Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock22. januar 2020 - Seneste nyt

Østre Landsret frifinder Lolland Kommune i Svømmepige-sagen


Østre Landsret har tidligere på dagen afsagt dom i den såkaldte Svømmepige-sag, der sidste år blev indledt i byretten. Retten frifinder Lolland Kommune for erstatning til den handicappede pige, der oprindeligt fik fritaget retten til offentlig støtte, da hun fyldte 18 år.


Det blev heller ikke ved landsretten, at den principielle sag om en ung handicappet kvindes ret til offentlig støtte fik medhold. Således har Østre Landsret tidligere på dagen afsagt dom i den såkaldte Svømmepige-sag, og også her fritages Lolland Kommune for økonomisk erstatning.

I sagen, der blev anlagt som principiel prøvesag af Justitia og Advokatsamfundet tilbag i 2019, havde Ankestyrelsen gentagne gange slået fast, at pigen med et mentalt handicap uberettiget havde fået frataget sin ledsagerordning til svømning, da hun fyldte 18 år. Men selvom Ankestyrelsen var klar i sin udmelding, så fik det ikke Lolland Kommune til ændre praksis, og kommunen fjernede således støtten og tilbød i stedet en særlig app til mobiltelefonen, der skulle afhjælpe behovet for støtte og vejledning til planlægning og struktur.

Det fik Justitia og Advokatsamfundet i samarbejde med advokat Mads Pramming til at føre sagen ved byretten for at få en principiel afgørelse om, hvorvidt en kommune uberettiget kan fratage en borger en ikke-økonomisk ydelse, uden at skulle kompensere borgeren. Byretten på Lolland frifandt dengang Lolland Kommune for økonomisk ansvar, og det er dermed også en skuffet vicedirektør fra Justitia, som må tage Østre Landsrets kendelse til efterretning.

”Vi har med spænding afventet landsrettens vurdering af, om det kan udløse en økonomisk godtgørelse, når en borger lider et ikke-økonomisk velfærdstab, fordi kommunen groft tilsidesætter sine pligter efter serviceloven. Desværre viser dommen, at det i nogle tilfælde kan betale sig økonomisk for kommunerne at vende det blinde øje til deres forpligtelser og Ankestyrelsens afgørelser. Det er et stort hul i borgernes retssikkerhed, som vi ikke kan være bekendt i en retsstat som den danske. Jeg håber derfor, at Folketingets partier på ny vil drøfte mulighederne for at etablere en godtgørelsesordning", siger Birgitte Arent Eiriksson i en pressemeddelelse.

Del

Østre Landsret frifinder Lolland Kommune i Svømmepige-sagen


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak