23. juni 2022 - Aktindsigt

Ombudsmanden: Bekymrende sagsbehandlingstider i aktindsigter hos sundhedsmyndighederne


Journalisters og mediers muligheder for at overvåge og formidle aktuelle problemstillinger i forbindelse med sundhedsmyndighedernes ageren er udfordret af uacceptabelt høje sagsbehandlingstider i aktindsigter. Sådan lyder det fra ombudsmand Niels Fenger, der har set sig nødsaget til at orientere Folketinget.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det er bekymrende, at journalister og medier skal vente så lang tid på at få svar på deres aktindsigter fra sundhedsmyndighederne, særligt hos Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut.

Sådan lyder det i en ny redegørelse fra Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, der har bedt Folketinget om en redegørelse inden udgangen af september 2022.

I en pressemeddelelse skriver Folketingets Ombudsmand at den seneste status fra Sundhedsministeriet for 2. halvår 2021 viser, at myndighederne – og især ministeriet og Statens Serum Institut – fortsat har haft store udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

"Sundhedsmyndighedernes lange sagsbehandlingstider i aktindsigtssager betyder i praksis, at nogle sager bliver behandlet så sent, at bl.a. mediernes mulighed for at overvåge og formidle aktuelle problemstillinger er reelt udfordret. Derfor finder jeg situationen så bekymrende, at jeg har valgt at orientere Folketinget om situationen”, udtaler Niels Fenger.

Af den seneste status fra myndighederne fremgår det, at Sundhedsministeriet ved årsskiftet havde 125 verserende aktindsigtssager med en gennemsnitlig foreløbig sagsbehandlingstid på ca. 108 arbejdsdage, mens Statens Serum Institut havde 85 verserende sager med en gennemsnitlig foreløbig sagsbehandlingstid på ca. 44 arbejdsdage. Og det er altså på kant med offentlighedslovens krav om:

  • ”Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. (...)” 
  • Det følger af forarbejderne til loven, at de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage

Ombudsmanden konstaterer imidlertid, at de iværksatte tiltag ikke ved årsskiftet 2021/2022 havde haft den ønskede effekt, og at myndighederne flere gange har måttet justere deres forventninger til, hvornår sagsbehandlingstiderne ville være i overensstemmelse med fristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Senest har Sundhedsministeriet oplyst, at ministeriet ikke længere forventer at dette vil være tilfældet i 3. kvartal 2022, mens Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed i april har oplyst, at de forventede at kunne overholde fristerne i løbet af 2. kvartal i år.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at ombudsmanden har henstillet til Sundhedsministeriet at overveje, om de iværksatte og planlagte tiltag er tilstrækkelige til at sikre, at ministeriet vil kunne overholde fristerne inden for en kort tidshorisont. Samtidig har ombudsmanden bedt om at blive orienteret om, hvorvidt Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet i stand til at overholde fristerne inden for den senest udmeldte tidshorisont.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak