Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg24. august 2020 - Future Lawyer

”Vi er i et meget konkurrenceudsat marked, og vi skal være skarpe”


Karnov Groups nye Future Lawyer-rapport viser, at advokater har store forventninger til advokathusenes evne til at skabe forandring og give mulighed for work-life-balance, mens udsigten til at blive partner er skudt til hjørne. Hos Kromann Reumert har man allerede taget flere tiltag i brug, der skal imødekomme de forventninger, som advokaterne har til fremtidens arbejdsmarked.


85 %. Så mange adspurgte advokater og jurister peger på vigtigheden af, at arbejdsgiverne er i stand til at tænke i nye baner for at motivere og fastholde medarbejderne.

Det tal kan fortælle mange historier. Er det udtryk for, at den juridiske verden ikke evner at være innovativ og træde ind i fremtiden? Eller blot en konstatering af, at evnen til at omfavne forandring er blevet en selvfølgelighed hos de jurister, der skal bestride advokathvervet i fremtiden?
Hos advokatfirmaet Kromann Reumert mener managing partner Anders Stubbe Arndal ikke, at tallene er så overraskende. Blandt medarbejderne oplever han ligeledes et stort ønske om, at Kromann Reumert tager innovationen til sig.

”For mig er det tal ikke så overraskende. Det er jo en forventning, som vores medarbejdere har hele tiden, og som vi også har til os selv. Selvfølgelig skal vi udvikle os, og det gør vi også løbende. Men jeg ville også blive trist, hvis ikke medarbejderne havde det krav. Så ville jeg synes, at de havde det forkerte mindset. Vi prøver at tilgå det og også udnytte det,” siger han til K-News.

 

Work-life-balance

En af de helt store omdrejningspunkter i rapporten er work-life-balance, der på alle parametre slår ud, som noget af det vigtigste for medarbejderne, både i deres nuværende arbejdsliv, men også i deres næste job. F.eks. viser rapporten, at det for 50 % af alle adspurgte advokater er vigtigt at have mulighed for god work-life-balance på deres arbejdsplads, og kigger man særligt på den yngre generation af advokater mellem 23-29 år, er tallet 66 %.

Work-life-balance er igen blevet et centralt emne i tiden under og efter coronakrisen, hvor den fysiske tilstedeværelse på kontorerne hos alle advokathuse har været påvirket. Og det er da også et tema, der af mange omgange hen over årene har været til diskussion i advokatbranchen. Men det er en diskussion, der kalder på nuancer, mener Anders Stubbe Arndal.

”Vi er i et meget konkurrenceudsat marked, og der er hård konkurrence – vi skal være skarpe, og vi skal være dygtigere. Når du er i en vidensvirksomhed og lever af at løse opgaver for kunderne, så skal du være tilgængelig. Du skal være hurtig. Og det stiller store krav til indsats. Det stiller så tilsvarende lige så store krav til os om at få det balanceret, så dygtige og ambitiøse rådgivere kan se sig selv i et arbejdsliv hos os. Som de kan kombinere med et privatliv, som de føler hænger sammen. Og en af nøglerne til det er i virkeligheden at sikre sig, at vi har en kultur, som gør, at vi ikke opererer med sådan en ”one size fits all-model,” siger han.

Hos Kromann Reumert bad man under coronakrisen i foråret 90 % af alle medarbejdere om at arbejde hjemme. Og her oplevede man hurtigt, at produktiviteten godt kunne opretholdes, primært fordi medarbejderne kendte hinanden godt, og samarbejdet på tværs af afdelingerne var stærkt.

Work-life-balance har længe været et fokusområde hos advokatfirmaet, og her har man i en lang periode undersøgt, hvad begrebet egentlig betød for medarbejderne. Efter en lang række workshops stod det klart, at work-life-balance ikke nødvendigvis var lig med færre timer. Tværtimod handlede det for hovedparten af medarbejderne om, at fleksibiliteten til selv at bestemme, hvornår timerne skulle lægges, var det vigtigste.

”Krav om f.eks. 40 timers ”facetime” på kontoret om ugen har vi ikke herinde og det ville i min optik heller ikke give mening. Nu har vi lige haft et totalt lock-down, hvor vi sendte plus 90 % af vores medarbejdere hjem fra den ene dag til den anden, og vi kunne se, at vi kunne opretholde stort set den samme produktivitet som før. Alle disse gode erfaringer vil vi gerne bygge videre på. Forretningsmæssigt ved vi også, at vi får mere tilfredse medarbejdere, hvis vi kan være fleksible. Vi forventer jo, at medarbejderne er fleksible i deres indsats over for os, så skal vi selvfølgelig også være fleksible i den måde, som de møder ind på,” siger han. For det er vigtigt, at work-life-balance er en reel mulighed, og ikke blot et fatamorgana.

”Den skal også være reel, og den skal opleves som værende reel.”

En anden vigtig pointe for Anders Stubbe Arndal er, at diskussionen om work-life-balance også skal tage højde for de medarbejdere, der gerne vil give det ekstra. For man bliver jo ikke den bedste til noget som helst i livet, hvis man ikke lægger timer og dedikation i det.

”Hvis du bevæger dig i et kompetitivt miljø og gerne vil gøre karriere og gøre karriere hurtigt, så kræver det en stor indsats. Det gælder inden for alle brancher – det er ikke noget særpræget for advokatbranchen.
Det er ligesom fodbold. – Messi er talentfuld, men han har også tilbragt mange timer på træningsbanen, ellers bliver man ikke så god, som han er.”

Anders stubbe ny web2

 

Partnerdrømmen og vejen til karriere

Men hvad med partnerdrømmene? Ifølge undersøgelsen fylder de forsvindende lidt hos medarbejderne, hvor blot 2 % har angivet, at det er afgørende for deres karrierevalg. Og det er heller ikke et tal, der kommer bag på Anders Stubbe Arndal.

”Hvis du havde spurgt mig i 1991, da jeg begyndte som advokatfuldmægtig, om, hvad det var, der var vigtigt for mig, så var det ikke min udsigt til at blive partner. Det var alligevel så fjernt. Så derfor tror jeg ikke nødvendigvis, at det der er et udtryk for nogen væsentlig ændring. Det er jo langt fra alle, der kommer ind ad døren her for at blive partner. Det er klart, at mange måske har tanken, ”det kunne da måske være, men vi skal også lige lære lidt”. Jeg er ikke overrasket over tallet. Det overrasker mig ikke det tal der. Det ville overraske mig, hvis det havde været den anden vej”, siger han til K-News.

Kromann Reumert er et af de advokatfirmaer, der har etableret flere karrieretrin netop for at imødekomme ønsket fra de medarbejdere, for hvem karriere og progression er vigtig, men hvor partnertitlen ikke er et mål.

”Vi har forskellige karrieretrin, som jo i virkeligheden er indrettet – dels fordi vi som virksomhed synes, det giver mening – men det er jo også indrettet på en sådan måde, at lige præcis de medarbejdere, som er dygtige, velkvalificerede og hårdtarbejdende, men som ikke ønsker partnersporet, de stadigvæk har et karrierespor, som de kan se sig selv i. Da jeg begyndte herinde, var der et meget strikt ”up or out”-system – hvis ikke du var blevet partner 5-6 år efter, at du var blevet advokat, så var det typisk et tegn på, at så skulle man videre i arbejdslivet. I dag er det jo fuldstændig anderledes. Og det er kun godt. For det er jo super dygtige folk, der sidder her, og hvis ikke vi tilbød dem attraktive karrieremuligheder i løbet af deres arbejdsliv, vi ville vi risikere at gå glip af en masse talent.”

Hos Kromann Reumert kan man bl.a. blive senioradvokat og director, og de forskellige karrieretrin har givet mulighed for, at advokathuset i langt højere grad har kunnet udvikle og holde på sine medarbejdere.

”På den måde, så tror jeg, at de mere ser deres karriere som en slags trappe, som man kan bevæge sig op ad, men også trin, som de kan vælge at blive stående på. For lige nu er der nogle flere karriereveje og større muligheder for, at man kan sætte sit individuelle præg på, om man vil have ledelsesansvar eller tomandsansvar, eller hvor det er, at man vil bringe sin karriere hen. Også i forhold til karriereudvikling er denne form for fleksibilitet helt afgørende.”

Del

”Vi er i et meget konkurrenceudsat marked, og vi skal være skarpe”


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder