Skrevet af Dan Poulsen - Foto: Steen Evald


Ledelsesudvikler og coach med mange års erfaring, Morten Oure, advarer mod at læse dele af konklusionerne fra DJØF's ledelsesundersøgelse som værende endegyldig sort/hvid-fakta.

Ifølge Implement Consulting Group, der står bag udarbejdelsen af rapporten, viser undersøgelsen, "at det er på det jævne med ledelseskvaliteten i advokatbranchen og med god plads til forbedring”. Sådan udtaler Signe Gro Jensen fra Implement til DJØF-Bladet. En række undersøgelser fra de sidste fem år underbygger den hypotese hos DJØF, at `der i advokatbranchen er et fravær af god ledelse`, som de skriver i rapportens introduktion.

 

Det er ikke altid dårligt at holde stædigt fast i sin egen mening

At”det er ikke sort-hvidt”, er en af de pointer, som Morten Oure fremhæver. Også om sine egne konklusioner for at gøre opmærksom på, at det altid er svært at kommentere på ting uden deres fulde kontekst.

K-News har bedt ham kigge nærmere på rapportens trettende slide, der ud fra forskellige overskrifter i et søjlediagram påpeger negative træk hos lederen, hvor respondenterne har skullet erklære sig fra meget enig til meget uenig i en række udsagn.

Untitled-1-2Overskrifterne tæller bl.a.`Handle uforudsigeligt`; `Virke intimiderende` og de to topscorere ’Holde stædigt fast i egne argumenter og ideer’ samt ’Sætte sig selv i centrum’ - der sammen med de øvrige syv søjler udpeger medarbejderes opfattelse af, hvad der må udlægges som dårlige træk ved lederen.

Morten Oure studser som det første over den søjle, der handler om, at lederen handler uforudsigeligt. Andelen af respondenter, der svarer ’enig’ eller ’meget enig’, er for ham overraskende lav. Fra egne erfaringer og fra data fra Hogan Assessments, der bl.a. udbyder erhvervsrettede rekrutteringsværktøjer, hvis udviklingsredskaber og data Morten Oure arbejder med, ved han, at uforudsigelige handlinger normalt er et stort kritikpunkt for ledere i advokatbranchen.

At der ikke er en højere andel, der peger på det i den her undersøgelse, kan skyldes formuleringen i undersøgelsen kombineret med at ”vores mentale sprog og bevidsthed er mere udviklet end vores følelsesmæssige”, siger Morten Oure. Han uddyber med krog i ordet 'stædig'. 

”Vores mentale sprog handler om synspunkter og mål, og det er dét ’handle uforudsigeligt’ taler direkte til. Mens en formulering som at ”holde stædigt fast’”, taler til det følelsesmæssige”

 

En overfortolkning

Ud af 1.932 adspurgte advokater og advokatfuldmægtige har små 20 procent besvaret den kvantitative del af undersøgelsen, hvis resultater blev præsenteret ved konferencen ’God ledelse i advokatbranchen’. Dagen efter konferencen i sidste uge fulgte djoefbladet.dk op i en artikel med overskriften ’10 ting ledere i advokatbranchen gør forkert’. De ti ting dokumenteres med en 10-punkts faktaboks, hvor det allerførste punkt er ’lederen har tendens til at holde stædigt fast i egne argumenter og ideer’.

”Det er ikke kun dårligt - det, at kunne holde fast på sine synspunkter, er en god ting”.

At udlægge stædigheden som en ting 'ledere i advokatbranchen gør forkert’ er en overfortolkning, mener Morten Oure.

”Ud fra det, du har vist mig, så synes jeg, det er en overfortolkning”, siger han efter at have kigget de 11 søjler og ti overskrifter igennem, som K-News har sendt ham. 

”Stædigt er det interessante ord. Hvis det står på i for lang tid, så er det et problem, Men det er SÅ kontekstafhængigt, så det er skide svært. Det kan ikke kun forstås sort/hvidt”.

Stædigt er det interessante ord. Hvis det står på i for lang tid, så er det et problem, Men det er SÅ kontekstafhængigt, så det er skide svært. Det kan ikke kun forstås sort/hvidt

Det modsatte er heller ikke godt, pointerer Morten Oure og giver en lille håndfuld konkrete eksempler. Han har coachet ledere, der reelt fjernede sig selv fra ledelsesposten ved ikke at have nok egen mening og standpunkt. Han har lige siddet med en stor virksomhed, der er midt i et turn-around, hvor de skal holde stædigt fast. Og tredje eksempel er en kunde ”der lige er kommet igennem et skifte, og som nu skal slække, så andre kan komme til. Han skal nu ændre ledelsesstil og i højere grad decentralisere beslutninger, og det kræver, at han både har klare – måske er stædig - meninger og samtidig er god til at lytte til organisationen”.

Det er ikke fremtidens leder, ham der altid har svarene på alt, siger Oure. Opsummeret handler det om kontekst, og om hvilket job der skal udføres i den kontekst. Og direkte henvendt til advokatbranchen hiver han en pointe frem, som han ved er en overskyggende knast i branchen:

”Ledere i advokatbranchen skal passe på med at overstyre i detaljen”.

Morten Oure er ikke i tvivl om retningen.

”Det nye inden for ledelse er samskabelse. De sidste 100 nyeste betydningsfulde ledelsesbøger er enige om, at det er relationerne i det interpersonelle, der er det helt afgørende i moderne ledelse. Skab tillid til folk, så de vil fortælle dig, hvordan de oplever dig”.

Morten supplerer med en decideret advarsel – eller vi kan putte det under overskriften ’Den farlige ting ledere i advokatbranchen gør forkert':

”Det farlige er, hvis du som leder ikke er klar over, når du holder fast på dit eget eller ikke er klar over, hvornår du er stædig”.

Del

Stædighed er ikke nødvendigvis en dårlig egenskab


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder