Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg


"Jeg finder, at Justitsministeriet har begået væsentlige fejl." 

Sådan konkluderer Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en ny redegørelse, hvor han kritiserer, at Justitsministeriet offentliggjorde beslutningen om at opløse banden Loyal to Familia som solohistorie til udvalgte medier. Det skriver Folketingets Ombudsmand i en ny redegørelse.

I juni 2018 offentliggjorde Justitsministeriet en beslutning om at rejse sag mod Loyal to Familia ved domstolene med henblik på at få gruppen opløst efter grundlovens § 78. Ombudsmanden har undersøgt forløbet og kalder Justitsministeriets fremgangsmåde meget kritisabel. Han konkluderer bl.a., "at ministeriet tilsidesatte generelle principper om lighed og saglighed – og hensyn til korrekt behandling af advokaten for LTF – til fordel for opmærksomhed i medierne", står det i redegørelsen. 

I redegørelsen kritiserer Ombudsmanden i skarpe vendinger ministeriets lancering af nyheden som solohistorie til udvalgte medier. Her peger han på, at solohistorier bør anvendes i sager, der har politisk karakter, og altså ikke i forbindelse med konkrete straffesager.

”Ikke mindst i en sag af den foreliggende karakter er det vigtigt, at de involverede myndigheder i enhver henseende behandler sagen på en måde, der understøtter tilliden til dem. Efter min opfattelse har Justitsministeriets fremgangsmåde ikke understøttet en sådan tillid”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden fremhæver, at kritikken ikke går på selve det at rejse sagen, men udelukkende om offentliggørelsen.

 

Nyhed tilbageholdt for advokat og andre medier

Ifølge redegørelsen tiltrådte justitsministeren den 28. juni 2018 en indstilling fra Rigsadvokaten om at rejse en sag om opløsning af LTF. Denne nyhed gav ministeriet som solohistorie til DR og Jyllands-Posten, og det blev aftalt, hvornår nyheden kunne offentliggøres. Medierne fik tilsendt pressemeddelelsen og tilbudt interview med bl.a. justitsministeren og rigsadvokaten. Det var på forhånd planlagt, at den advokat, der var beskikket for LTF, skulle orienteres om justitsministerens beslutning senere end medierne – og først fem minutter inden mediernes offentliggørelse af nyheden.

Ombudsmanden udtaler, at orienteringen af DR og Jyllands-Posten før LTF’s advokat – og Justitsministeriets planlægning af forløbet – var klart i strid med god forvaltningsskik. Det var også i strid med forvaltningsretlige grundsætninger om lighed og saglighed, at ministeriet undlod at svare to andre medier (Ekstra Bladet og TV2), der havde henvendt sig og spurgt til sagen.

Justitsministeriet har over for ombudsmanden beklaget væsentlige dele af forløbet. Ministeriet har også anført, at der er gjort en række tiltag for fremover at overholde forvaltningsretlige principper og andre gældende regler ved brug af solohistorier.

Del

Ombudsmanden i skarp kritik af Justitsministeriets håndtering af sag om Loyal to Familia


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak