Skrevet af Lone Schrøder Jeppesen


Insolvensadvokaternes interesse for at blive optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel er stor, og efter anden ansøgningsrunde er der nu ca. 400 advokater med på listen. Advokaterne udvælges til at være kuratorer i de sager, som Gældsstyrelsen indgiver konkursbegæringer i, hvor det offentlige er kreditor. En af dem er advokat (L) og partner Anders Hoffmann hos Skau Reipurth & Partnere i København.

”Det er fornuftigt med større konkurrence på insolvensområdet. Nu får Gældsstyrelsen mulighed for at få et indblik i, hvordan insolvenssager bliver behandlet på de enkelte advokatkontorer og dermed en bedre indsigt i fordele og ulemper ved flere samarbejdspartnere. Gældsstyrelsen kan med en konkurs standse oparbejdelsen af yderligere gæld, og advokatpanelet skal herefter som kuratorer medvirke til at hente flest mulige penge hjem til staten og de øvrige kreditorer. Det er klart, at det vil man gerne medvirke til”, siger Anders Hoffmann.

Personligt er han stolt og glad over at være blevet valgt og ser optagelsen som en blåstempling af ens faglighed. Når man har insolvensret som speciale, er det nødvendigt at søge ind her, mener han.

 

Repræsenteret i alle retskredse

Advokaterne i det nye advokatpanel er fordelt på alle landets retskredse og repræsenterer dermed alle landsdele. Tanken er, at de udnytter deres lokalkendskab i sagerne. Hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma i Aalborg er tre advokater udpeget til panelet heriblandt advokat (H), partner Hans Peter Storvang.

”Det er positivt, at så mange advokater er optaget i panelet. Debatten om at få konkurssager i udbud har været der længe. Og som tilhænger af, at det kom i udbud, har man næsten en forpligtelse til at søge, når det kommer i udbud. Hos os vil vi gerne bidrage til, at staten får løst sagerne i en ordentlig kvalitet til en rigtig pris. Vi har en del konkursboer i forvejen, og jeg håber selvfølgelig at få flere sager. Også når det generelt går godt i erhvervslivet, vil der være konkurser og likvidationer”, siger Hans Peter Storvang.

 

Antallet af sager stiger

For at blive optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel skal man være praktiserende advokat med flere års erfaring som kurator i konkursager og ikke have en større ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

”Gældsstyrelsen forventer, at advokaterne i panelet arbejder effektivt med henblik på at opnå det bedst mulige resultat for konkursboets kreditorer. Det skal selvfølgelig ske på en korrekt og ordentlig måde. Hvis ikke samarbejdet ophører af anden grund, kan en advokat maksimalt være medlem af panelet i seks år. Der kan dog søges om genoptagelse i panelet ved udløbet af perioden”, siger underdirektør i Gældsstyrelsen Ulrik Pedersen.

Antallet af sager stiger som følge af, at Gældsstyrelsens indsats over for virksomheder med stor gæld til det offentlige styrkes. Alene i 2018 resulterede det i, at der blev betalt gæld for 2,5 mia. kroner. Gældsstyrelsen forventer, at antallet af sager vil blive ca. 1.000 om året. Ved en konkursbegæring indstiller Gældsstyrelsen en advokat som kurator, men det er skifteretten, der træffer den endelige afgørelse om, hvem der udpeges som kurator. Listen over advokaterne i det nye panel er tilgængelig på Gældsstyrelsens hjemmeside, og det bliver dermed mere gennemsigtigt, hvem der varetager opgaven som kurator for det offentlige.

Del

Stor interesse for nyt advokatpanel


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak