27. juni 2022 - Landsretsdom

Opsagte lejere fra tidligere ghetto-område blev ikke diskrimineret


En gruppe tidligere lejere i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør blev ikke opsagt på baggrund af diskrimination. Det har Østre Landsret slået fast mandag, skriver Ritzau.

Tekst: Joachim Ploug Hansen


Billedet: Udsnit fra sn.dk og shutterstockfoto af Østre Landsret.

 

Tilbage i 2018 kom Nøjsomhed på Regeringens liste over parallelsamfund, der dengang blev omtalt som ghettolisten. For at komme af listen og fjerne ghettostemplet, skal boligområder undgå at leve op til en række kriterier – eksempelvis antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og antallet af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derfor vedtog Boliggården, der driver Nøjsomhed, en helhedsplan, hvor målet var at ændre beboersammensætningen. Oprindeligt fik knap 100 Nøjsomhed-familier besked på at flytte. Syv af dem valgte at gå rettens vej.

 

Henviser ikke til en bestemt befolkningsgruppe

Landsretten har skullet afgøre, om denne helhedsplan og udvælgelsen af familier, der skulle flytte, var et udtryk for direkte eller indirekte diskrimination på baggrund af race eller etnisk oprindelse. Direktør i Boliggården, Bent Frederiksen, har afvist, at de bevidst har opsagt lejere på den baggrund, og at det i stedet handlede om at få nye lejere, der er i arbejde.

De tre landsdommere var alle enige om, at lejerne kunne opsiges, men kun to af dommerne har ikke fundet det beviseligt, at opsigelsen skete efter en vurdering af, om lejerne var indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det mente den ene dommer.

De påpegede dog alle, at der i loven om etnisk ligebehandling bliver beskrevet personer af en ”bestemt race eller etnisk oprindelse”. Og ingen af dommerne skønnede, at ”indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande” henviste til en bestemt befolkningsgruppe.

I 2021 kom Nøjsomhed af listen for parallelsamfund, da der ikke længere bor mere end 1.000 beboere.

 

Fakta: Hvornår lander et boligområde på listen over parallelsamfund?

Her forstås et alment boligområde, der indeholder mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Samtidig skal to af følgende fire kriterier også være opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak