesprogram udvider Bech-Bruun uddannelsesbudgettet og den årlige investering i intern uddannelse.

 

De nye kompetencer

I Bech-Bruuns nye ledelses- og uddannelsesprogram får 1. års advokater redskaber til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer, så de får styrket deres mentale robusthed. De har desuden skriftlig retorik og overbevisende præsentationer foruden projektstyring på skemaet. Advokater på 2. år arbejder med erhvervsretorik for at styrke deres personlige indflydelse, og de introduceres til konkrete ledelsesdiscipliner og lærer om forretningsmodeller og de markedskræfter, der påvirker klienternes behov. Økonomisk analyse, forhandlingsstrategier og ledelse er lærestoffet for 3. års advokaterne, som bl.a. foregår på Judge Business School ved University of Cambridge.

For 4. års advokater er fokus på mundtlig kommunikation og gennemslagskraft, og de certificeres i projektledelse. Bech-Bruuns 5. års advokater får yderligere indsigt i forretningsforståelse og strategisk analyse. De får redskaber til at holde sig mentalt skarpe og til at finde den rette balance mellem begejstring og belastning. På dette niveau klædes man på til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter uden at køre træt og brænde ud. Advokater på 6. år får indblik i finansielle nøgletal og emotionel intelligens for at fremme karrieren og den personlige udvikling. De arbejder desuden strategisk med deres netværk for at skabe værdi og resultater gennem relationer.

 

Faglig ballast

Advokat på 2. år Liv Palmelund Osborg rådgiver danske og udenlandske virksomheder og offentlige myndigheder i kommercielle forhold, persondataret, it-ret og compliance. Hun er glad for at få bygget yderligere kompetencer på.

”Det giver en helt anden faglig ballast. Alle kan læse en fagbog. Men når man som advokat kan koble juraen med forretningsforståelse for den enkelte klients forhold, giver det en helt anden værdi. Ens rådgivning bliver langt mere interessant for klienterne, fordi det ikke kun bliver en statisk gennemgang af paragraffer,” fastslår hun.

Liv Palmelund Osborg startede hos Bech-Bruun i april 2018. Før arbejdede hun bl.a. som advokat på den anden side af skrivebordet ude i en international virksomhed. Et tungtvejende argument for at starte hos Bech-Bruun var netop muligheden for at komme tilbage til advokatbranchen til et advokatfirma, der vægter den forretningsstrategiske rådgivning højt.

”At Bech-Bruun tager ansvar for min efteruddannelse som advokat, er ret fantastisk. Det er da enormt tilfredsstillende, at min faglige udvikling er skemalagt år for år. Der er ingen tvivl om, at det styrker min markedsværdi på længere sigt,” siger hun.

 

Signalværdi over for omverdenen

Ledelses- og uddannelsesprogrammet forbereder advokaterne på en eventuel rolle som partner. De enkelte fag i STRETCH-programmet er tilrettelagt efter Bech-Bruuns fire såkaldte adfærdsparametre ”Flid & Arbejdsstil”, ”Klienter”, ”Ledelse & Samarbejde” samt ”Corporate & Omdømme”, som alle fremover skal arbejde efter. Det skal understøtte et tæt samarbejde advokaterne imellem, et fokus på en fælles forretning og en stærkere forretningsmæssig indsigt, hvor klienten sættes i centrum. Ud over at ruste advokaterne kompetencemæssigt til fremtiden, har ledelses- og uddannelsesprogrammet også en signalværdi over for fremtidens jobansøgere.

”Ja, uanset, om vores medarbejdere bliver i Bech-Bruun eller ej, håber vi, at de står bedst muligt rustet på arbejdsmarkedet. Vi har helt klart også et ønske om at få vist omverdenen, at vi er en attraktiv og karrierefremmende arbejdsplads. Det er ikke en ubetydelig sideeffekt af det,” fremhæver Christian Ejvin Andersen.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail