17. august 2021 - Domstole

Tidligere retspræsident kalder sin efterfølger for 'en skandale'


EFTA-domstolens tidligere præsident Carl Baudenbacher går i en kommentar til netmediet The Brussels Report i struben på sin efterfølger, islandske Páll Hreinsson. Ifølge Baudenbacher tilsidesætter Hreinson bevidst sin rolle som neutral dommer, mens han fremfører flere beviser for, at den nye præsident dømmer til fordel for nationalstaterne og dermed udvander borgernes retssikkerhed.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: ricochet64/Shutterstock


Det er langt fra hver dag, at en tidligere dommer ved en international domstol langer ud efter sin efterfølger.

Men det er ikke desto mindre det der sker lige nu hos EFTA-domstolen, som er en pendant til EU-domstolen, og som omfatter de lande, der også er med i European Economic Area (EEA) Liechenstein, Island og Norge.

Domstolen er et samarbejde på tværs af de nævnte lande, hvor aktører kan få efterprøvet sin sag ved en højere retsinstans. Men er det nu også en god ide, for får man overhovedet en fair og ikke mindst upartisk rettergang ved EFTA-domstolen?

Det stiller den tidligere præsident for domstolen, Carl Baudenbacher, nu spørgsmålstegn ved, efter han selv trådte tilbage fra embeddet i 2018 og overlod posten til islandske Páll Hreinsson.

For Páll Hreinson er ifølge Baudenbacher det helt store problem lige nu. I en kommentar til netmediet The Brussels Report langer han kraftigt ud efter Hreinsson, der i Baudenbachers øjne af flere omgange har bevist, at han ikke er i stand til at varetage embeddet som præsident på et neutralt grundlag. 

 

Huset vinder hver gang

Ifølge Baudenbacher er der flere konkrete eksempler på, hvordan Hreinson bevist har tilsidesat praksis og både omstødt afgørelser uden hjemmel, ligesom han også beskylder Hreinsson for bevidst at dømme i nationalstaternes favør.

Som eksempel skriver Baudenbacher: 

"I sagen E-8/17  Henrik Kristoffersen, havde det norske skiforbund (NSF) nægtet at lade en af ​​sine mest fremtrædende atleter underskrive en individuel sponsoraftale med Red Bull, der ville have dækket hjelme og hovedbeklædning. I stedet fik hr. Kristoffersen at vide, at han skulle bruge logoet på forbundets hovedsponsor, Telenor. Europa -Kommissionen argumenterede for, at det ud fra et proportionalitetssynspunkt skulle overvejes, om forbundsreglerne kunne erstattes af mindre restriktive, men ligeså effektive midler. Der kunne oprettes et system, hvor hver atlet ville betale et bidrag fra deres individuelle indtjening til en solidaritetspulje i forbundet. EFTA-domstolen forblev tavs om spørgsmålet om mindre restriktive midler. (...) Som et resultat tabte hr. Kristoffersen i Oslo tingret. Det norske skiforbund og den norske stat sejrede", skriver han med henvisning til, at EFTA i hans øjne slet ikke søger at forholde sig til sagen med henblik på evt. at fastsætte fast praksis, men i stedet forbliver tavse og lader den norske stat opretholde de strenge krav til atleten.

Derudover nævner han en i Norge stor anlagt sag om færgeselskabet Fosen Linje, der af EFTA-domstolen i 2017 slog fast, at et brud på udbudsreglerne i sig selv kan udløse et krav om erstatning. Sagen gik på, at den norske stat har begået fejl i offentlig udbudsrunde, og det er altså det spørgsmål, som EFTA-domstolen gav Fosen Linjen medhold i - en afgørelse der er på linje med øvrig europæisk praksis. 

Men den norske højesteret valgte at se bort fra EFTA-afgørelse, på trods af et klart nedskrevet charter om, at EFTA-domstolens afgørelser bærer væsentlig vægt i relation til afgørelsens udfald. Og da Hreinsson trådte til i 2018 valgte han at gå ud med et nyhedsbrev, hvori han slog fast, at han ville overule EFTA's tidligere afgørelse og giv den norske stat medhold i sagen, hvor han også slog fast, at den norske højesteret ville kunne omgøre dommen og vende tilbage praksis som den var. Selvom Fosen anmodede om at Hreinsson trådte tilbage, mens den norske højesteret og den norske stat udtalte sig som værende meget tilfredse med den nye afgørelse. 

Baudenbacher mener dermed, at Hreinsson er i lommen på nationalstaterne. Bl.a. henviser han til at den nuværende præsident arbejder som rådgiver hos den islandske regering, hvor han siden sin indtræden som præsident har udgivet to bøger, der af regeringen stemples som officielt materiale udgivet af premierministerens kontor. 

"One needs not to have gone to law school to understand that a judge acting as an expert for a Government which is regularly a party or participant before his court is in a continuous conflict of interest. The question poses itself how this impacts the judgments that Mr. Hreinsson has participated in", skriver Baudenbacher.

K-NEWS har kontaktet præsident Páll Hreinsson for at få en kommentar på kritikken, men han har ikke vendt tilbage. 

Hele kritikken kan findes HER

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak